Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kommunikatörens guide till Almedalen 2022

Ses vi i Almedalen nästa vecka? Här är den ultimata guiden för dig som jobbar med kommunikation! Missa inte våra egna event på tisdagen den 5:e juli. Vi kommer att diskutera hur vi kan stärka och skydda varumärken i en oviss tid - vilka risker och möjligheter ser vi? , och om kommunikation som efterfrågad men ifrågasatt yrkesroll - hur mår kommunikationsbranschen egentligen ?Hur ser framtiden ut?  

Bild på Almedalen

 

Söndag 3:e juli

 

13:00 - 13:45 | Hur skall vi kommunicera i framtiden? Hur ser trenderna ut framöver? |  Strandvägen, H520, Offentliga Affärers tält. 

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Hexanova events, Lära för livet

 

Det blir allt viktigare i bruset att kommunicera rätt, hänga med i trender och anpassa sitt budskap. Hur skall vi prata med våra mottagare och vilka trender kommer och vilka måste vi hålla koll på?

 

Måndag 4:e juli

 

08:00 - 08:45 | ​​Omfamna komplexiteten – hur hållbarhetskommunikation kan hjälpa eller stjälpa en hållbar utveckling | Skeppsbron 24, Joda Bar och kök. 

Arrangör: Azote AB

 

Hållbarhetsutmaningarna är komplexa där sociala, ekologiska och ekonomiska mål påverkar varandra. Samtidigt fokuserar kommunikationsbranschen på förenkling. Vad händer när kommunikationen blir så förenklad att den inte längre är sann?

 

09:00 - 10:15 | ​​Alternativa fakta - ett hot mot folkhälsan? | Wallers plats 3, Creperie & Logi, Strykjärnshuset.

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd

 

Falska påståenden och konspirationsteorier har florerat under covid-19 pandemin. Vilket ansvar och vilka möjligheter har sjukvården, forskare och myndigheter att bemöta alternativa fakta? Hur bör vi kommunicera när desinformation sprids?

 

10:30 - 10:45 | ​​Hur kan man blicka bakåt för att förstå framtiden? | Hamnplan, H231

Arrangör: Tankesmedjan Humtank

 

I vårt nutidsorienterade samhälle associeras historia inte sällan med en slags främmande beskrivningar av en dåtid som inte längre är. Men, vad händer om vi ser dessa berättelser om vad som har varit som en möjlighet att vidga våra samtida politiska diskussion om vad som borde och inte borde vara?

 

12:15 - 13:00 | ​​Ett öppet samtal om det öppna samtalet | Strandvägen 8, Almedalens Hotell 

Arrangör: Meta

 

Det öppna demokratiska samtalet är aldrig viktigare än ett valår. 2022 års valrörelse sker i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Sociala plattformar är en arena där människor möts och där människor möts delas åsikter, tankar och information.

 

13:00 - 13:45 | ​​Så höjer vi tempot för digitalisering i offentlig sektor | Strandvägen, H520, Offentliga Affärers tält

Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Visma Publitech

 

Vad väntar vi på? Sverige ligger efter i digital mognadsgrad i offentlig sektor och antal cyberattacker ökar mot samhället. Vad behöver vi för ny teknik för att skydda oss och hur snabbt kan vi implementera den? Vilka hinder finns?14:00 - 14:45 | ​​Hur kommer vi igång med digitala innovationer i offentlig sektor? | Cramérgatan, H319

Arrangör: Herr Omar, Sustain Change, Digitala Lyftet

 

Här diskuterar vi hur digital mognad och förmåga förändrar motivationen att driva digitala innovationer i offentlig sektor. Varför är det så viktigt att få med sig hela organisationen? Hur kan offentliga verksamheter uppnå rätt digital mognad?

 

16:00 - 16:45 | ​​Vem vinner valmatchen enligt oddsen? | Donnersgatan 6, Hansaplatsen

Arrangör: Kindred Group

 

Opinionsmätningarna duggar tätt inför valet, men det har blivit allt svårare att förutse valresultatet. Kan odds ge mer träffsäkra prognoser än opinionsmätningar? Vad säger oddsen om resultatet i valmatchen, blir det nedflyttning för L och MP, ska S ta tredje raka, eller får vi en ny förlängning?Tisdag 5:e juli

 

09:00 - 09:50 | ​​Att stärka och skydda varumärken i en oviss tid - vilka risker och möjligheter ser vi? | Kilgränd 1

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer

 

Är innebörden av begrepp som yttrandefrihet och källkritik i behov av revidering? Otillbörlig informationspåverkan ökar alltmer, men vad innebär egentligen påverkanskampanjer? Vem ljuger och vem kan avgöra vad som är sant?

 

10:10 - 10:50 | Efterfrågad kompetens men ifrågasatt yrkesroll - hur mår kommunikationsbranschen egentligen? | Kilgränd 1 

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer

 

Bra kommunikation är nyckeln till framgång i en omvärld som rör sig allt snabbare. Det är starkt efterfrågat, och med det kommer även orimliga krav på kommunikatörer, som toppar listan på yrkesroller som mår sämst. Vad behöver göras och vems ansvar är det?

