Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mediernas roll i debattklimatet

Många upplever i dag att motsättningarna har skärpts i debattklimatet och därför arrangerade Sveriges Radio ett panelsamtal om hur medierna bör agera för att lyfta samtalet: Hur gör man i dag och hur kan rapporteringen förbättras? I panel medverkade Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Ola Sigvardsson, Allmänhetens pressombudsman (PO), Isobel Hadley-Kamptz, journalist, och Olle Zachrison, ekochef på Sveriges Radio.

Sveriges Kommunikatörer var på plats under seminariet och sammanfattar samtalet i fem rubriker.

 

Polarisering leder till förenkling

Seminariet inleddes med ett samtal mellan Åsa Wikforss och moderatorn Erik Blix där Åsa förde fram tesen att det är frågor som markerar grupptillhörighet som främst polariserar, till exempel invandring, brottslighet och genusfrågor. Åsa menar att polariseringen har ökat i Sverige och att även tilliten till Public Service har minskat i vissa grupper. Den stora faran med polarisering är enligt Åsa att debatten blir förenklad.

Sociala medier uppmuntrar till polarisering

Isobel Hadley-Kamptz, journalist och kolumnist på Dalarnas Tidningar, tog upp problematiken med att sociala mediers algoritmer främjar polariserande inlägg. Plattformarnas affärsmodeller bygger på aktiva användare och för att få användarna att fastna i flödet fungerar engagerande innehåll som väcker känslor bäst.

”Möjligheten till fri debatt har lett till motsatsen”

Nuvarande pressombudsman, Ola Sigvardsson, menade att näthatet från ytterkanterna på sociala medier påverkar debattklimatet. Det som från början sågs som en möjlighet till fri debatt har kapats av radikala röster som skrämmer vanliga människor att yttra sig. Möjligheten till fri debatt har alltså lett till motsatsen, menar Ola.

Snabba nyheter polariserar

Olle Zachrison, ekochef på Sveriges Radio, betonade Public Service roll för att skapa konstruktiva samtal. Han ser en tendens där debatter blir underhållning och redaktioner som drivs av att publicera engagerande innehåll som väcker känslor. Många redaktioner gör i dag nyheter av diskussioner och trender på sociala medier med logiken att det som driver engagemang på sociala medier även gör det i vanliga medier. Public Service har ett ansvar att hålla huvudet kallt och publicera efter nyhetsvärde, inte det som ger klick, menar Olle.

Trender på sociala medier kan vara robotar

Isobel Hadley-Kamptz vidareutvecklade Olle Zachrisons resonemang och framförde att det som ser ut som en trend på sociala medier i själva verket kan vara styrt av robotar – journalister som rapporterar om ”twitterstormen” kan således vara lurade och i sin tur vilseleda läsarna. Den riktiga nyheten är i många fall: ”vem ligger bakom?”.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.