Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så bygger du hållbara nätverk – tips från deltagare i Communication Executive Program

Sveriges Kommunikatörers managementprogram Communication Executive Program är mer än ett ledarskapsprogram för den som vill ligga i framkant inom den digitala utvecklingen. Det är en möjlighet att bygga starka nätverk med branschkollegor som står inför liknande utmaningar. Jakob Holmström, Jenny Fridh och Henrik Axelsson deltog alla i programmet för tio år sedan, och deras nätverksgrupp är fortsatt aktiv. Här delar de med sig av sina erfarenheter och avslöjar hemligheten bakom ett långsiktigt och hållbart nätverk.

Tre personer som sitter och pratar.

Jakob Holmström: ”Våga visa dig sårbar”

Jakob Holmström jobbar som Media Relations Manager på Inter IKEA Group. Han upptäckte Communications Executive Program tack vare kollegor som tidigare hade deltagit i programmet och delade sina positiva erfarenheter.

– Varje ämne på agendan var en ynnest att få ta del av, sällan har en utbildning varit lika givande som jag upplevde Communication Executive Program.

Han berättar att gruppen bestod av deltagare från olika delar av landet med varierande roller inom kommunikation, samt olika bakgrund och åldrar. Trots dessa olikheter fann de varandra och skapade en stark känsla av samhörighet, mycket tack vare att alla vågade vara sårbara och öppna. Jakob uppmanar dig som ska gå programmet att verkligen ta vara på allt som erbjuds. Både kunskap och ett unikt nätverk av yrkesverksamma inom kommunikation.

– Gruppen trivdes inte bara ihop under själva utbildningen, utan vi har hållit kontakten sedan dess. Vi har träffats fysiskt vid många tillfällen, delat medgångar och motgångar. Vi ger varandra råd, tips och idéer och är varandras bollplank kring visioner och utmaningar. 

Henrik Axelsson: ”Vilja som den starkaste drivkraften”

Henrik Axelsson, som arbetar som kommunikationschef på Halmstads kommun, delar att Communication Executive Program både gav honom en djupare förståelse för kommunikationsrollen och värdefull kunskap som han kunde använda i sin roll i ledningsgruppen. Programmet resulterade även i livslånga vänskapsrelationer.

Han betonar värdet av att gruppen har kunnat hålla ihop så bra över åren och att detta är något som kräver engagemang från varje medlem. Genom att aktivt bestämma sig för att hålla nätverket levande har de kunnat fortsätta dra nytta av det varandras stöd och utbytet av erfarenheter.

– Jag tror att gruppen haft en stark drivkraft att hålla ihop som gjort att den finns än idag. Sen klickade vi alla mer eller mindre med varandra vilket också så klart underlättat. 

Jenny Fridh: ”Mycket tacksam för detta fina nätverk”

I slutet av 1990-talet valde Jenny Fridh att inleda sin karriär inom kommunikation och hon har sedan dess känt att hon dagligen bidrar till något betydelsefullt. För fem år sedan började hon jobba som kommunikations- och hållbarhetschef för Synsam Group.

För Jenny var det självklart att investera i kompetensutveckling. För att motivera prislapp och tidsåtgång för programmet presenterade hon för sin chef hur deltagandet i Communication Executive Program skulle bidra till företagets kunskapsbas och utveckling. Det gav biljetten till deltagandet.

– Varje utbildningsmodul bjöd på inspirerande föreläsare, litteratur, övningar och reflektioner. Men, det som gav mig mest var de 20 briljanta kursdeltagarna som delade med sig av sin kompetens och erfarenhet, säger hon.

Deltagarna blev snabbt ett tight gäng, berättar hon. Gänget höll ihop och i år firar de 10 års jubileum.

– Communication Executive Program 2014 blev snabbt ett väldigt tight gäng, det blev inga grupperingar vad jag upplevde och vi alla hade vansinnigt kul! Efter vår utbildning kände vi väldigt snabbt abstinens och har under dessa tio år träffats och följt varandra genom med- och motgångar i både yrkeslivet och livet i stort. Jag är mycket tacksam för detta fina nätverk.