Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kompetenskartläggningen 2021: Framtidens kompetenskrav på kommunikatörer

Vad behöver kommunikatörer utvecklas inom för att möta framtiden? Hur har pandemin påverkat rollen och hur bör den fortsätta att utvecklas? Vår kompetenskartläggning låter kommunikatörerna själva beskriva hur det ser ut och vad de tror blir viktigast i framtiden.

En kvinna som sitter vid en dator.

Nu släpps resultatet från Sveriges Kommunikatörers kompetenskartläggning. Undersökningen tittar på kommunikatörernas nuvarande kompetens och hur den förhåller sig till det kommunikatörerna själva ser som de största behoven i framtiden. Undersökningen genomfördes i maj 2021 och hade 1308 respondenter, varav 222 chefer med personalansvar. Nytt för i år är att respondenterna också svarat på, förutom det rena behovet, vad de helst önskar utveckla sig inom. Den förra kartläggningen gjordes 2019 och är ett viktigt underlag för diskussioner i föreningen, men även för arbetsplatser och utvecklingen bland kommunikationsyrket i stort.

Pandemin har givetvis präglat synen på kompetensbehovet, precis som den påverkat kommunikatörernas förutsättningar och vardag. Distansarbete, ökad digitalisering i samhället och en situation där korrekt och snabb information bokstavligen räddat liv har inte bara gjort kommunikationens roll tydligare utan även breddat den. Kommunikatören har fått agera rådgivare till chefer på alla nivåer för att lyfta fram kommunikativa aspekter på beslut. Den interna kommunikationen har hamnat i ett påtagligt nytt fokus. Tydligt i undersökningen är fokus på kompetenser som relaterar till just dessa områden, allt från kriskommunikation till förändringsledning och mätning av genomslag.

Samtidigt fortsätter kommunikatörerna uppleva den ibland ohanterliga bredd som kommer med rollen. Det är tydligt att de, precis som i undersökningen 2019, fortsätter uppleva en efterfrågan på ny och utökad kompetens för att hantera en bredare verktygslåda av specialistkunskaper. Ytterligare fördjupad specialisering beskrivs av respondenterna som en möjlig lösning på detta, något som de också tror skulle bidra till att höja statusen på yrket.

Nyckelinsikter från Kompetenskartläggningen

Kommunikation allt viktigare i tider av förändring

Kommunikatörens roll som rådgivare och vägledare till chefer och medarbetare blir tydlig när både organisationer och samhället i stort genomgår stora förändringar.

Ökat fokus på kompetensförsörjning

Ny teknik och en förväntning på att planera och genomföra kommunikation både strategiskt och praktiskt gör att behovet av att kompetensutveckla är viktigare än någonsin.

Störst behov av utveckling inom dataanalys

Förmågan att förstå data som är relevant för verksamhetens mål, hur den kan användas i kommunikationsarbetet och följa upp resultat är det som kommunikatörerna har störst behov av att bli bättre på.

Störst intresse att kompetensutveckla sig inom förändringsledarskap

Kommunikatören som förändringsledare efterfrågas allt mer, och när det gäller det egna intresset önskar både chefer och medarbetare lära sig mer om förändringsledarskap & förändringskommunikation, samt inom kommunikationsstrategi, planering och mål & mätning. 

Här kan du läsa 2021 års rapport.

Är du nyfiken på hur det går till att göra en kompetenskartläggning på din arbetsplats?