Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Meningsfull målstyrning: gå från mål till handling med OKRs

När det kommer till målstyrning står många organisationer inför problemet att det görs skilda tolkningar av vagt formulerade verksamhetsmål. Man saknar också ofta en strukturerad process för att omvandla mål till handling. Metoden Objectives and Key Results (OKRs) hjälper dig att skapa agerbara och mätbara delmål. Vi har pratat med Mathias Westphal, strateg och kursledare på Sveriges Kommunikatörer. Här delar han med sig av hur du använder OKRs för att effektivt uppnå mål.

Kvinna sätter upp postits på glasvägg

Objectives and Key results (OKRs) är en effektiv metod som används inom både små och stora organisationer för att uppnå verksamhetsmål. Mathias Westphal är strateg och grundare av Maniola Studios. Han leder Sveriges Kommunikatörers kurs i OKRs, och menar att processen uppmuntrar till tillit och samarbete mellan medarbetarna. 

– Metoden handlar om att chefer ger medarbetare ansvar och förtroende att utifrån verksamhetsmålen själva skapa egna mål inom respektive team. Detta skapar tydlighet i hur olika team på bästa sätt kan bidra till de övergripande målen: det är trots allt kommunikationsteamet som vet mest om kommunikation.

Objectives and key results: här är formulan som effektiviserar målstyrning och skapar resultat

Mathias menar vidare att OKRs är en kraftfull metod för organisationer som vill bli mer agila, eftersom det bygger på att teamen i en organisation får mandat att bestämma hur de ska leverera på vad ledningen definierat som strategiskt viktigt.

– OKRs skapar fokus, engagemang och resultat när det kommer till målstyrning. Metoden utvecklades under 70-talet som en förfining av det klassiska ramverket Management by Objectives (MBO) samt ramverket S.M.A.R.T. När Google började använda OKRs hängde andra organisationer på trenden, och idag är det en av de mest uppskattade metoderna som finns för målstyrning: både inom privat och offentlig sektor.

Formulan för OKRs består av så kallade objectives (konkreta och agerbara målsättningar) och key results (mätbara, tidsspecifika resultat). Undet ett objective skriver du två till fem key results. Ett OKR kan skrivas som följande: Vår ambition är (objective) vars framgång mäts genom (key result). 

Ett Objective ska helt enkelt sammanfatta vad för något som ska uppnås. Per definition ska målet vara betydelsefulla, konkreta, agerbara och inspirerande.

Dina Key Results möjliggör för dig att övervaka om målet är uppnått eller inte. Effektiva key results är specifika, tidsbundna och mätbara: antingen uppfyller du kraven för ett nyckelresultat eller så gör du det inte. I slutet av den angivna perioden, vanligtvis ett kvartal, görs en utvärdering av hur väl man uppfyllt sina key results och därmed sitt objective.

Nedan ser du ett exempel på hur ett OKR kan se ut.

Objective: Vår webbplats rankar högt på Google

Key Result 1: Identifiera våra 10 viktigaste sökord

Key Result 2: Få 5 nya länkar från trovärdiga webbplatser

Key Result 3: Publicera 5 nya sökoptimerade sidor

Använd OKR:s var som helst och när som helst i organisationen

Mathias menar att en av de största fördelarna med OKR:s är att ramverket kan användas genom hela organisationen: från hela organisationen, i enskilda team, och på en individnivå. Metoden går att använda när som helst: antingen kan ni ta fram OKRs som en del av den årliga verksamhetsplaneringen, men det går lika bra att börja arbeta med OKRs när verksamhetsplanen redan är gjord. I det fallet så utgår man från de existerande verksamhetsmålen.

– Poängen med metoden är att det möjliggör för ditt team att skapa meningsfulla mål som är lätta att utvärdera. Naturligtvis når man full effekt om flera delar i organisationen arbetar efter OKR:s, men det går lika bra för enskilda team att göra det. 

Mathias Westphal leder distanskursen OKRs – målstyrd strategisk planering för Sveriges Kommunikatörer. Under en heldag får du lära dig att planera och utvärdera initiativ med hjälp av OKRs. Läs mer om kursen och anmäl dig här!