Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kommunikatörens guide till Almedalen 2023

Ses vi i Almedalen? Här är den ultimata guiden för dig som jobbar med kommunikation! Missa inte Sveriges Kommunikatörers seminarium onsdag 28 juni. Vi kommer att diskutera AI:s påverkan på kommunikatörer och kris, krig och desinformation – vilken roll har kommunikatören i totalförsvaret?

Visby

Tisdag 27 juni 

14:00 - 15:00 | Från kattfilm till kommunfilm - hur kan video göra samhället mer tillgängligt? | Cramérgatan, H312

Arrangör: Rallarsving Kommunikation AB

All video i offentlig sektor ska vara tillgänglig för alla – oavsett funktionsnedsättningar. Detta enligt EU-lagen webbdirektivet. Bara genom att använda video ökar man tillgängligheten enligt DIGG men frågan är, hur producerar man video snabbt, rätt och samhällsnyttigt?
 
 
 
14:45 - 15:30 |Hur skall Sverige bli ett ledande land inom digitalisering? Finns kompetensen? | Strandvägen, H520, "Offentliga Affärers tomt"
 
Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer
 
För att Sverige skall vara ett modernt och attraktivt land för medborgare och entrprenörer så behöver vi öka takten inom digitaliseringen. Men finns kompetensen här för att göra det? Hur ligger vi till och vad måste vi göra för att stärka den offentliga sektorn och implementeringen av Ai och RPA?
 
 

Onsdag 28 juni

08:00 - 09:00 | Har universiteten en röst? | D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget"
 
Arrangör: Demokrati och högre utbildning, Uppsala universitet
 
Vi lever i ett kunskapssamhälle i snabb förändring, där universiteten har ett fortsatt stort förtroende. Vilken röst har de? Hur ska de kommunicera med det omgivande samhället? Hur kan det höga förtroendet förvaltas?
 
 
 
08:20 - 09:30 | AI:s påverkan på kommunikatörer – verktyg eller hot? | Specksrum 4, "Bönsalen, Gotlands Kulturrum, Specksrum 6"
 
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
 
AI har tagit världen med storm. Kommunikatörer vittnar om allt högre arbetsbelastning och resursbrist, samtidigt ser vi hur AI kan lösa många av de enkla arbetsuppgifter som tar mycket tid. Men hur säkerställer kommunikationsbranschen att AI blir en tillgång för kommunikatören, och inte ett hot?
 
 
 
09:30 - 10:15 | Myndigheternas anseende 2023. Krig, energikris och inflation - hur påverkas myndigheternas anseende? | Hamngatan, H400
 
Arrangör: Kantar Public
 
I en turbulent tid sätts våra myndigheter på prov. Hur förändras myndigheternas anseende i krig, energikris och inflation? Årets undersökning följer upp och djupdyker i vad som är viktigt för tilliten för våra myndigheter. Vad gör att den förändras?
 
 
 
10:00 - 10:50 | I kris, krig och desinformation – vilken roll har kommunikatören i totalförsvaret? | Specksrum 4, "Bönsalen, Gotlands Kulturrum, Specksrum 6"
 
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
 
I osäkra tider ställs allt högre krav på kommunikatören, något vi sett under pandemin, i hackerattacker och desinformationskampanjer. Hur säkerställer vi kommunikatörens roll i tider av kris, och i totalförsvaret? Hur kan kommunikationsavdelningar rusta sig och ta ansvar?
 
 
 
12:00 - 13:00 | Hur kan information, kommunikation och marknadsföring bidra till en hållbar omställning? | Skeppsbron 24, Joda Bar och kök, "Vetenskap och Allmänhets arena"
 
Arrangör: Azote AB, Arena för forskning och demokrati
 
Hur kan olika typer av informations-, och kommunikationsinsatser bidra till mer hållbar utveckling? Har vi en övertro på informationens betydelse och kommunikationens effekt eller är det avgörande för att nå hållbarhetsmålen?
 
 
 
13:00 - 13:45 | Det politiska samtalet i medierna – samtiden och framtiden | Hamngatan, H400, "Hamnplan 400"
 
Arrangör: Kantar Public
 
Hur ser den politiska medieagendan ut? Vilka partier står starka respektive svaga i nyhetsmedier och sociala medier? Vilka frågor växer snabbast och vem sätter agendan?
 
 
 
14:00 - 14:45 | Hur förändrar artificiell intelligens kommunikation och lärande? | Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin
 
Arrangör: Berghs School of Communication
 
Med AI-verktyg kan innehåll och upplevelse, både i kommunikation och lärande, anpassas till varje individs önskemål. Möjlighet ges också alla som upplevt sig sakna kreativ talang att skapa i ord och bild. Samtidigt utmanas viktiga värden som vår integritet, regler för datalagring och upphovsrätten.
 
