Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ny bok om kommunikatörer i demokratins tjänst: ”Vi behöver mer dialog, inte mindre”

28 november släpps boken "Om det inte vore för oss", skriven av Johanna Lindell, VD på fackförbundet DIK, och Caroline Thunved, VD och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. I boken djupdyker författarna i kommunikatörens roll och kommunikationens betydelse i ett demokratiskt samhälle.

Två kvinnor som kollar in i kameran

Vad är bakgrunden till boken?

Vi förenades i tanken om att det behövs mer kunskap om vad kommunikatören bidrar med i offentlig sektor. För att vara delaktiga i vårt demokratiska samhälle krävs att man har information om vad som händer, på vilket sätt man förväntas delta och ges möjlighet att påverka. Kommunikation är en förutsättning för en fungerande demokrati.

På vilka sätt är kommunikation en viktig del av verksamheter? 

De flesta offentliga verksamheter har i dag ett stort behov av kommunikation.  Med uppdrag att informera och lyssna på medborgarna och se till att alla som bor i Sverige har tillgång till den information som de har rätt till. Medborgardialog är avgörande för att bygga förtroende mellan det offentliga och den enskilde. Vi behöver mer dialog, inte mindre.

Vilka intervjuas i boken och till vilket syfte?

Vi har intervjuat företrädare för olika verksamheter inom offentlig sektor. Vi ville få en mångfald i olika sorters verksamheter, geografisk spridning och så vidare. Jag hoppas att politiker, debattörer, journalister och andra beslutfattare läser den. Liksom studenter som pluggar till kommunikationsyrken, kollegor på kommunikatörernas arbetsplatser. Ja, alla som är intresserade av offentlig sektor och yrket.

Ni hoppas att boken kommer att döda debatten om att kommunikatörer inte behövs i offentlig sektor. Finns det en sådan diskussion?

I högsta grad. Allt fler politiker och debattörer har lättvindigt börjat ifrågasätta behovet av kommunikatörer och föreslår att skära ner på eller helt ta bort alla kommunikatörer för att göra samhällsbesparingar. Debatten kommer enbart att handla om antal och inte till vad eller varför kommunikatörerna behövs.

Det är populism och underminerar demokratin. När politiker och andra ifrågasätter vissa yrken undergrävs förtroendet för yrkesgruppen och urholkar den medborgardialog som är direkt avgörande för offentlig verksamhet – speciellt i dagens alltmer digitala och demokratiskt komplicerade samhällsklimat. Det är irrelevant och smaklöst att ställa yrken mot yrken.

Vad är målet med boken?

En bättre och mer nyanserad diskussion om kommunikatörernas roll i offentlig sektor. 

Vill du veta mer? Missa inte att anmäla dig till bokreleasen 28 november. Du kan delta digitalt eller på plats i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här!