Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ny rapport: Kommunikativt medarbetarskap

Projektet Kommunikativa offentliga organisationer släpper nu den första av tre rapporter som undersöker kommunikation som verktyg för förtroende och relationshantering. Den första studien tittar närmare på medarbetarens roll i den kommunikativa organisationen.

kvinna-med-horlurar-blickar-ut-over-havet

Det treåriga projektet startade i januari 2020 och genomförs av professor Mats Heide tillsammans med docent Charlotte Simonsson och filosofie doktor Rickard Andersson. De två kommande rapporterna fokuserar på digitalisering och kommunikatörernas roll och utveckling. Den första rapporten fokuseras på det kommunikativa medarbetarskapet.

– Det här ämnet är aktuellt av flera skäl, säger Mats Heide. Det finns en större förståelse för kommunikation idag och utvecklingen av digitala medier gör att vi når ut på ett annat sätt än tidigare. Sen arbetar vi på andra sätt idag, mer teambaserat som kräver mer kommunikation över organisationsgränser. Vi ser också ett modernare ledarskap där medarbetare involveras mer – i alla fall när det fungerar som bäst – vilket också ställer krav på ett kommunikativt medarbetarskap. Dessutom finns det en större förståelse för hur viktig kommunikationen mellan medarbetare och kunder är. I dessa möten påverkas organisationens förtroende.

Rapporten erbjuder en gedigen definition av det kommunikativa medarbetarskapet som tar avstamp i medarbetare och chefers ansvar för kommunikationen såväl internt som externt. 

– Det handlar om att alla medarbetare har ett kommunikativt uppdrag i sina vardagliga arbetsuppgifter, säger Mats Heide. Det kan givetvis se olika ut. Men alla har det ansvaret, även internt.

Relationsskapandet tas för givet

Ansvaret börjar redan vid att se till att man tar till sig information, även att man lyssnar och och bekräftar andra. Vidare är det minst lika viktigt att medarbetaren själv bidrar med kunskap och erfarenheter till andra. Det kokar ned till att skapa starka relationer och förtroende både internt och externt, en aspekt som Mats Heide tycker lätt tas för given.

– Alla kommunicerar hela tiden, men här handlar det om att belysa det och ge förutsättningar för medarbetare att vara kommunikativa. Där är bemötandet också väldigt viktigt. 

Med ett kommunikativt medarbetarskap kan man skapa engagemang, undvika konflikter och i det hela höja trivseln på arbetsplatsen. På samma sätt stärks varumärket när det kommunikativa bemötandet öppnar upp för konsumenter och brukare att ge feedback och bidra med idéer. Det blir också ett sätt att möta externa intressenter tidigt i deras upplevelser.

– Har man en lyssnande approach har man möjligheter att minska eller till och med helt undvika kriser. Många större kriser har skett just för att man saknat viktiga delar i den kommunikativa relationen, säger Mats.

Det största ansvaret bär dock ledningen. Mats Heide menar att det är allmänt känt att de mest framgångsrika organisationerna är de med en sund kultur. Utan ett tillåtande klimat får idéer inget utrymme. 

– En ledningsgrupp som har intresset för, och verkligen förstår värdet av kommunikation är det absolut viktigaste. Det är återkommande hos alla kommunikationschefer vi pratar med, det är hos ledningen grunden byggs. Det handlar om att de måste ha mod nog att ta kritik. Har ledningen det, har man goda förutsättningar att det skapas ett öppet kommunikationsklimat som ger så många fördelar både intern och externt.

Läs rapporten här.