Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Mathias Westphal om förändringsledning: “Så tystar du cyniker och förvandlar dem till förändringsagenter”

Förändring är oundvikligt, oavsett organisation – och människor reagerar på den på olika sätt. Mathias Westphal, tillväxtstrateg och förändringscoach på Maniola Studios, menar att du som förändringsledare måste kunna förstå individers öppenhet för förändring, då detta kan hjälpa dig att fokusera dina ansträngningar på rätt personer och övertyga dem att stödja ditt syfte snabbare.

En man med kostym som ler mot kameran

Att genomdriva förändring är inte helt lätt, inte minst när det kommer till medarbetarna. Förvänta dig inte att alla medarbetare entusiastiskt kommer att ta emot förändring på arbetsplatsen. Mathias Westphal menar att du kommer att stöta på fyra typer av personer när du lanserar ett nytt förändringsinitiativ. Dessa fyra typer kan beskrivas på följande sätt: 

Andrepiloter

Dessa är personer som kommer att vara dina första samarbetspartners och hjälpa dig att forma din förändring. De har också förmågan att guida andra genom förändringsprocessen.

Ambassadörer

De inspireras av möjligheterna till förändring. De kan redan ha många idéer om på vilket sätt och hur saker behöver förändras, även om de inte nödvändigtvis har färdigheterna att genomföra det ännu. De har inflytande i organisationen och hjälper till att övertyga andra.

Åskådare

De är inte säkra på om organisationen kommer att förändras, men de är inte heller säkra på att den inte kommer att göra det. Därför kommer de att avvakta och vänta på en signal om vilket håll vinden blåser innan de lyfter ett finger för att hjälpa till. Denna grupp utgör majoriteten av en organisation, cirka 70%, vilket gör det omöjligt att förvänta sig ett högljutt jubel när man tillkännager en förändring.

De flesta cynikerna är cyniska eftersom de har erfarenhet av förändringar som misslyckats.

Cyniker

De motsätter sig aktivt förändring och tror att organisationen eller dess ledare inte kan förändras. Den tillfälliga cynikern kan vilja att du misslyckas, och de flesta cynikerna är cyniska eftersom de har erfarenhet av förändringar som misslyckats.

När du har identifierat vilken grupp varje person tillhör, bör du närma dig dem på olika sätt.

Andrepiloter

Ge dem resurser och uppmärksamhet. Engagera dem tidigt och ofta. Förändring kan kännas som en kamp, och dessa andrepiloter är de som du kan lita på och prata öppet med, de kommer att bidra till att förändringen blir framgångsrik.

Ambassadörer

Delegera projekt och beslutsfattande till dem för områden som de bryr sig om. Ge dem befogenheter att samla ihop andra för att hjälpa till. Stöd deras idéer - och om du inte kan stödja alla deras idéer, var åtminstone försiktig med att kritisera dem. Visa uppskattning för deras entusiasm. Ge all ambassadörer den träning och utveckling de behöver och vill ha så att de kan bli andrepiloter.

Åskådare

Låt andra påverka åskådarna. Se till att du gör små framsteg och vinster, och sedan låt ambassadörer och omvända cyniker ta hand om åskådarna. När människor ser att saker rör sig framåt och att andra är engagerade, kommer de också att ansluta sig.

Cyniker

Lyssna på cynikerna till en början, men slösa inte tid på att försöka övertyga dem förrän du har konkreta bevis på förändring. Cynikernas negativitet kan vara irriterande, och det är frestande att lägga ner mycket tid och energi på att övertyga dem. Gör inte det - argument kommer inte att övertyga dem. Cyniker har vanligtvis kunskaper om varför förändring har misslyckats tidigare, så lyssna på dem, dra lärdom av tidigare misslyckanden och inkorporera det i dina planer där det är möjligt. Men gå sedan vidare och minimera påverkan av cyniker tills du har faktiska bevis på förändring som kan utmana deras synsätt. Du ska inte helt skriva av cyniker, eftersom de ofta har inflytande i organisationen, långa karriärer och hög kompetens. Så när du har gjort framsteg och fått tidiga vinster, presentera dem för cynikerna och se om du kan vända dem till att bli ambassadörer eller andrepiloter. Ibland är de mest kraftfulla förändringsagenterna återhämtade cyniker.

Framgångsreceptet för förändring: Att förstå och engagera de fyra personlighetstyperna.

Att förstå dessa fyra typer av människor och hur man engagerar dem under en förändringsinitiativ kan göra skillnaden mellan framgång och misslyckande. Genom att arbeta nära med andrepiloter, ge ambassadörer befogenheter, påverka åskådarna och ta itu med cynikernas oro kan du skapa en positiv miljö för förändring och driva din organisation framåt. Förändring kan vara svårt, men med rätt tillvägagångssätt kan du göra det till en framgång.

Vill du bli en riktigt bra förändringsledare? Mathias Westphal leder Sveriges Kommunikatörers kurs i förändringsledning och förändringskommunikation, där du får kunskap och verktyg för att driva effektiva förändringsarbeten som får medarbetarna engagerade i resan. Läs mer om kursen och anmäl dig här!