Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Q&A med nya styrelseledamöterna Erik Modig och Linda Malmgren

Hej Erik Modig, välkommen till Sveriges Kommunikatörers styrelse! Hur vill du själv beskriva din roll och din bakgrund?
– Jag är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Jag spenderar hälften av min tid med att genomföra studier på hur kommunikation påverkar människor. Andra halvan spenderar jag med att lära ut dessa insikter till studenter och företag. Har därmed en lång erfarenhet kring kommunikationspsykologi och hur människor reagerar och hur man ska kommunicera. 


Vilka perspektiv kommer du att bidra med i styrelsearbetet?
– Främst marknadsperspektivet och det ökade kravet på att förstå kund och marknadsdynamik även för kommunikatören. Jag kan bidra med förståelse kring hur människor reagerar och därmed en förståelse kring psykologin gällande både kommunikation och medier. Självklart tar jag även med mig forskarens perspektiv och en nyfikenhet att ifrågasätta och diskutera sanningar och osanningar.  


Har du någon vision för vad du vill uppnå, och tankar om vad som är kommunikationens viktigaste roll just nu? 
– Jag tror att en viktig uppgift för dagens kommunikatörer är att förklara och illustrera helheter för människor. Det är så mycket som händer idag att man lätt förlorar översikt och får svårt att sätta olika perspektiv och ståndpunkter i perspektiv. Här önskar jag själv bidra till att diskutera den utmanande roll kommunikatörer har idag och hur vi tillsammans kan skapa förståelse för den. 


Du är också en del av årets jury för Stora Kommunikationspriset. Vad var kommunikationens största utmaning under 2020?
– Under året har det funnits mycket osäkerhet och då vill man som kommunikatör informera för att minska den osäkerheten. Att då behöva kommunicera när man själv inte sitter på alla svar eller ens vet när svar kommer att finnas är en gigantiskt utmaning. Situationen vi gått igenom och fortfarande befinner oss i förstår vi ännu inte till fullo. Att kommunicera under osäkra förhållande gällande information och sanning är något som utmanat alla och som förmodligen kommer att göra det i framtiden också. 


Vi har fyra nya kategorier i år. Är det någon av dem du tycker är extra intressant?
– Jag blir nyfiken på nomineringarna under medarbetarkommunikation. Ska bli intressant att läsa vilka organisationer som har lyckats främja kommunikationen internt till den grad att enskilda medarbetare står ut från massan. Där kommer vi hitta framtidens ledare och talanger. 

 

--

Hej Linda Malmgren, välkommen till Sveriges Kommunikatörers styrelse! Hur vill du själv beskriva din roll och din bakgrund?
– Jag har en rätt så lång bakgrund från techindustrin där jag jobbat med allt ifrån ideella organisationer till start-ups och stora globala företag. Sen tre år tillbaka har jag jobbat med den ständigt växande spelindustrin på en global arena och tacklat många av de kommunikationsutmaningar som finns. Jag har en väldigt bred roll idag där jag arbetar med allt ifrån den dagliga interna kommunikationen mellan medarbetare och stakeholders till vår spelstudios, men också vissa produkters, varumärken.


Vilka perspektiv kommer du att bidra med?
– Jag har sen i början av min karriär brunnit väldigt mycket för att vi måste se på kommunikatörernas roll idag som väldigt mycket större och med komplex en vad den en gång var. Yrket har utvecklas tillsammans med alla de nya medier som vi ser i dagens samhälle och kommunikation har fått en allt viktigare roll i hur vi leder och utvecklar våra organisationer. Jag kommer med en bild av framtid, utmaning och hur vi tillsammans kan jobba för att utbilda om kommunikatörernas roll i både bolag och samhälle.


Har du någon vision för vad du vill uppnå?
– Som nämnt innan så tror jag det är viktigt att våga titta framåt – hur kommunikatörens roll har växt och blivit alltmer komplex. Min vision är att skapa samtal och utbildningar kring detta. Hjälpa unga förmågor, men också oss som varit i yrket i många år, att utvecklas och växa. Att få en bättre överblick över det allt växande medielandskapet där narrative allt oftare styrs av större mängder, och där information ofta kan förvrängas på vägen. Jag har också en vision om att utbilda företagsledare och växande bolag om hur viktigt det är med kommunikatörer i organisationen, hur stor roll just denne kan spela i att bidra till framgång. Kommunikation idag är inte bara om att förmedla information och hantera kriser – vi har en enorm roll i hur vi bygger företagskultur, pratar med kunder och stakeholders, samt bygger varumärken både internt och externt.