Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nu inleds det övervakande arbetet av sajter inom offentlig sektor

När andra delen i webbtillgänglighetsdirektivet trätt i kraft börjar nu DIGG med granskningar för att se att det efterföljs. Det finns information och ett smidigt verktyg för den som fortfarande känner sig osäker på om deras arbete är tillräckligt.

Den nya lagen, webbtillgänglighetsdirektivet, trädde i kraft även för befintliga webbplatser den 23 september. Det finns dock de som fortfarande inte hunnit publicera en tillgänglighetsredogörelse. Det gäller för eftersläntrarna att ligga i för nu börjar DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) att granska hur lagen efterlevs.

– Tillgänglighetsredovisningen handlar om att digital offentlig information och service ska vara lätt att hitta, förstå och tyda för alla medborgare, säger Pia Ohlén Presskommunikatör på DIGG. Dessutom brukar det ge ett generellt lyft till sajten. Är det nödvändigt för några, är det bra för alla.

 

Även den som gjort sin redogörelse måste se till att kontinuerligt uppdatera den vartefter som sajten uppdateras. DIGGs uppdrag vad gäller tillgänglighet på sajter inom offentlig sektor är tudelat. Dels finns det informerande uppdraget. DIGG har därför mycket material på sin sajt och hjälper de som har frågor kring direktivet.

 

Därtill kommer det övervakande uppdraget. Enligt en utarbetad plan granskar DIGG de sajter som faller under webbtillgänglighetsdirektivet, alltså sajter inom offentlig sektor, eller sajter som tillhandahåller tjänster till offentliga aktörer. Tillgänglighetsredogörelsen ska vara gjord, finnas tydligt på sajten, men det är också viktigt att den kontinuerligt uppdateras för att uppfylla alla kriterier.

– Sverige har en inriktning mot digitalt först, vi ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för offentlig verksamhet, säger Pia Ohlén.


Den sista delen i webbtillgänglighetsdirektivet implementering sker den 23 juni 2021 och gäller mobila applikationer.