Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

”Programmet hjälpte mig skapa större förståelse för sammanhanget jag arbetar i”

Louise Carmén Ekedahl, Communication & Operational Excellence Director på Astellas Pharma, fick tillfället att gå Sveriges Kommunikatörers Communication Executives Program 2019. Enligt Louise blev det en chans att utvecklas själv och en möjlighet att hjälpa organisationen att växa och förbättras.

Hur skulle du beskriva dina 20 dagar som deltagare på CEP?
– Att få förmånen att spendera 20 dagar med att bara få ägna sig åt att lära sig mer, fylla på kunskap och energi, få nya idéer och utvecklas var en härlig ’boost’. Det var 20 dagar fulla av inspiration, diskussion, påfyllning och möjligheter. Det var fantastiskt att få komma iväg från vardagen och vara i en inspirerande miljö tillsammans med en grupp människor med samma yrke, tankar, idéer och utmaningar. Det var ett mycket välplanerat och balanserat program även om det var många och långa dagar. Vi fick möta väl valda och väldigt professionella föreläsare och det var en fin mix av teori, diskussion, övningar och sociala aktiviteter. Samtidigt så var 20 dagar många arbetstimmar och ibland var det svårt att hålla borta vardagen och att inte lägga tid på uppgifter som gjorde sig påminda från arbetet.

Vilka konkreta fördelar, utvecklingssteg eller effekter har du märkt av att du gått programmet?
– Programmet har gett mig en möjlighet att bredda min bas, skapa större förståelse för sammanhanget jag arbetar i, både arbetet i ledningsgruppen och mina kollegors arbete, men också som ledare och chef. Det har stärkt min övertygelse om vikten av kommunikation och den viktiga roll kommunikationsfunktionen spelar på en strategisk nivå. Jag står idag mer rustad för och känner mig tryggare i min argumentation kring kommunikation och jag kan förankra det i den senaste forskningen. På så sätt kan jag på ett bättre sätt hjälpa min organisation att utvecklas. Jag har även fått många konkreta verktyg som jag har kunnat gå hem och implementera direkt.

Vad kommer du att ta med dig från programmet till dina kollegor
– Massor, allt från konkreta verktyg och modeller till inspiration för att driva projekt och idéer på ett bättre sätt, till nya kontakter och ett större nätverk. Som exempel handlade en del av utbildningen om ledarskap och här lärde jag mig mycket om mig själv och hur jag kan uppfattas av andra. Det tar jag med mig och försöker reflektera kring för att vara bättre förberedd för olika situation eller möten. En annan modul handlade om innovation och där tog jag med mig väldigt mycket direkt in i ett projekt jag fått i uppgift att leda. En enormt stor behållning är nätverket jag har fått med både mina kurskollegor, föreläsare och kursledning.

Vad har programmets deltagare haft för betydelse för dig?
– Gruppen har varit väldigt värdefull. För mig, som inte har några nära kommunikationskollegor, var och är nätverket oerhört värdefullt. Jag fick möjlighet att lära mig om hur kommunikationsrollen fungerar och är uppbyggd i andra typer av organisationer. Vilka erfarenheter andra står inför. Att få stöta och blöta funderingar och utmaningar med kollegor som står med liknande, mer och bredare erfarenheter var nyttigt och bra. Jag lärde mig mycket, men fick också bekräftelse på att mitt jobb och det jag gör är bra. Utbytet av idéer och diskussioner är fortfarande mycket värdefullt.

Vilket råd skulle du ge till dina branschkollegor som vill gå CEP?
– Mitt råd är att verkligen göra det om du får möjligheten, för det är en fantastisk möjlighet, men du måste vara beredd och villig att satsa på det och fokusera på att vara närvarande, fysiskt och mentalt, och planera din tid väl även mellan modulerna. Då får du mest ut av programmet. Jag skulle även råda till att gå igenom modulen, anteckningar och material i nära anslutning till modulen - det kommer att få dig att komma ihåg bättre och ge dig mer på sikt.