Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nytt ledarskapsprogram för kommunikatörer

Vårt erbjudande ska stärka och utveckla kommunikatören i den nya rollen. Som ett led i utvecklingen av kompetensutveckling för chefer och ledare har vi tagit fram ett program inom personligt ledarskap och förändringsledning. Programmet startar den 26 augusti och pågår under hösten. Programmet har sex utbildningsdagar och fyra lärträffar.

Vad skiljer det här programmet från andra ledarskapsprogram?

– Det första vi tänker på är att alla deltagare är kommunikatörer. Vanligtvis har vi olika yrkesroller framför oss i rummet när vi arbetar. Men denna deltagarkrets gör att allt vi pratar om sätts i relation till kommunikatörens vardag och utmaningar. Vår förhoppning är att detta kommer att skapa extra relevans och djup.

– Kommunikatörer måste ju, till skillnad från de flesta andra yrkesgrupper, vara beredda att utöva ett ledarskap som innefattar även människor utanför det egna formella chefsansvaret. Det ställer krav på både mod och personlig mognad.

– Det som också står ut och särskiljer programmet är, precis som rubriken indikerar, det personliga. Att vi sätter deltagaren i fokus och hjälper denne att plocka fram sina styrkor, sina erfarenheter och ambitioner för att forma sitt ledarskap. Vi fördjupar oss i relationen mellan ledaren och dess följare. Vad är det som händer där? När uppstår tillit och motivation? Vad är det som får människor att vilja följa mig?

– Kombinationen av storgrupp och den mindre lärgruppen är också en sak som kanske är lite annorlunda. Vissa frågor lämpar sig helt enkelt bättre att ta upp i en mindre grupp, för att få bästa tänkbara effekt för individen.

Vad ämnesområden innehåller programmet?

– Vi kommer huvudsakligen att titta på tre aspekter av ledarskapet: (1) Kulturen, (2) Kontexten, (3) Personliga mognaden.

– Kulturen handlar om att vara medveten om i vilken organisationskultur man verkar. Vad funkar här, oavsett formella riktlinjer och regler? Vem har den informella makten, hur tar man sig fram, vad belönas i vår kultur?

– När vi talar om kontexten menar vi här rollen som kommunikatör i organisationen. Vilka utmaningar finns för organisationen och hur påverkar det uppdraget jag har? Vad måste jag som kommunikatör förstå som ligger utanför mitt område och hur kan min specialkompetens bidra till organisationens framgång?

– Till sist har vi den personliga mognaden. Hur väl känner jag mig själv, har jag koll på mina motiv och drivkrafter? Hur skapar jag mitt eget sätt att reflektera och lära? Detta är ju ett område som är hur stort som helst och ett program under en höst kan knappast uttömma ämnet. Men vi hoppas kunna designa övningar, samtal och reflektioner som gör att deltagarna får syn på sig själva och hittar några viktiga pusselbitar för att känna sig starkare i sitt personliga ledarskap.

Vad handlar ett modernt ledarskap om idag?

– Ledarskap är, och har alltid varit, en social påverkansprocess. Men ledarrollen förändras ständigt. Förr kunde man peka med hela handen och människor följde, men det funkar inte längre. En amerikansk forskare, Margaret Wheatly, har på ett träffande sätt beskrivit utvecklingen som att ledarrollen har gått "from hero to host".

– Idag kan vi se på ledarskapet som ett värdskap där värden eller värdinnan ser till att gästerna har det de behöver, känner sig hemmastadda, förstår vad de ska göra och har rätt förutsättningar för att göra det. Ledaren undanröjer hinder för att följarna ska kunna verka och göra sitt jobb.

Hur ser formatet på utbildningen ut? Vilka byggstenar finns med?

– Programmet har två hörnstenar: helgruppsträffar i internatform och mindre så kallade lärgrupper, där fyra till fem personer ses under enstaka dagar. Vi startar med tre dagar då hela gruppen fördjupar sig i det personliga ledarskapet. Nästa helgruppsträff äger rum under två dagar, då fokus är på att leda förändring. Avslutningsträffen, ett tillfälle att både repetera och dela erfarenheter samt att blicka framåt, är en dag inklusive en diplomeringsmiddag.

– Mellan dessa helgruppsträffar har vi lärgrupperna. I denna mindre grupp arbetar deltagarna med sina personliga utvecklingsmål och fördjupar sig i några olika ledarskapsteman som man själv valt.

Vad behöver kommunikatörer utveckla i sitt ledarskap idag?

– En av kommunikatörens stora utmaningar är att man ofta behöver leda utanför sitt formella mandat. Det kan handla om att driva sin vd eller verksamhetschef framåt eller att få hela organisationen in i en organisatorisk transformation av ett eller annat slag. Först och främst betyder det att man måste ha kunskaper utanför sitt fackområde, förstå organisationens produkt eller tjänst och se hur den bransch man verkar i förändras. Vara förutseende och ligga steget före.

– Här är ett program som CEP:en ett utmärkt stöd för utvecklingen. Men som ett komplement till de mer reella faktakunskaper man får i ett sådant ledarprogram behöver man bygga kunskaper och förståelse kring sitt personliga ledarskap. Kunskaper som omvandlas till ledarbeteenden som gör att människorna i organisationen vill följa dig.

 

Läs mer om kursen

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.