Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mer om kategorin Bästa kommunikativa ledare

Sveriges Kommunikatörer belönar en ledare som med öppenhet och utmärkt kommunikation motiverar medarbetarna och stärker förtroendet för organisationen. Ledarskapet utgår från och uttrycker organisationens eller företagets värderingar och kommunikationen har tydligt bidragit till önskad effekt och goda resultat under 2020.

– Priset till bästa kommunikativa ledarskap är vårt stora pris. Ledarens och ledningens kommunikativa roll sätter ramarna för hela den övriga organisationen. Skickliga kommunikativa ledare förstår och använder kommunikationens starka kraft för att uppnå utmärkta resultat. Det lärde vi från det stora forskningsprojektet om kommunikativa organisationer och det ser vi hela tiden i verkligheten, säger Hanna Brogren generalsekreterare för Sveriges Kommunikatörer och jurymedlem.

 

Juryns motiveringar till årets nominerade

Marica Nordwall, kommunikationsdirektör, Uppsala kommun

Marica Nordwall vet att förtroende vinner du med öppenhet och förståelse. När vinden blåste snålt kring Uppsalas kommunikatörer bottnade det i okunskap. Hon såg då till att berätta om vad kommunikation är och bidrar med och stärkte därmed förtroendet i kommunen och gjorde kommunikationen mer transparent. 

Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige

Hélène Barnekows lyhörda och tydliga ledarskap får medarbetarna att bli både sedda och delaktiga med att skapa företagskulturen som styr mot företagets mål. Hélène Barnekow kommunicerar flitigt och har forum för att lyssna in medarbetare runtom i företaget. Detta är grunden i hennes kommunikativa ledarskap.

Alf Jönsson och Anna Strömblad, region- respektive kommunikationsdirektör, Region Skåne

Ledarteamet i Region Skåne, Alf Jönsson och Anna Strömblad förstår och använder kraften i kommunikation. Regiondirektörens uppdrag stärks av kompetent kommunikation som får ta plats i alla processer. Med tydliga budskap och gemensamma krafter håller de samman 36 000 medarbetare som arbetar för 1,3 miljoner invånare. 

 

Den digitala prisutdelningen sker den 20 maj kl. 17.00-18.00. Läs mer om den här.