Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ny rapport: Kommunikatörer ser AI som både hot och möjlighet

Den teknologiska utvecklingen – med AI i spetsen – ses både som ett hot och en möjlighet och kommer att förändra kommunikatörernas roll i grunden. Kontinuerligt lärande inom digitala kanaler krävs för att möta den tekniska utvecklingen. Det visar Sveriges Kommunikatörers nya rapport Kompetenskartläggning 2023 – framtidens kompetenser inom kommunikation.

En grupp människor som sitter i ett kontor och pratar med varandra.

Vad behöver framtidens kommunikatörer vara skickliga på? Inom vilka områden behöver och vill man utvecklas? Sveriges Kommunikatörer presenterar sin tredje kompetenskartläggning, som vartannat år undersöker kommunikatörers kompetens och hur den förhåller sig till det man inom branschen själva ser som framtidens behov. Sveriges Kommunikatörer vill genom kartläggningen bidra till medlemmarnas långsiktiga konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

– Kommunikatör är ett yrke på frontlinjen av tidens utveckling vilket just gör yrket både ständigt aktuellt och viktigt. AI och ny teknik ställer allt högre krav på kritiskt tänkande kring information och kommunikation. Och kompetensutveckling är nyckeln till att minska stress inför det okända och på så vis kunna möta de förväntningar som ställs på oss, säger Caroline Thunved, VD och generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer.

Årets kompetenskartläggning visar att högst upp på agendan vad gäller ämnesområden som kommunikatörer vill fortsätta sin utveckling inom, vilket också låg i topp i kartläggningen 2021, finns mål, mätning och analys. Det handlar till exempel om att bevaka och analysera förändringar i den omgivande miljön i syfte att identifiera hot och möjligheter, målgruppsanalys för djupare förståelse av behov, preferenser och beteenden samt kundresekartläggning.

Både chefer och medarbetare upplever att det är en utmaning att leda och agera i den snabba, digitala utvecklingen.

– Kommunikation är och har alltid varit det verktyg som möjliggör och driver förändring och förflyttning av människor, verksamheter och samhällen framåt. Vi ser stor efterfrågan på att utveckla kompetenser inom digitala kanaler för att kunna möta den snabba tekniska utvecklingen, säger Caroline Thunved.

Ta del av rapporten här.

För pressfrågor vänligen kontakta: 

En kvinna som ler mot kameran

Presskontakt: Anna Maria Schröder

PR- och Opinionsansvarig (vik)

Telefon: +46 73-642 17 40

E-post: annamaria.schroder@svkom.se

Fakta om rapporten
  • Undersökningen utfördes av Maniola Studios i maj 2023 på uppdrag av Sveriges Kommunikatörer. Totalt 1468 respondenter varav 20 procent är chefer och 80 procent medarbetare. 65 procent av respondenterna arbetar i offentlig sektor och 24 procent i privat sektor.