Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nu måste även offentliga appar vara tillgängliga enligt lag

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) utökas nu till att innefatta även appar. Kommunikatörer måste från och med den 23 juni säkerställa att alla appar är tillgängliga så att alla kan ta del av innehåll och funktioner oavsett förutsättningar.

Smarttelefonernas självklara roll i många svenskars vardag har gjort att information, kontakt och ärenden ibland sköts uteslutande från den egna mobiltelefonen. Det gör det ännu viktigare att appar som offentliga aktörer tillhandahåller är tillgängliga, precis som webbplatser. För att en app ska vara tillgänglig behöver den kunna läsas upp med en skärmläsare, t.ex. VoiceOver för iPhone eller TalkBack för Android, skriver DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, i ett pressmeddelande. 

– Nu är tillämpningen av lagen komplett, säger Pia Ohlén, presskommunikatör på DIGG. Det man som offentlig aktör kan ha i särskild åtanke när det gäller just appar är att det är en mycket mindre skärm. Här blir det särskilt viktigt med kontraster och färgval. Att kunna förstora texten är också ibland nödvändigt för att man ska kunna läsa vad som står. Det tror jag vi är många som känner igen oss i.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer. Samtliga offentliga aktörer ska nu säkerställa att deras appar är tillgängliga. 

DIGG är de som granskar huruvida de svenska aktörernas appar följer DOS-lagen. Om det finns tillgänglighetbrister söker man i första hand en dialog med aktören om möjliga åtgärder. Som kommunikatör måste du se till att de appar du planerar och skapar men också underhåller följer de nya kraven genom att tillgänglighetsförbättra det som inte fungerar idag och publicera en tillgänglighetsredogörelse där du redovisar de tillgänglighetsbrister som finns. Det måste också finnas möjligheter för användare att påpeka brister.

Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:

  • Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.
  • Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.
  • Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.
  • Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

DIGG:s uppdrag är att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig genom att använda digitaliseringens möjligheter. En viktig del för att lyckas med det är att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, exempelvis statliga myndigheter och kommuner men även vissa privata aktörer omfattas. Till grund för arbetet med lagkraven ligger EU:s webbtillgänglighetsdirektiv (EU) 2016/2102.