Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Navid Modiri: ”Vi söker efter något gemensamt att hålla i”

Pandemin ställde de parametrar som kommunikationen stödjer på sin spets. Behovet av en gemensam berättelse, en syndabock, auktoriteter och sanning blev tydligt. Hanna Brogren har samtalat med Navid Modiri om kommunikationens roll under och efter pandemin och behoven av ett gemensamt narrativ.

Hela samtalet finns som podd och även att se på Youtube.


Författaren och poddaren Navid Modiri har gjort sig känd som det han kallar för samtalsaktivist och talar gärna om kommunikation som en väg framåt för förståelse och enande. Han har samtalat med Hanna Brogren, generalsekreterare för Sveriges Kommunikatörer om den gemensamma berättelsens roll och hur den bildas i ett digitaliserat samhälle, särskilt när det uppstår kriser, som en global pandemi.

– När det blir det här kaoset söker vi efter något att hålla i. Vi i Sverige har kollektivt sagt att vi inte tror på den kristna guden längre, vi är sekulära, moderna sekulära människor. Och det går ju inte längre. Vi behöver något att hålla i, säger Navid.

Han resonerar kring sökandet efter en grupp och hur Anders Tegnell fick en roll som i mångt och mycket översteg hans uppdrag. Navid berättar också om den historiskt viktiga rollen som berättelser kring lägerelden spelat. Narrativet av de samlade, demokratiskt berättade upplevelserna blev den gemensamma historien som skapade sammanhållning och kunskapsöverföring genom generationerna. Hanna och Navid resonerar vidare om vad detta gemensamma narrativ och även lägerelden blir i en digitaliserad värld.

– Idag ser "tillsammans" annorlunda ut. Internet är en lägereld bestående av en massa lägereldar, som också består av en massa lägereldar. Det är ett annat ord för kaos, säger Navid. Kaos betyder inte dåligt, det betyder bara ett oändligt antal möjligheter. 

Utmaningen i att förena dessa splittrade kommunikationsplatser och sökandet efter en gemensam berättelse menar Hanna också är en del i varför hon tycker att kommunikation är ett spännande arbetsfält.

– Kommunikation handlar ytterst om communicare, göra gemensamt, det handlar ju om att förstå varandra. Tillsammans kanske vi kan uppnå det där som är vår vision eller vår berättelse, dit vi vill, eller det jag vill bidra med, säger Hanna Brogren.

 

Ta del av hela samtalet som podd och även att se på Youtube.