Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kompetensutveckla dig när och hur du vill med våra uppdaterade on demand-kurser inom mål och mätning

Vår senaste kompetenskartläggning visar att kommunikatörens största behov av kompetensutveckling finns inom mål och mätning. Vi på Sveriges Kommunikatörer erbjuder två populära on demand-kurser i ämnet – som du kan ta del av när, var och hur du vill. Vi har pratat med kursledarna om vad du kan förvänta dig från det uppdaterade innehållet.

Laptop, bokhög och äpple utomhus

Sveriges Kommunikatörers on demand-kurser lanserades år 2020 för att möta behovet av  ett helt digitalt och flexibelt sätt att kompetensutveckla sig. Under fyra veckor får du fri tillgång till kursen, som består av videoföreläsningar, övningar och verktyg för hur du använder dina nya kunskaper i praktiken. Det passar alla som har svårt att komma loss på specifika kursdatum och som själv vill planera sin tid. Det ger dig också möjlighet att låta kunskapen sjunka in under den fyra veckor långa lärandeprocessen.

De två populära on demand-kurserna Mät effekten av din kommunikation och Målgruppsanalys och Kundresekartläggning har nu fått ett uppdaterat innehåll och mer tillgänglig grafik, som ger dig som kommunikatör verktyg för att på ett enkelt och effektivt sätt arbeta med målsättning, mätning och analys. Lisa Walder leder den förstnämnda, och beskriver vad du kommer att lära dig i kursen:

 

– I grund och botten handlar kursen om att sätta mätbara kommunikationsmål utifrån de övergripande verksamhetsmålen. Den uppdaterade kursen har ett större fokus på analys, där du får lära dig hur du ska definiera och följa upp dina mål och nyckeltal på ett datadrivet och agilt sätt. Det var något som ofta efterfrågades av deltagare i den tidigare versionen av kursen. Utifrån den data du har tillgång till måste du också ha ett analytiskt förhållningssätt där du funderar på vad datan betyder, vilka konsekvenser insikterna har och hur du ska agera på dem. I kursen får du ett tydligt ramverk för hur du kan använda målstyrning och datadriven analys på kommunikatörens nivå. 

Petronella Barvaeus leder kursen Målgruppsanalys och kundresekartläggning, och berättar om vad du kan ta med dig efter kursen.

 

– I den första versionen av kursen var kundresan det mest centrala begreppet. Jag fick feedback från många deltagare som var nyfikna på att lära sig mer om målgruppsanalys, vilket har format den uppdaterade kursen. Många kommunikatörer kämpar med hur man ska definiera och segmentera sin målgrupp, vilket du får verktyg och metoder för att göra under kursen. Du får lära känna din målgrupp med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa undersökningmetoder i syfte att bättre kunna planera och optimera kommunikationsinsatser. 

Den populära on demand-kursen Nudging kommer också inom kort att få ett uppdaterat innehåll med mer fokus på det bredare ämnet beteendekommunikation. Håll utkik!

 

Tre vanliga frågor om målgruppsanalys, mätning och on demand-kurser

Varför ska du välja en on demand-kurs?

De vanliga distans- och fysiska kurserna uppdateras kontinuerligt av kursledarna utefter de snabba förändringar som sker i det digitala landskapet. Nu har även on demand-kurserna uppdaterats med det senaste inom ämnesområdena utifrån feedback från tidigare deltagare, så att du har tillgång till rykande färsk kunskap – på dina egna villkor. Kurserna är till för dig som kanske inte har ett flexibelt schema, som inte har möjligheten att närvara vid ett fysiskt kurstillfälle, eller som helt enkelt föredrar att lära dig genom självstudier i din egen takt.

 

Vilken typ av förkunskap krävs för att gå kurserna?

Kurserna är skapade för dig som är kommunikatör, och kommer därför att ligga på en nivå där ingen förkunskap krävs. Du behöver alltså inte ha djupare kunskaper i ekonomi eller statistik. Det finns många fördomar om mål och mätning som verktyg i kommunikationsarbetet, som att det skulle vara väldigt svårt och ointressant. I själva verket är den feedback vi har fått otroligt positiv, där deltagarna har upptäckt att datadrivet arbete både är enkelt och roligt.

 

Vad vill ni säga till de kommunikatörer som tycker att datadrivet arbete verkar för komplicerat?

Dessa verktyg är till för att stärka dig. Det blir allt viktigare för kommunikatörer att på ett konkret sätt kunna visa på sina resultat. Många vill ofta tycka till om kommunikatörens roll gällande vad man ska fokusera på och hur man ska arbeta. Med hjälp av dessa verktyg kommer du att på ett effektivt och tydligt sätt kunna argumentera för dina insatsers relevans och få gedigna beslutsunderlag att presentera för chefer och ledningsgrupper. Att arbeta datadrivet är varken svårt eller övermäktigt – i själva verket är det roligt och ger dig mycket värde i ditt dagliga arbete!

 

Kursledarnas tips för dig som går en on demand-kurs:

 

  • När du startar kursen kan du ta med dig en utmaning du sitter med i nuläget, och applicera kursinnehållet direkt på problemet. På så sätt blir materialet användbart direkt.

  • Kurserna Mät effekten av din kommunikation och Målgruppsanalys och kundresekartläggning passar väldigt bra ihop. Om du kombinerar kurserna får du en bra helhetsbild av hur du arbetar datadrivet med analys av din målgrupp, målsättningar och uppföljning av resultat.

  • Använd on demand-formatet till din fördel genom att anteckna och ta tid att reflektera över kursinnehållet och uppgifterna. Eftersom att kurserna är förinspelade kan du ta den tid du behöver för att sätta dig in i materialet, och fundera över hur du ska använda dig av din nya kunskap.

  • Fundera på vad som är nästa steg för dig för att du ska kunna implementera din kunskap i din arbetsvardag. Hur kan du använda dina nya verktyg på regelbunden basis i arbetet? Se till att din nya kunskap inte går förlorad!

 

Den populära on demand-kursen Nudging kommer också inom kort att få ett uppdaterat innehåll med mer fokus på det bredare ämnet beteendekommunikation. Håll utkik!