Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Linda Malmgren: “En bra ledare ska se sitt team och sina medarbetare som briljanta”

Hur är egentligen en bra chef? Frågan har tvistats under många år utan att få ett riktigt säkert svar. Under de senaste åren har dock en ny chefsroll formats på den moderna arbetsplatsen, där chefens förmåga att kommunicera premieras allt högre. Linda Malmgren är kommunikationschef på Massive Entertainment och en del av Sveriges Kommunikatörers styrelse. Här berättar hon om sin syn på vad som utgör ett bra ledarskap.

Bild på Linda Malmgren i färg

Dagens moderna ledarskap är mångsidigt med flera olika typer av ledarstilar. Vi kan dock definitivt konstatera att den auktoritära och icke-transparenta ledarskapsstilen har gått ur tiden. En undersökning från Sifo på uppdrag av HR-företaget Talentsoft visade att chefsegenskaper som förutsätter en god kommunikationsförmåga har blivit allt mer eftertraktade under pandemin. Bland de fem främsta egenskaperna syns bland annat internkommunikation, att kunna motivera sina anställda och att kunna hantera ångest bland sina medarbetare.

Linda Malmgren har en lång erfarenhet av ledarskap i sin roll som kommunikationschef. Hon menar att ett bra ledarskap grundar sig i att lyssna på medarbetarna, att våga visa svagheter och att arbeta med att bygga tillit.

 

– En bra ledare ska se sitt team och sina medarbetare som briljanta människor som alltid vill vara fantastiska. Om jag ska vara framgångsrik som chef måste jag ge de verktyg jag har till mina medarbetare. Jag måste våga göra misstag och se mina egna svagheter för att mina medarbetare ska känna att det är okej att också göra det. Bara för att jag är ledare så kan jag inte alltid bäst. Därför satsar jag på att förstå och lyssna, vara transparent och ha tillit till att de vill göra sitt bästa. När jag vågar lita på mina medarbetare pushar jag dem att våga ta det där extra steget.

 

För att skapa en öppen arbetsmiljö menar Linda att du som chef ska vara mottaglig för feedback och kritik, och att en kontrollerande chef som tror sig veta bäst skapar dåliga förutsättningar för bra samarbete i teamet. 

 

– När du är ny i en ledarskapsroll är det lätt att tro att du bara kan säga vad du vill ha och att medarbetarna ska göra de sakerna åt dig. Men det handlar inte om att bestämma utan att vara inkluderade och öppen för förändringar. Om du lyssnar och pratar med dina anställda, om du pushar dem att vilja utvecklas, kommer du att få med dig dem på ett annat sätt. Tillit och transparens oerhört viktigt för mig.

 

“Jag är inte okej med medarbetare som sitter och jobbar långt in på kvällen”

 

För att utvecklas som ledare refererar Linda till hur man jobbar inom idrottspsykologi. Inom idrottspsykologin strävar du efter att alla individer du tränar ska bli bäst och nå sina mål. 

– Det är jätteviktigt att man får stå för sina framgångar som medarbetare. Om jag har en medarbetare i mitt team som gör ett jättebra jobb så är det inte min framgång, utan deras. De får själva presentera sitt arbete inför för ledningen, och jag försöker att lyfta dem. 

 

För att engagera sina medarbetare menar Linda att det är viktigt att ha högt i tak, att alla ska kunna uttrycka sig och att alla har roligt tillsammans. Under de senaste två åren av pandemi blev det dock en utmaning att ställa om för att bibehålla medarbetarnas engagemang. 

 

– Det första jag gjorde när pandemin kom var att samla mitt team. Jag hade inte alla svaren, men jag lät medarbetarna komma med förslag på hur vi skulle jobba på distans. Vi lade vår plan för hur vi skulle gå över digitalt tillsammans. Jag har samlat mina medarbetare digitalt varje vecka, där vi går igenom vad vi ska göra och vad som behövs göras. Jag försöker också att alltid finnas tillgänglig för att synka hur de mår och hur jag kan hjälpa till. 

 

För att hantera en medarbetare som mår dåligt eller som precis kommit tillbaka från en sjukskrivning menar Linda att lyhördhet är det allra viktigaste redskapet. Dessutom är hon mån om att se till arbetsbelastningen är lagom, och att ingen sitter och jobbar sent in på kvällen.

 

– Jag är inte okej med det. Jag tycker att det är extremt viktigt att sätta den gränsen, och klarar de inte att göra det själva så hjälper jag dem. Vi måste se arbete som någonting långsiktigt, och då gäller det att lyssna och att vara observant. Om jag ser att en medarbetare kanske inte levererar så dömer jag inte. Istället frågar jag hur personen mår och om det ligger något bakom som jag kan stötta med. Jag hjälper gärna mina kollegor med att sitta ned och prioritera vad vi kan plocka bort och vad vi ska göra. Om man har kommit tillbaka från sjukskrivning så är det extra viktigt med just arbetsbelastning, och då gäller det att lyssna och prata.

 

Lindas tips: så hanterar du motstånd från medarbetarna

  • Prata med medarbetaren och försök att förstå personens synpunkter, men förklara även din egen syn på varför beslutet togs.
  • Försök att se hela händelsekedjan. Vad var det exakt som ledde fram till motståndet? Finns det någonting du kan kompromissa kring? Försök att inte bara lämpa på beslut på dina medarbetare.
  • Ha en öppen dialog genom hela beslutsprocessen, och se till att alla är involverade.
  • Förstå att alla inte är som du, och att alla inte tar till sig information på samma sätt som du gör. 
  • Respekta dina medarbetare och anpassa din dialog till en nivå som passar dem.