 
 
15:00 - 15:25 | Hur får du kommunicera ditt miljömärkta hus utan att grönmåla? | Donnersgatan 6, "Samhällsbyggararenan"
 
Arrangör: Miljömärkning Sverige/Svanen
 
Ett nytt förslag från EU-kommissionen ”Green claims” vill stoppa grönmålning vid marknadsföring med miljöargument och förhindra tillväxten av substanslösa märkningar. Det är ett historiskt förlag som kan dämpa den hotande grönmattningen bland konsumenter.
 
 
 
16:00 - 16:45 | Valanalys – gruppterapi eller valvinnare? | Mellangatan 1, "Utsikt"
 
Arrangör: PRECIS - branschföreningen inom PR och kommunikation
 
Efter valen görs valanalyser av de politiska partierna. Dessa publiceras och har fått allt större uppmärksamhet. Men vad betyder de egentligen?
 
 
 
17:00 - 17:25 | Demokratins guldreserv. Vad påverkar anseendet för samhällets aktörer? | Hamngatan, H400, "Hamnplan 400"
 
Arrangör: Kantar Public
 
Ett högt anseende för samhällets aktörer är samhällskritiskt. I en turbulent tid sätts allmänhetens tilltro på prov. Vad behöver myndigheter, organisationer, lärosäten och företag tänka på i sin roll som samhällsaktörer, för att inte sänka det som är en demokratisk guldreserv?
 
 

Torsdag 29 juni 

09:30 - 10:15 | Den politiska samtalet i medierna – samtiden och framtiden | Hamngatan, H400, "Hamnplan 400"

Arrangör: Kantar Public

Hur ser den politiska medieagendan ut? Vilka partier står starka respektive svaga i nyhetsmedier och sociala medier? Vilka frågor växer snabbast och vem sätter agendan?
 
 
 
09:45 - 10:30 | Informationsarenan vid kris och krig – vad har de senaste årens händelser lärt oss? | Korsgatan 4, "Residensets trädgård, ingång från Korsgatan 4"
 
Arrangör: MSB, MPF
 
En global pandemi och ett fullskaligt krig i Europa har tydliggjort vikten av beredskap och förmåga inom både cyber- och informationsområdet. Dessa områden överlappar inte sällan varandra, bland annat i informationsarenan. Hur hanterar vi hot från antagonistiska aktörer och våra egna sårbarheter?
 
 
 
10:00 - 11:00 | Är marknadsföring något för ideella organisationer? | Almedalen, Estradvagnen, "Alla röster ska höras"
 
Arrangör: Tyra Björk, Ideell Marknadsföring i Sverige, Iryna Azaranka, Ideell Marknadsföring i Sverige
 
Ideella organisationer behöver marknadsföra sig för att synas, för att nå ut med sina budskap och för att få donationer. Ideella organisationers marknadsföring kan inte kopiera vinstdrivande organisationers sätt att marknadsföra sig. Hur behöver ideella organisationers marknadsföring särskiljas?
 
 
 
13:00 - 13:45 | Myndigheternas anseende 2023. Krig, energikris och inflation - hur påverkas myndigheternas anseende? | Hamngatan, H400, "Hamnplan 400"
 
Arrangör: Kantar Public
 
I en turbulent tid sätts våra myndigheter på prov. Hur förändras myndigheternas anseende i krig, energikris och inflation? Årets undersökning följer upp och djupdyker i vad som är viktigt för tilliten för våra myndigheter. Vad gör att den förändras?
 
 
 
14:00 - 14:30 | Bananer och cirkulär ekonomi – hur uppfylls EU:s nya hållbarhetskrav? | Strandvägen 4.2, "Resumés och Dagens Medias Almedalsscen"
 
Arrangör: Operation Smile, Resumé Event
 
Nya EU-krav börjar gälla från 2025 på företagens hållbarhetsrapportering. Vad innebär de nya kraven i praktiken? Och hur kan de användas på ett sätt som ger konkurrensfördelar?
 
 
 
15:00 - 16:00 | Hjälper eller stjälper kraven på företagens kommunikation omställningen mot ett hållbart samhälle? | D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Sal D24"
 
Arrangör: U&We - Catalyst for Good Business
 
Den Europeiska gröna given är EU:s strategi för att bana väg för en grön omställning i EU. Strategin har gett upphov till flera nya direktiv och standarder kring företags hållbarhetskommunikation. Syftet är att öka transparensen och jämförbarheten men vilka konsekvenser får den för omställningen?
 
 
 
15:20 - 16:00 | Hur bidrar kommunikationen till den gröna omställningen och till att nå klimatmålen? | D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Lokal D22, plan 2"
 
Arrangör: Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer, IAB Sverige, SWEDMA
 
Hur kan vi som arbetar med marknadsföring och kommunikation sätta oss i framsätet och bli en del av den gröna omställningen?
 
 
 
16:00 - 16:30 | Opinions- och medieläget. Svenskarna och attityden till EU och euron | Hamngatan, H400, "Hamnplan 400"
 
Arrangör: Kantar Public
 
Från aversion till ambassadörer. Svenskarnas inställning till EU har förändrats kraftigt sedan vårt inträde i unionen. Hur ser opinionen ut idag och vad speglar medierna?
 
