Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ny priskategori: årets bästa medarbetarkommunikation

Inför årets upplaga av Stora Kommunikationspriset lanseras fyra helt nya priskategorier. En av dem är årets bästa medarbetarkommunikation . Här är de första någonsin att nomineras till detta pris.

Kategorin bästa medarbetarkommunikation belönar ett team som under 2020 med uppnådda mål och utmärkta resultat planerat och genomfört kommunikation riktad till medarbetare. Det kan handla om förflyttning, förändringar och att stärka förtroendet för verksamheten både bland medarbetare och potentiella medarbetare samt att visa på hur kommunikationen stärkt varumärket.

– Medarbetarkommunikation blir allt viktigare när arbetsplatser och samhälle förändras. Kommunikation kan vara så mycket då. Det är allt ifrån att ha bra interna system till att fånga den berättelse som gör en organisation unik, eller helt enkelt kommunikation som attraherar de medarbetare man vill ha, säger Hanna Brogren generalsekreterare för Sveriges Kommunikatörer och jurymedlem.

Juryns motiveringar till årets nominerade


AstraZeneca

För Astra Zenecas innebar Covid att företagets förmåga sattes på sin spets. När organisationen fokuserade på kärnuppdraget att få fram tester och vaccin infördes samtidigt extraordinära rutiner i det interna arbetet. Att kommunikationen skulle ha en nyckelroll insåg man snabbt och ett minutiöst arbete startades med att löpande informera och skapa optimala förutsättningar som underlättade för medarbetarna att lyckas i uppdraget.

Praktikertjänst AB

Med ett eskalerande informationsflöde och föränderliga förutsättningar ökade kraven på intern kommunikation i Sveriges största vårdbolag. Krishantering och tillgänglighet fick ta stor plats när Praktikertjänst i krisen gjorde en förändringsresa till det som nu blivit det nya normala. Satsningen lyckades samtidigt öka förtroendet för ledningen och skapa ökad delaktighet och engagemang hos medarbetarna.

Swedbank

När Swedbank fyllde 200 år uppmärksammades det med konceptet ”Framåt då. Framåt nu!” – en historisk överblick. Det levandegjorde bankens historiskt starka folkbildnings­tradition och stärkte vi-känslan i företaget med berättelsen om den gemensamma historien och hur sparbanken var en del i det svenska folkhemmet.

Den digitala prisutdelningen sker den 20 maj kl. 17.00-18.00. Läs mer om den här.