Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kommunikatörer saknar kompetens inom artificiell intelligens

The European Communication Monitor har genomförts årligen sedan 2017 med fler än 30 000 professionella kommunikatörer som har besvarat frågorna. Årets studie visar på flera intressanta resultat:

Förtroende för yrket

Endast 67 procent av kommunikatörerna upplever att deras högsta chefer känner förtroende för professionen. 47 procent upplever att de är betrodda av bloggare och influencers, och 39 procent upplever att journalister har förtroende för yrkeskåren. Glädjande är dock att en majoritet känner att deras kollegor, närmsta chefer och externa intressenter har tillit till professionen.

Artificiell intelligens

77 procent av de tillfrågade uppger att AI kommer att förändra professionen i grunden. Däremot svarar 56 procent av respondenterna att professionen har svårt att säkra kompetensen som krävs för att introducera tekniken.

Betydelsen av innehåll

77 procent av kommunikatörerna bekräftar betydelsen av delat medieinnehåll som de anser har ökat de senaste tre åren. Däremot visar studien att endast varannan kommunikationsavdelning eller byrå använder sig av sponsrat innehåll.

Läs hela studien här

 

Sveriges Kommunikatörer har länge signalerat för betydelsen av AI och hur det kommer att påverka professionen. Nedanför kan du ta del av två intervjuer vi har gjort som behandlar frågan.

 

Intervju med Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft.

Intervju med Margareta Steinsvik i Almedalen


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.