Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ny vision: Kommunikation ses som den starka kraft som driver förändring och förflyttar företag och samhälle

"Kommunikation är ett kraftfullt verktyg i vår komplexa tid och omvärld. Nu är det dags att göra denna kraft synlig", skriver Sveriges Kommunikatörers generalsekreterare Hanna Brogren.

Hanna Brogren

Kommunikation ses som den starka kraft som driver förändring och förflyttar företag och samhälle.

Du läste just Sveriges Kommunikatörers nya vision som beslutades av styrelsen i slutet av 2019. Innan dessa till synes enkla ord kunde sättas på pränt pågick ett omfattande lyssnande under hela året. Jag har träffat medlemmar, forskare, studenter, ledare och andra som arbetar med kommunikation runt om i landet. Flera av oss har läst olika studier och rapporter om kommunikationens förändring och nya medievanor. Vi har också gjort en egen undersökning bland drygt tusen medlemmar som berättat om hur de ser på förväntningarna från omvärlden och från sig själva när det gäller deras roll och kompetens.

Ett budskap framträder tydligt: Kommunikation är ett kraftfullt verktyg i vår komplexa tid och omvärld. Nu är det dags att göra denna kraft synlig.

Kommunikation pågår numera bara till en del på kommunikationsavdelningen, den planerade kommunikationen görs genom hela verksamheten med målet att vara relevant för intressenter med vitt skilda behov. Kommunikation kan vara berättelser, tjänstedesign, förändringsinriktad och mycket, mycket mer.

Svenska och internationella undersökningar visar att ledare ser kommunikation som den enskilt viktigaste faktorn för att klara utmaningarna,
Förändringstrycket är stort och med klokt använd kommunikation kan fler engageras och bidra till innovation och bra resultat,
Kommunikation betyder i grunden att göra gemensamt, att förstå, engagera och kunna agera tillsammans med andra.

Första steget är att erkänna den kraft som finns i kommunikation, det är vår vision. Och det kommer vi att återkomma till igen och igen.

Hanna Brogren
Generalsekreterare och vd