Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ny priskategori: årets bästa innovativa kommunikation

Inför årets upplaga av Stora Kommunikationspriset lanseras fyra helt nya priskategorier. En av dem är årets bästa innovativa kommunikation . Här är de första någonsin att nomineras till detta pris.

Ny kategori för Stora Kommunikationspriset

Årets bästa innovativa kommunikation belönar ett team som under 2020 använt kommunikation på ett nytänkande sätt för att uppnå innovativa resultat. Det kan vara till exempel genom kreativa samarbeten internt eller med externa parter, genom att använda ny teknik eller att arbeta med kommunikation som är beteendepåverkande. Syftet ska vara att bidra till hållbarhet och lösningar som skapar värde.

– Vi ville ha en kategori för innovativ kommunikation som belönar dem som tänker och agerar i nya banor, säger Hanna Brogren generalsekreterare för Sveriges Kommunikatörer och jurymedlem. I dessa tider kan innovation handla om att gå tillbaka till ett ursprungligt syfte och tackla utmaningar som uppstår eller att med målet i sikte prova nya vägar för att engagera fler i kommunikationen.

 

Juryns motiveringar till årets nominerade

Bokmässan

Sällan har en verksamhet associerats så tydligt med det fysiska mötet som Bokmässan, där samtal mellan författare och läsare står i centrum. Men med en kommunikationsstrategi genomsyrad av innovationsanda har Bokmässan framgångsrikt transformerat sin verksam­het till en digital litteraturfest och bildningshubb med hjälp av det enkla och effektfulla bud­skapet Bokmässan Play. Så lyckades Bokmässan nå nya målgrupper och med en fullspäckad bokfest i digitalt format.

 

Blocket

För att undvika överkonsumtion och onödiga utsläpp sjösatte Blocket en kampanj för att inspirera till en mer hållbar livsstil för unga genom att samla kunskap från äldre. Med boken ”Bättre Begagnat”, och den digitala kursen ”Hemkunskap för Millennials - och alla andra som vill sluta be om hjälp” har Blocket på ett innovativt sätt skapat värderingsgrundad kommunikation som kraftigt ökat intresset och engagemanget för varumärket.

 

Högskolan Kristianstad

Att attrahera studenter är varje år en utmaning för den lilla högskolan i Kristianstad. När varken gymnasiemässor eller öppna hus gick att ordna såg marknadsavdelningen nya möjligheter där andra kunde fastnat i hinder och problem. Inom exakt två månader från idé till lansering sjösatte de ett nytt filmkoncept som ökade deras räckvidd i målgruppen och lockade nya studenter till campus.

 

Den digitala prisutdelningen sker den 20 maj kl. 17.00-18.00. Läs mer om den här.