Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

“Nu gäller det att kommunikatörerna är på tårna”

En historiskt unik chans att utveckla sin roll och på riktigt bli   en fundamental del av ledarskapet och organisationsutvecklingen. Så beskriver ledarskapskonsulten Eva Willstrand den situation som kommunikatörerna nu befinner sig i. Men det gäller att vara proaktiv och skapa sina egna uppdrag.    

Eva Willstrand sitter på en bänk vid ett vattendrag

Pandemin tvingade oss att laga efter läge i en situation ingen hade någon tidigare erfarenhet av. Samtidigt var det en förändring där vi blev anvisade hur vi skulle förhålla oss, inte utefter en plan som ledningsgruppen tagit fram för den specifika organisationen, utan en påtvingad och omedelbar åtgärd för alla branscher och verksamheter. Många kommunikatörer fick ett helt annat uppdrag i och med skiftet och blev en fundamental del i lärandeprocessen av distansledarskapet. Det är detta kliv framåt som ledarskapskonsulten Eva Willstrand menar nu ger kommunikatörer ett gyllene läge att fortsätta utveckla rollen från. 

 

– På ren svenska är jag supernyfiken på vad som kommer hända nu när ledningen tar tillbaka kontrollen över hur vi arbetar, säger Eva Willstrand. 

 

Ingen vet vad kommunikatörens roll blir nu 
 
Eva är expert på intern kommunikation och håller bland annat i kursen Värdeskapande intern kommunikation. Enligt henne är det två viktiga aspekter att ha med sig som kommunikatör när man nu ska planera och genomföra nästa förändring i verksamheten. Den första är att värdet av intern kommunikation blivit tydligare än någonsin. Krisen har blottat hur de som inte haft rutiner och kompetens på plats fått lida, men även hur bra det kunnat gå för de som haft en stark intern kommunikation. Att denna kompetens blivit uppenbar för samtliga i verksamheten ger en möjlighet för kommunikatörer att fortsätta ta ansvar och visa på den avgörande roll som kommunikation spelar på fler områden.  

 

Den andra stora insikten som pandemin bidragit med, är enligt Eva hur ledarna axlat sin roll. Det har ställts helt nya krav på ledare. De har varit tvungna att bli goda kommunikatörer för att hålla ihop sina organisationer. Dessa två utvecklingar öppnar tillsammans upp för kommunikatörerna att ta ett än tydligare kliv mot rollen som stöd för ledningen att utveckla sin kommunikativa förmåga. 
 
– Nu ser vi hybridlösningar för både kontor och möten. Kommunikatörerna måste vara proaktiva och fråga sig själva vad deras roll blir i detta. För det är det ingen som vet än. Jag tror att det kommer bli allt viktigare för oss att stärka alla aktörers möjlighet att ta ansvar för kommunikationen. Det går inte längre att säga “ingen har sagt det till mig, jag har inte fått information”. 

 

Forma ett erbjudande som möter de nya behoven 

Kommunikatörerna kan givetvis vara en del i produktionen av information men Eva tror att det är viktigt att visa på ett djupare ansvar och en mer ingående användning av kompetensen. Kommunikatörerna har nu en möjlighet att vara de som insiktsfullt skapar ramar för kommunikationen, ett mer coachande förhållningssätt. Där kan kommunikatörerna stötta och sätta upp system för hur man bäst genomför hybrida möten, vilka hjälpmedel man behöver initiera samt hur man utvecklar kunskap i de nya arbetssätten. 

 

– Det är viktigt att vi kommunikatörer kliver ut och tar plats. Vi kan inte sitta och vänta på att få uppdrag. Ut och sök upp! Vi måste också kroka arm med andra stödfunktioner. Eftersom vi blir mer splittrade i var vi befinner oss, behöver alla stödfunktioner vara ännu mer samspelta och se till att kommunikationen är synkad. Det måste vara lätt att hitta information och veta vad det är som gäller. 
 
 

Eva rekommenderar kommunikatörer att sätta sig och tänka igenom hur man nu vill utveckla rollen framåt. I det nya komplexa hybrida läget – hur kan man erbjuda verksamheten att möjliggöra kunskap?  

 

– Det gäller att smida lite nu medan järnet är hett. Fundera på vad det finns för mätningar, forskning och rapporter på det som hänt och undersök läget. Forma sedan ett erbjudande som möter de nya behoven. Man måste förstå vilka fantastiska möjligheter detta ger oss att tydliggöra vårt uppdrag och kliva mer in i det affärsutvecklande sammanhanget genom att skapa möjligheter för bra möten och interaktion, helt enkelt bättre samverkan för hela verksamheten.  

 

Vill du lära dig mer? Läs om Eva Willstrand kurs Värdeskapande internkommunikation här.