Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Matthias Samuelsson: "Framgångsfaktor att gå bortom generiska checklistor"

Gästskribent: Matthias Samuelsson, seniorkonsult på Gullers Grupp

Med forskningsrapporten från Lund har vi fått en intressant och bra pusselbit i utvecklingen mot medvetet kommunikativa organisationer. Jag lyfter ödmjukt på hatten för både forskare och finansiärer bakom den mycket gedigna och omfattande studien.

 Av allt spännande som finns att läsa så vill jag uppmärksamma tre saker som vi kommunikatörer borde:

  • prata mer om
  • inte ta till oss av
  • lyssna på och inspireras av

Prata mer om

Forskarna lyfter riskerna för överinkludering och babbelorganisationer mycket insiktsfullt. Organisationer som pratar och pratar men liksom aldrig kommer till skott. Där man ständigt påminner och pratar om vikten av dialog och inkludering men utan att det leder till handling. Här tror jag att vi kommunikatörer kan vara visselblåsare. Visselblåsare som reagerar på när den interna dialogen endast är stillastående varmluft som värmer för stunden. Vår strävan måste vara att skapa förutsättningar för dialog som förflyttar och utvecklar både verksamhet och människor.

Inte ta till oss av

Forskarna slår fast att det behövs ett genomtänkt och välfungerande kommunikationssystem för att vara en kommunikativ organisation. Ett välfungerande kommunikationssystem – absolut. Men ordet genomtänkt är jag mer osäker på. Om systemet levererar önskad effekt så spelar det inte någon roll om det är genomtänkt eller om jag i själva verket kom fram till det på cykeln på väg till jobbet. Märka ord kan någon tycka. Men faktum är att jag ofta hör om intressanta idéer och innovationer som aldrig får se dagens ljus för att svaret blir nej på frågan om det är genomtänkt. Genomtänkt i vår värld innebär ofta analyser, tester, avstämningar och möten. Som i sin tur betyder att tiden går, tillfällen går förlorade och vi missar möjligheten att improvisera strategiskt.

Lyssna till och inspireras av

Nu blir det multimedia. Under renässansen slog polyfonin igenom på allvar i musikstycken bestående av ett flertal olika stämmor, alla med självständiga melodier. Lyssna här och notera hur stämmorna kommer in gradvis och enskilt bygger en fungerande helhet:

Länk till William Byrds körkomposition Mass For Four Voices (Spotify)

Även forskarna nämner detta begrepp i sin rapport, då i perspektivet att låta flera röster komma till tals ”på sitt sätt”. Men med ett tydligt ramverk för budskapen. Att hantera och skapa förutsättningar för polyfoni tror jag kommer vara en framgångsfaktor. Inte minst vad gäller ledningskommunikationen. I en tid då ledningskommunikation inte behöver vara synonymt med ledningens kommunikation måste fler erbjudas notblad, förstå ramverket och vad vi ska skapa tillsammans och därefter stämma upp utifrån sina förutsättningar.

Avslutningsvis – säkra din organisations DNA

Ett av de bästa medskicken som forskarna gör är just att inte ge några konkreta tips. Notera formuleringen ”tänk på detta” i anslutning till varje steg mot den kommunikativa organisationen. Det står inte ”gör så här”. En framgångsfaktor för att göra kommunikation till konkurrensmedel är att gå bortom generiska checklistor och allmänt hållna strategier. Att verkligen få fram organisationens DNA i i både budskap, kanalval och metoder. Om det är enkelt? Inte alls, just därför så fantastiskt spännande.


Matthias Samuelsson har lång erfarenhet från kommunikationsarbete inom både privat, offentlig och ideell sektor. Matthias är konsult på Gullers Grupp och har ett specialintresse för organisationers interna liv och ledningskommunikation. Matthias är utbildad kommunikatör.