Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så kommunicerar du hållbarhetsinsatser: ”Hållbarhetskraven ökar från alla håll”

Hur kommunicerar du företagets hållbarhetsinsatser på ett genuint och relevant sätt? Jenny Fridh, kommunikations- och hållbarhetschef för Synsam Group, berättar om utmaningen med att jobba både kortsiktigt och långsiktigt och hur man skapar ett starkt och hållbart varumärke med kunden i fokus.

En kvinna med svarta glasögon som ler mot kameran. Bredvid henne ser man en skog.

Jenny har över 25 års erfarenhet av kommunikationsarbete. Hon beskriver sin erfarenhet som en verktygslåda fylld med relevant kompetens som hon kan använda oavsett om det handlar om att hantera kriser, genomföra PR-kampanjer eller stärka internkommunikationen.

– Att kommunicera är ett grundläggande, mänskligt behov och att sätta strategin och bära ut detta är min motor, säger hon. 

Jenny jobbar idag som kommunikations- och hållbarhetschef för Synsam Group. Hållbarhet har länge varit en del av Synsams strategi och DNA, säger Jenny. Inte minst när det gäller tillverkningen av deras produkter, där Synsam sedan ett år påbörjat hemtagningen av produktionen till Sverige.

– Vårt hållbarhetsarbete är viktigt för våra kunder och inte minst för våra medarbetare som är väldigt engagerade.

Att kommunicera hållbarhetsarbete

– Utgå från din verksamhet med kunden i fokus och utarbeta en solid plattform att kommunicera ifrån, alltså en genomarbetad hållbarhetsstrategi. 

En nyckelkomponent i att kommunicera hållbarhetsarbetet är att vara relevant och trovärdig. Jenny uppmanar företag att inte vänta med att dela sina insatser, även om det är en pågående resa. Genom ödmjukhet och öppenhet gentemot potentiella utmaningar ökar förtroendet bland målgruppen – och att adressera och lära sig av dessa utmaningar under resans gång är avgörande.

Kommunicera kortsiktigt och långsiktigt

En stor utmaning med kommunikation är att arbeta kortsiktigt och långsiktigt samtidigt, menar Jenny. 

– Denna dualitet måste samexistera givet rådande omvärldsfaktorer. Det innebär att vi som kommersiellt företag måste agera på kundens krympande plånböcker och fokusera på här och nu.

Kommunikationen just nu är väldigt rationell, utmaningen är att samtidigt hålla liv i den långsiktiga berättelsen – att vara ihågkommen för mer än bara priset. 

– Här måste jag som kommunikatör vara agil och parera mellan marknadens nuläge och den långsiktiga planen.

”Hållbarhetskraven ökar”

– Hållbarhetskraven ökar från alla håll, inte minst genom kommande EU-direktivet CSRD. Kommunikatören har en viktig roll i att bistå med att kommunicera internt och externt den resa man befinner sig på och förklara omställningen som vi alla kan bidra till. 

Vad är CSRD?
  • Från och med den 1 januari 2024 träder CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft. CSRD är ett nytt EU-direktiv som säkerställer att företag rapporterar konsekvent och transparent om de sociala och miljömässiga effekterna av sin verksamhet. Syftet med direktivet är att öka insynen kring hållbarhetsfrågor och på den vägen skapa förutsättningar för att EU ska uppnå sina mål om netto nollutsläpp senast år 2050.

Jenny ser hållbarhet som hela organisationens ansvar, och som kommunikatör kan du spela en nyckelroll genom att uppmärksamma olika kollegor om hur de kan bidra. Hon ser det som ett framgångsrecept att öppna upp organisationen – och jobba tillsammans.