Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Orden du bör ha koll på 2021

Har du koll på alla begrepp och förkortningar som swishar förbi på webbinarium och i debatter? Vi har samlat ett lista med ord och koncept som vi tycker att alla kommunikatörer bör ha en grundläggande förståelse för när vi går in i det nya året.

A/B-test - Ett test som ställer minst två versioner av något (mejlutskick, annonser, bilder etc.) mot varandra för att säkerställa vilken av versionerna som bäst kommunicerar det önskvärda budskapet.

Backlog - Ett begrepp som ofta används vid mjukvaruutveckling eller byggnation av en hemsida. Backloggen är en att-göra-lista med saker som ska genomföras, men som blir aktuella först efter det att prioriterade problem är lösta.


CAC (Customer Acquisition Cost)
 - Vad det kostar att skapa en konvertering, till exempel hur mycket ett företag måste spendera i annonskostnaden för att sälja en produkt. 


Call to Action
- Brukar ofta vara en knapp, bild eller länk, där man har skrivit en uppmaning om att klicka på den. Desto bättre en CTA är, desu fler klick får den.


Chatbots
- En chat i tillexempel en app som till viss del kan förstå en fråga från en person och ge ett direkt svar på den frågan. Det finns enklare varianter som kan leverera förbestämda svar på de vanligaste frågorna, samt mer avancerade som tillämpar AI.


Customer lifetime value (CLV)
- På svenska heter det livstidsvärde i kr. Det är det totala värdet en potentiell kund är värd för ditt organisation över hela kundens relation till er.


Dark Social
- En ökande form av trafik till din hemsida där det är svår att definiera vilken källan är. Detta handlar om dolda kanaler som Snapchat, Facebook Messenger och WhatsApp.


Design Thinking (Designtänkande)
– En kognitiv, strategisk och praktisk process för att utveckla koncept. En metod som där man arbetar iterativt och placerar användaren i fokus. Lär dig mer här.


Informationsutmattning
- Den beteendekopplade trötthet en person upplever när de har mötts med för mycket information och därav får svårare att ta till sig budskapet. Lär dig mer här.


Key Performance Indicator
- Ett utvalt mätvärde som ska indikera organisationens övergripande upp- eller nedgång. Lär dig mer om mätning här.


Konvertering
- Ett brett begrepp som används för att känneteckna “när en önskvärd händelse görs”, till exempel när någon fyller i ett formulär eller köper en produkt. Lär dig mer om mätning här.


Microcopy
- Begrepp som oftast används inom UX, fokus på att skapa bra korta texter på de platser på till exempel en hemsida som bara har utrymme för ett eller ett par ord, så som knappar, meny-länkar eller etiketter.


Microinfluencers
- Influencers med mindre mängd följare i sina kanaler. Ibland är dessa influencers mer nischade och har ett tydligt tema och kan därför vara mer effektiva.


MVP (Minimum Viable Product)
 - Den enklaste versionen av en produkt som även går att sälja till kunder. En MVP brukar ofta utvecklas efter feedback från de allra första kunderna.


NPS (Net Promoter Score)
- En 10-gradig skala där kunder uppger hur pass villiga de är att rekommendera en vara eller tjänst till andra. Den siffra som räknas ut är sedan utmärkt att följa över tid som en temuraturmätare på uppfattning hos användare eller kunder.


Nudging
– Ett verktyg för att påverka människors beteenden genom att underlätta vissa val. Lär sig mer här.


On-Demand
- Content eller information som finns tillgängligt för dig att ta del av precis när användaren själv önskar.


Post-covid
 - Den period och de effekter vi kan tänkas se efter det att pandemin är över. Läs mer om Post-covid inom kommunikation.


Responsiv design
- En hemsida som har responsiv design anpassar sin layout för att alltid vara läsvänlig oberoende av vilken typ av skärm du ser den på, laptop, läsplatta eller mobiltelefon.


ROI
(Return on investment) - Avkastning på investeringar. Det är ofta det viktigaste måttet för annonsörer, eftersom det baseras på dina specifika annonseringsmål och visar hur annonseringen bidrar till era intäkter.

Röstsök - Istället för att skriva in en sökfråga i till exempel Google så kommer nu fler och fler tjänster för röstsök, där du använder just din röst och frågar antingen din telefon eller en digital assisten om vad din fråga är. Lär dig mer här.


SERP (Search Engine Result Page)
- Detta är helt enkelt den lista av resultat som skapas när någon gör en sökning via en sökmotor. 
Lär dig mer här.


Situationas
– I de fall där personas är begränsande som utgångspunkt för målgruppsarbetet kan man jobba med Situationas. Du definierar din målgrupp utifrån det scenario de befinner sig i när de kommer i kontakt med er organisation, tjänst eller produkt. Lär dig mer här.


Smarketing
– Sammanvävningen av Sales och Marketing, trenden där försäljning och marknadsföring mer sömlöst går in i varandra.


Sökordsanalys
- En analys av vad som relevanta sökord för ens organisation att jobba med för att bättre synas hos sökmotorer. Lär dig mer här.


Visuellt sök
-  Istället för att skriva in en sökfråga i till exempel Google lägger du in en bild för att hitta liknande bilder på internet.