Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så fungerade krishanteringen under skogsbränderna

Den 16 augusti 2018 tillkallades en särskild utredare för att utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län. I utredningen analyseras bland annat informationsflödet till allmänheten (kapitel 29 - Bedömningen av kommunikation och information till allmänheten). Den samlade bedömningen är att hanteringen har fungerat: 

"Utredningen anser att den information som lämnats till allmänheten, media under insatsen var ändamålsenligt även med avseende på enhetlighet, relevans och tillgänglighet. Utredningens sammanfattande bedömning är att den information som lämnats uppfyller de nämnda kraven. Som framgår ovan genomförde MSB under den senare delen av sommaren dagliga direktsända presskonferenser. Utredningen anser att det hade varit en fördel om dessa hade genomförts med samma företrädare för MSB. Detta för att skapa kontinuitet, trovärdighet och lugn". (SOU 2019:7, s.278s).

Däremot riktar utredningen en viss kritik mot hanteringen av VMA-meddelanden (Viktigt meddelande till allmänheten) som man menar behöver bli tydligare:

"Sammantaget kan konstateras att det finns skäl att överväga tydligare rutiner för dels hanteringen av samtidigt aktiva VMA-meddelanden, som kan innehålla motstridig information, dels när befintliga VMA-meddelanden behöver uppdateras". (SOU 2019:7, s.279)

 

Läs betänkandet här (SOU: 2019:7)

 

Sveriges Kommunikatörer arrangerar under våren kurserna "Uthållig kriskommunikation", där deltagarna får hjälp med att hantera följande frågor:

  • Hur organiserar ni er kommunikation i kris?
  • Vilka roller behöver ni tillsätta och vad ingår i arbetet?
  • Hur planerar ni er arbetsmiljö och uthållighet i en kris som kan fortgå i många månader och kanske till och med år?
  • Hur säkra är ni på att leda samverkanskonferenser i krisen?
  • Hur arbetar ni med kriser i krisen?
  • Hur redo är ni för en granskning av media under eller efter krisen?

Kursledare för utbildningen är Charlotte Wibäck som är veterankriskommunikationsexpert med många års internationell erfarenhet från krig, utbrott och kriser med FN. Idag är hon partner på den globala molnbaserade kommunikationsbyrån UP THERE, EVERYWHERE. Hon sitter i styrelsen för Criscom, ett specialistförbund för kriskommunikatörer i det civila försvaret och stöttar jordbruksverket, utbildar försvaret och allmänheten i kris och säkerhet.

I somras stöttade Charlotte insatserna i bränderna i Gälveborg med kriskommunikation. Skogsbränderna är en av de största i Sveriges historia och omfattade fem områden motsvarande 9 500 hektar skog, med en omkrets av 12,5 mil (cirka 20 000 fotbollsplaner). 200 personer evakuerades och 150 skogsägare drabbades. Ingen omkom eller blev svårt skadad under bränderna. Flera hundra frivilliga och 10 länder deltog i räddningsarbetet.

Pressen på kommunen och länsstyrelsen att hantera krisen var enorm och skapade kriser i krisen som man fortfarande dras med. Den praktiska erfarenheten från insatsen i somras ledde till idén om en workshop i uthållig kriskommunikation. Kollegor från kommuner, länsstyrelse, SKL och Criscom har bidragit till innehållet som syftar till att skapa förutsättningar för uthållighet genom att tillhandahålla kunskaper och verktyg som kommer att underlätta arbetet.

Att jobba under stress med stressade kollegor under oviss tid leder till sjukdom om man inte vet hur man skall arbeta uthålligt. Och hur bemöter man människor som upplevt en kris?

"Det är inte rocket science och det kan låta banalt att prata om arbetsmiljö, planera för inlogg på sociala medier men när du står där mitt i krisen, trött och sliten och allt händer samtidig så hade du önskat att du hade haft allt på plats", säger Charlotte.

Workshopen i uthållig kriskommunikation är en praktisk kurs för kommunikatörer och kommunikationsavdelningar som vill kunna kliva in i krisen och arbeta effektivt och uthålligt. Liksom krisen innehåller workshopen inslag av det oförutsägbara och tillsammans packar vi er kriskommunikationslåda med de verktyg som ni behöver.

Kursen går i Göteborg, Malmö, Stockholm och Jönköping.

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.