 

12:00 - 12:45 | Greenwashing eller CSR på riktigt - hur kan varumärken skapa värde genom syftesdriven kommunikation? | Mellangatan 7

Arrangör: Alektum Group i samarbete med Sveriges Kommunikatörer

 

Vad händer när man börjar kommunicera utifrån sitt why och har CSR som ledstjärna i sin marknadsföring? Syftesdriven kommunikation är mer relevant än någonsin och i många fall en förutsättning för att lyckas.

 

13:00 - 14:30 | Vad gör cyberhotet mot det öppna samhället? | Kinbergs plats 5

Arrangör: SEB

 

Hur kan det öppna samhället försvaras mot cyberhot? Vilken beredskap finns och hur kan man öka säkerheten? Hur ser hotbilden ut idag och framöver? Vad kan man göra som företag för att förebygga cyberbrottslighet?

 

14:00 -15:00 | ​​AI-strategi för en kommun – hur börjar man egentligen?

Arrangör: Jönköpings kommun, Mötesplats Jönköpings län

Ett enkelt AI-recept – finns det? Hur vet man vad man ska göra? Vilket är det första steget? Vad behöver man investera?Hur kan vi arbeta med artificiell intelligens i en offentlig verksamhet så att AI blir till nytta för människorna?

 

15:00 - 16:00 | Den nya staden - hur går vi från binär funktion till samskapande kreation? | Klockgränd 4

Arrangör: Berghs School of Communication

 

Digitalisering och teknikutveckling har förändrat hur vi lever våra liv på alla plan, från arbete och resor till shopping och vardagssysslor. Hur tar vi oss bäst an uppgiften att anpassa våra städer till nya villkor och önskemål? Vad krävs för att möta nya behov och bygga in ökad flexibilitet?

 

16:00 - 16:45 | Hur åstadkommer vi det livslånga lärandet? | Cramérgatan, H319

Arrangör: Herr Omar, Sustain Change, Binogi

 

Kunskap och kompetens är en färskvara. För att vara med i matchen som elev, medborgare, företagare, politiker eller arbetstagare krävs en regelbunden kunskapsuppdatering. Men vem bär ansvaret för det? Vad krävs för att skapa en lärande organisation?

 

Onsdag 6:e juli

 

08:30 - 08:50 | ​​Public service, demokratin och framtiden | Donnersgatan 2.2

Arrangör: Dagens Media

 

Förtroendet för public service växer hos allmänheten, men i politiken hörs allt fler röster som ifrågasätter uppdragets innehåll.

 

09:00 - 09:45 | ​​I sanningens tjänst – mediernas roll i informationskriget | Donnersgatan 2.2

Arrangör: Dagens Media

 

Den som har makten över informationen har ett stort övertag i ett krig eller krissituation. I dag har även sociala medier fått en roll på slagfältet i informationskriget. Trollfabriker, fake news och hot mot enskilda journalister är vardag. Hur påverkas det offentliga samtalet?

 

10:00 - 11:00 | ​​Är kvalitetsjournalistik bara till för eliten? | Donnersgatan 2.2

Arrangör: Dagens Media, Resumé, Google

 

De vikande annonsintäkterna innebär att mediehusen satsar allt mer på premiuminnehållet och låser in en allt större del av sitt material i jakten på läsarintäkter. Konsekvensen är att gratisläsarna bara får tillgång till det enklaste nyhetsmaterialet, om ens det. 

 

12:00 - 12:45 | ​​Talangkrisen är akut - vem vinner kampen om framtidens stjärnor i kommunikationsbranschen? | Donnersgatan 2.2

Arrangör: Resumé

 

Talangkrisen är ett växande problem i hela kommunikationsbranschen. Kompetensförsörjning och arbetsmiljö har blivit en strategisk prioriterad fråga i en bransch som är ökänd för dåliga villkor och stress. Vad krävs för att behålla viktig kompetens och attrahera nya talanger?

 

12:30 - 13:15 | ​​AI, sociala medier och demokrati | Hästgatan 13

Arrangör: AI Lund, Lunds universitet

 

Hur sociala medier fungerar i den politisk debatten är ett debattämne i sig. I ljuset av forskning på området är frågan om kunskapsläget och hur plattformarna kanske kan påverkas till att fungera bättre i demokratin.

 

13:00 - 13:45 | ​​Så tar vi ansvar för en hållbar framtidslösning | Donnersgatan 2.2

Arrangör: Sveriges Annonsörer, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige

 

Kommunikationsbranschen ifrågasätts för att ha överutnyttjat de tekniska möjligheterna som digitaliseringen har gett oss. Nu tar branschen flera hållbarhetsinitiativ, dels för att öka respekten för konsumenten och agera mer ansvarsfullt, dels för att kunna mäta reklamens klimatpåverkan.

 

14:15 - 14:45 | ​​Kan reklam förena socialt ansvar och affärsnytta? | Donnersgatan 2.2

Arrangör: Operation Smile, Resumé

 

Allt fler företag vill ta ett samhällsansvar och göra gott. Hur kan företag använda socialt ansvarstagande och sponsring i sin marknadsföring på ett sätt som stärker varumärket och till och med affären? Hur hanterar man risken att bli anklagad för greenwashing?

 

Torsdag 7:e juli

 

09:30 - 17:00 | ​​Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? | Cramérgatan, H319

Arrangör: Herr Omar, Sustain Change

 

Hur vi möts i framtiden - på jobbet, i livet och i samhället? Hur kan vi leva och arbeta hållbart – i en omvärld som stressar sig sjuk?