 
 
16:10 - 16:50 | Varför är inkludering och mångfald viktigt i kommunikationsbranschen. Hur kan det påverka företagen? | D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Lokal D22, plan 2"
 
Arrangör: Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer, IAB Sverige, SWEDMA
 
Kommunikationsbranschen behöver arbeta med inkludering, mångfald och jämställdhet i två dimensioner: dels hur vi agerar som arbetsgivare för våra medarbetare, dels hur vi i vårt konkreta arbete speglar och påverkar världen runt omkring oss.
 
 
 
17:00 - 17:40 | Hur tar vi ansvar för en framtida hållbar digital kommunikation? | D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Lokal D22, plan 2"
 
Arrangör: Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer, IAB Sverige, SWEDMA
 
Det digitala ekosystemet står idag för merparten av vår mediekonsumtion och 71% av alla annonsinvesteringar. Nya möjligheter och regleringar innebär även nya utmaningar som måste adresseras. Hur tar vi som bransch ansvar för en hållbar framtida kommunikation utan onödigt begränsande regleringar?
 
 
 
17:30 - 18:30 | Hur används kommunikatörers kompetens för att hantera nutidens samhällsutmaningar? | Strandvägen, H535, "Mötesplats Jönköpings län"
 
Arrangör: Jönköpings kommun, Sveriges kommunikatörer
 
Vilka är kommunikationens och kommunikatörens möjligheter för samhällsutmaningar inom aktuella områden som kompetensförsörjning, säkerhet och trygghet, demokrati och hållbarhet, digitalisering?
 
På detta seminarium deltar Caroline Thunved, VD och Generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. 
 
 

Fredag 30 juni

08:30 - 12:00 | Jakten på sanningen | Kronstallgränd 4

Arrangör: Svensk PR, MyNewsdesk

Trovärdighet ger framgång, både i politik och näringsliv. Så hur sanna måste vi som talespersoner och kommunikatörer vara? Måste vi ha vetenskapliga fakta på allt vi säger? Det kanske är okej att förenkla och spetsa till om man har ett gott syfte?
 
På detta seminarium deltar Caroline Thunved, VD och Generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. 
 
 
09:30 - 09:50 | Demokratins guldreserv. Vad påverkar anseendet för samhällets aktörer? | Hamngatan, H400, "Hamnplan 400"
 
Arrangör: Kantar Public
 
Ett högt anseende för samhällets aktörer är samhällskritiskt. I en turbulent tid sätts allmänhetens tilltro på prov. Vad behöver myndigheter, organisationer, lärosäten och företag tänka på i sin roll som samhällsaktörer, för att inte sänka det som är en demokratisk guldreserv?
 
 
 
10:00 - 10:45 | Hur riskfaktorer kan bli friskfaktorer – en friskare och mer hållbar kommunikationsbransch | Strandgatan 27, trädgården, "Skandias trädgård"
 
Arrangör: Skandia, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Annonsörer, IAB Sverige
 
Tillsynes ofarliga jobb har visat sig vara riktiga sjukskrivningsfällor, en kommunikatör har tre gånger så stor risk att råka ut för en längre sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa än en jordbrukare. Hur kan vi med förbyggande insatser göra riskfaktorerna till friskfaktorer?
 
På detta seminarium deltar Caroline Thunved, VD och Generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. 
 
 
 
11:00 - 11:50 | Forskning, fakta eller fakenews - hur når vi ut med livsviktig kunskap inför och under en pandemi? | Hamnplan 5, Nedre plan, "Uteplatsen mot Cramérgatan"
 
Arrangör: Virus- och pandemifonden
 
Under pandemin sattes samhällets kunskap om virus på sin spets. Hur stärker vi forskningen inför och under en pandemi? Och hur säkrar vi till att rätt kunskap når ut i samhället?
 
På detta seminarium deltar Caroline Thunved, VD och Generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. 
 
 
 
13:30 - 14:30 | Demokratins framtid i en värld av desinformation | B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B23"
 
Arrangör: WIN WIN Gothenburg Sustainability Award
 
Desinformation är ett av de största hoten mot vår moderna demokrati. Det kan leda till felaktiga beslut, ökad polarisering och bristande förståelse för kritiska utmaningar. Lösningar måste fokusera på att förstå drivkrafterna bakom desinformation och skapa ett mer hållbart samhälle.
 
 
 
15:30 - 16:00 | Opinions- och medieläget - svenskarna och attityden till EU och euron | Hamngatan, H400, "Hamnplan 400"
 
Arrangör: Kantar Public
 
Från aversion till ambassadörer. Svenskarnas inställning till EU har förändrats kraftigt sedan vårt inträde i unionen. Hur ser opinionen ut idag och vad speglar medierna?