Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nätverket bidrog till djupare förståelse för kommunikation

Bredare uppdrag från kunder gjorde att Frida Henderson från produktionsbyrån Didacta ville fördjupa sina kunskaper inom kommunikation. Hon gick Nätverket Strategisk kommunikation i Malmö där hon fick den bredd av föreläsningar och blandning av deltagare hon hoppats på.  

Varför var det relevant för dig att gå med i Sveriges Kommunikatörers nätverk Strategisk kommunikation?
– Jag är delägare i en liten produktionsbyrå och arbetar i huvudsak som grafisk formgivare och skribent. Men med åren har det blivit tydligare att våra kunder även behöver hjälp med struktur och planering och inte enbart hjälp med den grafiska produktionen. För att vägleda våra kunder i deras arbete ville jag få mer kunskap inom kommunikation och tänkte att det här nätverket skulle passa bra.

Mötte nätverket dina förväntningar?
– Ja, på flera sätt. Jag känner att jag fått en djupare förståelse och kunskap kring strategisk kommunikation. Det har varit stor variation på föreläsningarna och det har gett mig den bredd jag hoppats på. 

Du träffade även andra kommunikatörer. Har du fått ett utökat nätverk i efterhand?
– Absolut. Jag upplever det som att vi lärt känna varandra ganska väl på kort tid. Att vi har varandras förtroende och kan hjälpa varandra när och om det behövs.

Vad är det viktigaste du fått med dig från nätverket? 
– Vikten av att tydliggöra och stärka kommunikatörernas roll i den egna organisationen, oavsett bransch.