Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ny mikrokurs! Lyckas med din kommunikationsplan

Vi är glada att få lansera den nya mikrokursen Lyckas med din kommunikationsplanering tillsammans med Andris Zvejnieks, seniorkonsult i strategisk kommunikation. Vi ställde några snabba frågor om hur du lyckas med din kommunikationsplan.

Två kvinnor planerar på papper

Hej Andris Zvejnieks! Vi är glada att få lansera en ny mikrokurs tillsammans med dig. Mikrokursen är gratis för alla medlemmar i Sveriges Kommunikatörer.

 

Vad är egentligen en kommunikationsplan?

- En kommunikationsplan är ett dokument för förankring, styrning och uppföljning av kommunikationsarbete. Den hjälper oss att välja väg i ett antal frågor, utifrån vad som ska åstadkommas. Kommunikationsplanen har en tänkardel och en utförardel. Ju bättre vi tänkt, desto lättare blir det att utföra jobbet som kommer att leda till önskade resultat.

 

Varför är kommunikationsplanen ett så viktigt verktyg?

- En bra kommunikationsplan fungerar som en checklista, så att arbetet i vardagen fungerar så smidigt som möjligt.

För att nå största möjliga effekt med din kommunikation måste du arbeta strategiskt och systematiskt. Det gäller att utgå från organisationens övergripande mål och att förstå din målgrupps behov. 

 

Vilka kunskaper krävs för att lyckas med sin kommunikationsplan?

- Du bör känna till de övergripande mål som verksamheten har. Kommunikationen är ett avgörande bidrag till övergripande framgång, oavsett om man gör en kommunikationsplan som stöder verksamhetsplanen, eller en kommunikationsplan för ett enskilt projekt.

Kommunikation handlar om att nå fram och få andra att förstå det jag vill förmedla, på det sätt som jag avser. Ordet kommer från latinets ”communicare”, som betyder ”att göra gemensamt”. Vi vill alltså skapa en gemensam bild av något. Därför är det viktigt att vara nyfiken på hur våra hjärnor fungerar när någon vill få vår uppmärksamhet. Det är en av de allra viktigaste sakerna när vi gör effektiva kommunikationsplaner.

Sedan är det förstås bra om du har ett hum om vilka åtgärder som ger mest effekt i olika lägen. Ungefär som när man bygger ett hus, så är det bra att känna till vad man kan göra med de saker man har i verktygslådan. När ni jobbar några personer tillsammans med kommunikationsplanen, så kompletterar ni varandra. Alla behöver inte kunna allt.

 

Vad bör en kommunikationsplan innehålla?

- Klassiskt innehåller kommunikationen en strategisk del och en handlingsplan. I den strategiska delen tar planen upp sådant som måste vridas och vändas på kopplat till vilket jobb kommunikationsplanen ska göra:  nuläge, syfte, strategi, mål, målgrupper, budskap, kanaler och även sådant som uppföljning och utvärdering. I handlingsplanen specificeras vilka aktiviteter som ska till för att nå kommunikationsmålen, när aktiviteterna ska utföras, av vem och med vilken budget.

 

Tack Andris! 

 

Här kan du som är medlem titta på mikrokursen Lyckas med din kommunikationsplanering när det passar dig. Inte medlem än? Bli det du också!