Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

“Kommunikatörer behöver förstå ekonomi, men ekonomer behöver också förstå kommunikation”

För en oinsatt kan ekonomi upplevas som komplicerat och svårtillgängligt. Därför är ekonomisk kommunikation en nödvändighet för att få både organisationens medarbetare och intressenter att förstå och kunna ta till sig informationen. Magnus Bild, tidigare adjungerad professor i finansiell kommunikation, förklarar varför det är viktigt att kommunikatörer och ekonomer jobbar tillsammans.

Vilka är de vanligaste missarna kommunikatörer gör när det kommer till ekonomisk kommunikation?
- Jag vet inte om det kan kallas en miss, men jag tycker att kommunikatörerna kan bidra till att förenkla mer. Det är svårt att få en ekonom att förenkla, som grupp vill vi gärna ha med alla detaljer. För att utmana ekonomernas position behöver kommunikatörerna förstå de ekonomiska grunderna. Här finns det ibland för stor respekt, som om ekonomi vore väldigt komplicerat. Men så är det inte! Ekonomi handlar om sunt förnuft, fast med ett ibland för krångligt språk.

 

Ekonomisk kommunikation är mer än bara årsredovisningar. Hur kan jag som kommunikatör bli mer kreativ?
- Jag tycker att stora steg redan har tagits! Den ekonomiska kommunikationen har blivit mer visuell. Nästa steg är kanske att göra den mer handgriplig i de sammanhang där det är möjligt. Att låta målgruppen skapa en resultatrapport med exempelvis Lego gör att budskapet fastnar. Det visste redan Konfucius, även om det inte fanns Lego på hans tid.

 

Har du något konkret exempel på när ett företag lyckats bra med sin ekonomiska kommunikation? Vilka lärdomar kan man dra från de som ligger i framkant?
- Jag imponeras mest av dem som översätter pengar och nyckeltal till andra enheter, med syftet att fler ska förstå och känna att de kan påverka. Konsultföretaget Sweco är ett exempel. De översätter konsulternas debiteringsgrad, det vill säga hur stor del av arbetstiden de lyckas sälja till kunderna, till tid. En ökning av debiteringsgraden från 74% till 75% är abstrakt, men att säga att den ökat med fem minuter såld tid per dag är konkret.

 

Du säger att det inte bara handlar om att kommunikatörer behöver förstå ekonomi, utan att ekonomer också behöver förstå kommunikation. Hur kan kommunikationsavdelningar samarbeta med ekonomiansvariga på bästa sätt?

- Ekonomer i allmänhet behöver bli mycket bättre på kommunikation. Jag tror att första steget mot en lösning är gemensamma workshoppar där kommunikatörer och ekonomer verkligen arbetar igenom den ekonomiska kommunikationen. Att till exempel mjuka upp definitioner av nyckeltal och vad de innebär till att man också förstår varför de är viktiga och hur de kan bidra gör det enklare för medarbetarna att förstå dem.

 

Vill du lära dig mer? Läs om Magnus Bilds kurs Ekonomisk kommunikation här.

 

Magnus Bild har varit adjungerad professor i finansiell kommunikation på Handelshögskolan i Stockholm och driver sedan 15 år ett företag med utbildningar i ämnet. Han leder kurser över hela världen och får utmärkelser för sin pedagogiska förmåga att göra något svårt enkelt.