Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ny som kommunikatör? Så arbetar du med kommunikation i praktiken

Vad är kommunikation, och hur arbetar man egentligen som kommunikatör? Oavsett om du är nyutexaminerad student eller nyligen har bytt roll kan det vara bra med lite hjälp på traven, för branschen rymmer allt från strategisk kommunikation till innehållsproduktion. Vi går igenom de förutsättningar som krävs för att lyckas i din nya roll som kommunikatör och ger dig en överblick över olika typer av roller och kompetenser.

Tre ungdomar pratar i en trappa

Vad behöver jag kunna som kommunikatör?

Många akademiska utbildningar inom kommunikation har ett teoretiskt fokus, vilket gör att det kan vara svårt att få grepp om hur yrkesrollen egentligen ser ut och vad som förväntas av dig. I och med den ökade digitaliseringen av samhället förväntas kommunikatörer idag behärska en rad olika kompetenser: från innehållsproduktion till strategi, förändringsarbete och uppföljning och mätning. 

 

Det betyder i praktiken att du förväntas kunna allt från att skapa kommunikationsplaner, filma, producera podcasts, intern kommunikation, hitta rätt målgrupper i sociala medier och mäta dina kommunikationsinsatser. 

 

Beroende på vilken typ av organisation du jobbar för finns det olika yrkesroller inom fältet för media och kommunikation, där du kan exempelvis specialisera dig som informatör, webbredaktör, krishanterare, informationsstrateg, omvärldsbevakare eller content- och copywriter. 

 

Vilken typ av kommunikatör är du? Här är fyra olika roller inom kommunikation 

För att underlätta för dig som är ny i branschen har vi ringat in fyra roller med olika kompetens- och ansvarsområden. Dessa tydliggör vilka de vanligaste arbetsuppgifterna är inom varje position. Det är viktigt att komma ihåg att du inte behöver kunna precis allt inom varje roll, utan att du kan specialisera dig utifrån ditt eget intresse.

 

Generalisten: en rådgivande strateg med bred förståelse för organisationen

Generalisten har ofta en rådgivande roll inom organisationen, och arbetar med  förändringsledning, verksamhetsutveckling och coachning. I denna roll förväntas det att du som kommunikatör har god överblick och förståelse för flera områden och kan driva effektiv förändring. Generalisten fyller en otroligt viktig funktion då man lyfter ett bredare perspektiv som annars riskerar att förloras i och med specialisering.

 

Rollen passar bra för dig som: gillar att planera, är en bra coach och vill arbeta med strategisk kommunikation.

 

Hör från en generalist:

Mathias Westphal arbetar med förändringsledning: Kommunikation är det viktigaste verktyget för förändring

Ann Jönsson lär ut coachande kommunikation

 

Innovatören: En drivande idéspruta med kund- och användarfokus

Innovatören har kundförståelse, och kan driva nya arbetssätt och innovationskultur. Denna roll innefattar att kunna skapa användarupplevelser som ofta är baserade på beteendevetenskap. Innovatören har likt generalisten god förståelse för verksamheten, men har också ett djupare fokus på omvärlden, på behov hos kunder och användare, på affärsutveckling och tjänstedesign.

 

Passar bra för dig som: tar in omvärlden och strävar efter att göra organisationer bättre genom innovation, kan analysera beteenden och är duktig på digital kommunikation.

 

Hör från en innovatör:

Daniel Lindén arbetar med scenarioplanering: Förändra människors mentala modeller!

Niklas Laninge arbetar med beteendeförändrande kommunikation: Vanliga metoder.

 

Innehållsproducenten: En kreativ kommunikatör med koll på kanalerna

Innehållsproducenten skapar och distribuerar innehåll för olika plattformar och kanaler. Det innebär att du måste ha en djupare kunskap om dessa och publiken som finns där. Producenten är kreativ och skicklig på att producera olika typer av innehåll, med förmågan att anpassa både form och budskap för olika målgrupper.

 

Passar bra för dig som: Är en vass skribent, gillar grafisk design och kommunikation eller att producera andra typer av innehåll, och som har god förståelse för sociala medier, webb och målgrupper.

 

Hör från en innehållsproducent:

Max Landergård producerar podcasts: Erbjud det som din målgrupp vill ha!

Mathias Åkerberg skriver content, copy och UX: Engagera dina läsare.

 

Analytikern: En data- och insiktsdriven kommunikatör med mätning i fokus

Analytikern tar in och skapar förståelse för omvärlden, är inriktad på mätning av effekter och arbetar insiktsdrivet med stöd av dataanalys. Datahantering blir allt viktigare inom kommunikationsyrket. Detta handlar om att samla in rätt data i relation till verksamhetens mål men även att sortera och analysera datan samt tolka och presentera den på ett tydligt, användbart sätt.

 

Passar bra för dig som: Är analytisk och har god förståelse för både kvalitativa och kvantitativa metoder, och kan kombinera dem på ett effektivt sätt för arbeta datadrivet uppnå verksamhetsmål.

 

Hör från en analytiker:

Petronella Barvaeus arbetar med målgruppsanalys: Förstå vem du riktar dig till.

Lisa Walder arbetar med mål och mätning: Tänk efter före.