Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Så använder du AI för att optimera dina sociala medier

Gästkrönika | Artificiell intelligens (AI) har blivit allt viktigare inom kommunikations- och marknadsföringsbranschen. Detta gäller inte minst för sociala medier, där Facebook, Instagram och flera andra plattformar redan börjat inkorporera AI på olika sätt.

En hand som håller en mobil. I bakgrunden ser man byggnader.

Allt mer innehåll i ditt flöde väljs ut genom AI, där Meta redan har sett tendenser på att AI fått användare att tillbringa längre tid på plattformen (källa). Lanseringen av ChatGPT har bland annat inneburit att det inte bara är de stora organisationerna som kan använda AI för att effektivisera arbetet, utan även du som kommunikatör. Dessa verktyg bygger på generativ AI, vilket innebär att den framställer något som inte existerat tidigare, exempelvis en ny bild eller text, baserat på stora mängder data som den tränats på och samlat in från internet tidigare. 

Vi ger tips och exempel på hur du kan använda AI i ditt arbete på sociala medier oavsett om du redan har börjat utforska möjligheterna eller behöver inspiration för att komma i gång. 

Inspiration till inlägg och annonser

Genom att använda AI kan du få hjälp och inspiration att utforma text, rubriker, beskrivningar och hashtags. Testa att prompta några förslag och använd resultatet som underlag för att göra dina egna justeringar. Med AI har du alltid ett kreativt bollplank.

Öka frekvensen 

Med hjälp av AI har du möjlighet att producera mer innehåll snabbare. Använd AI för att ta fram fler exempel och varianter, vilket gör att du kan skapa fler inlägg och testa vilken som får bäst resultat för sitt syfte.

Effektivisera

Du kan använda AI för att sammanställa innehållet på en hemsida på ett kort och koncist sätt samt ta hjälp med grammatik och översättningar. Du kan också ta hjälp av AI för att anpassa dina texter för specifika kanaler eller målgrupper eller helt enkelt be den att komma med förslag på förbättringar.

Skapa och redigera bilder

På sociala medier skapar visuellt innehåll mest engagemang, så ta hjälp av AI för att ta fram och redigera bilder. Du kan använda AI-genererade bilder som komplement till stockphotos. Du kan också använda AI för att redigera dina bilder, så som att frilägga eller anpassa bakgrunder.

Optimera ditt innehåll

Ta hjälp av AI för att förbättra och förfina din aktivitet på sociala medier – när är bästa tiden att posta, hur ofta och på vilken plattform? Med hjälp av AI har du tillgång till den senaste informationen om vad som gäller på respektive plattform och kan få rekommendationer om vilka format och placeringar du kan använda.

Översättning

Om du är aktiv på fler marknader än Sverige kan du använda AI för att göra översättningar och lokala anpassningar av ditt innehåll. Du kan också använda AI för att ta hjälp att transkribera och skapa voiceovers och undertexter till video.

Rapportering

Ta hjälp av AI för att sammanställa din data i visuella grafer och rapporter. Du kan även få förslag och hjälp genom dataanalys vilket kan ge idéer för agerbara insikter.

Christina Norling

Growth Strategist på Maniola Studios

Vill du lära dig med om AI och sociala medier samt få tips på verktyg att använda?

Anmäl dig till distanskursen Optimera dina sociala medier – skapa rätt budskap i rätt format.

Är ni fler som vill gå utbildningen eller behöver hela teamet en boost? Läs mer om att skräddarsy utbildningen här