Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nyheter i Communication Mentoring Program 2019

Nya mentorer

Under våren har flera nya mentorer rekryterats med fokus på operativt ledarskap inom olika branscher. En av de nya mentorerna är Malin Nordén (till höger i bild), med lång och bred erfarenhet inom kommunikationsområdet från framförallt stora bolag som agerar på flera marknader:

Jag har stor vana av att leda kommunikatörer och att coacha höga chefer i komplexa situationer och organisationsstrukturer och har jobbat mycket med förändringskommunikation. Med många år inom yrket bidrar jag gärna med mina lärdomar från extern och intern kommunikation och som ledare är jag ständigt på jakt efter andras perspektiv och nya infallsvinklar på kommunikationsutmaningar. Mentorskap är ett perfekt sätt att kombinera detta på! Jag beskrivs som en god och analytisk lyssnare som ger konstruktiv feedback/analys och gärna delar med mig av mitt nätverk.”

Coachande ledarskap, förändring och innovation

Förutom mentorskapet ingår sex utbildningsdagar i programmet. Två av föreläsarna är nya; Pernilla Aspe (till vänster i bild) och Mathias Westphal (i mitten). Pernilla är ledarskapscoach för individer och grupper, ACC-certifierad coach (via ICF) och utbildad inom organisationsutveckling med KBT-inriktning, samt Mathias Westphal.

Pernilla Aspe föreläser inom området coachande ledarskap:

"Vi kommer under en dag lära oss mer om coachande ledarskap. Dagen är interaktiv och tillsammans så övar vi på den coachande samtalsmetodiken. Vi lär oss de färdigheter som lägger grunden för att kunna vara coachande i möten med andra. Det handlar främst om att lyssna värderingsfritt för att på riktigt förstå någon annan och sedan ställa kraftfulla frågor som öppnar upp för nya insikter. Detta är färdigheter du kan nå framgång med i alla typer av möten och det handlar inte om du har formellt personalansvar eller inte. Att vara coachande innebär att vara nyfiken på andra och på riktigt delegera ansvar för att skapa motivation och engagemang, men också om att finnas där, stötta och följa upp. Har du tidigare gått i kurser i coachande ledarskap spelar det mindre roll, för de coachande kunskaperna mår alltid bra av att praktiseras."

Mathias Westphal är tillväxtstrateg med erfarenhet av internationellt varumärkesarbete, organisationsutveckling, innovation och digital transformation. Han har även erfarenhet från att utveckla helt nya bolag, produkter och varumärken. Senast kommer Mathias från Absolut och en roll som Global Vice President för Growth – ett team med ansvar att driva det digitala förändringsarbetet. Idag driver han Maniola Studios som hjälper klienter med förändringsledarskap, utbildning och affärsutveckling med fokus på innovation och marknadsföring. Mathias betonar vikten av en tydlig och stark vision i arbetet:

”Se till att skapa en tydlig vision och kommunicera den, ofta. För att lyckas med ett förändringsarbete krävs att du får med dig medarbetarna. För att få med dig medarbetarna krävs en tydlig vision. Det behövs en sammanfattande och tilltalande bild av vad förändringen ska åstadkomma. Åt vilket håll ska vi förändras? Vad ska vi göra mer av och mindre av? En välskriven vision är lätt att förstå, skapar engagemang, rättfärdigar förändringen och agerar ledstjärna vid övergripande beslut. Visionen måste därefter kommuniceras till hela företaget. Det är viktigt att detta görs med tydlighet, i många olika kanaler och ofta. Om man inte har en kontinuerlig dialog om förändringen så kommer den aldrig ske.”

Martina Brandt, programledare för CMP

Martina Brandt. 

Vad gör programmet så populärt?

Martina Brandt, programledare för CMP:

"Jag tror att det är kombinationen av att både ses i grupp och att ha individuella samtal med sin mentor. Var sak är bra - men tillsammans blir det något alldeles extra. På gruppträffarna får man både nya insikter och lärdomar från intressanta föreläsare inom kommunikation och ledarskap och samtidigt tillfälle att reflektera och diskutera med andra seniora kommunikatörer. Som deltagare är det otroligt givande att höra på andra som har motsvarande roll fast i andra branscher. Trots att verksamheterna de verkar i kan var helt skilda är det mycket igenkänning och tilliten inom gruppen är stark. Alla har sina individuella mål med att gå programmet men det gemensamma är att alla vill utvecklas. Det bidrar till en nyfiken, generös och öppen stämning. Det blir ofta ett nätverk som deltagarna håller fast vid långt efter programmets slut.

I dagens snabba tempo får vi alltför lite tid för eftertanke och djupare samtal.  Mentorsamtalen blir ett unikt tillfälle att få stanna upp och reflektera och att framför allt att bli lyssnad på. Att få tala med någon som både är erfaren och intresserad är otroligt värdefullt. Det blir ett öppet samtal utan fast agenda men som på olika sätt leder adepten vidare."

 

Programmet startar den 25 april och pågår till 17 oktober 2019. Den 5 mars har vi en frukost i Stockholm där Mathias Westphal och en tidigare deltagare presenterar programmet. Anmäl dig till frukosten här.