Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kommunikatörens guide i Almedalen 2019

Sveriges Kommunikatörers evenemang

 

Söndag 19:30 | Mingel för kommunikatörer | Kronstallgränd 4

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer, Sveriges Marknadsförbund

Vi bjuder in till ett mingel på söndagskvällen för kommunikatörer som redan är på plats. Minglet arrangeras tillsammans med Sveriges Marknadsförbund och vi kommer att diskutera trender och vilka händelser man inte får missa under veckan. För att delta måste du anmäla dig till minglet.

Anmäl dig till minglet

 

Måndag 11:00 - 12:00 | Forskningen är tydlig - ledarskap är kommunikation | Kronstallgränd 4

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer

Nyckeln till framgångsrika organisationer går via deras kommunikation och ledarskapet. Vilka är kraven på dagens och morgondagens kommunikativa ledare? Hur använder de kommunikation i sitt ledarskap? Vad krävs av kommunikatörerna? Vem vill vara ledare och chef när så mycket krävs i den rollen?

 

Tisdag 11:00 - 12:00 | Demokratin hotas – kommunikatörer och medier behöver varandra | Kronstallgränd 4

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer

Myndigheter, företag och medier – alla värnar på sitt sätt demokratin. Kommunikatörens uppdrag är att vårda förtroende och mediernas att granska att organisationer är värda att förtjäna det. Men hur bemöter vi tillsammans hoten mot en levande demokrati och hur minskar vi polariseringen i samhället?

 

 

Söndag – 30 juni

14:00 - 16:00 | Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet? | B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Arrangör: Almedalsretorikerna

Retoriken är ett verktyg för att förstå sin omgivning - och genom att förstå retorik tror vi att det går att bli en mer demokratiskt aktiv människa.

 

Tips!
19:30 | Mingel för kommunikatörer | Kronstallgränd 4

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer, Sveriges Marknadsförbund

Vi bjuder in till ett mingel på söndagskvällen för kommunikatörer som redan är på plats. Minglet arrangeras tillsammans med Sveriges Marknadsförbund och vi kommer att diskutera trender och vilka händelser man inte får missa under veckan. För att delta måste du anmäla dig till minglet.

Anmäl dig till minglet

 

Måndag – 1 juli

08:30 - 09:15 | Tillsammans för ett digitalt och hållbart samhälle | Södra kyrkogatan 3

Arrangör: Microsoft

Det vilar ett stort ansvar på städerna att möta FN:s 17 hållbarhetsmål, men vad menar vi egentligen när vi talar om hållbar samhällsutveckling och hållbara städer? Kan privat och offentlig sektor dela erfarenheter som kan bidra i utvecklingen att skapa hållbara samhällen?

 

08:30 - 09:30 | Ett hållbart samhälle - vilken roll har design i omställningen? | Kommendantsbacken 6, Rosa Gården

Arrangör: SVID - Stiftelsen Svensk Industridesign, Svensk Form, Design Sweden, Form/Design Center

Mänskligheten står inför en gigantisk uppgift. Enligt FN:s klimatpanel IPCC har vi endast tio år på oss att vända utvecklingen för att kunna nå de globala hållbarhetsmålen. Hur kan design vara ett verktyg på vägen till ett hållbart samhälle?

 

09:00 - 09:45 | Skapar AI och automatisering ett nytt utanförskap? | Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Arrangör: Svenska ESF-rådet

Redan idag skriver journalist-botar sportreferat och nyhetsbrev, du kan ta hjälp av AI för att analysera och granska kontrakt och inom vården används datoriserad bildanalys för snabbare och exaktare diagnostik. Kommer vi att se ett nytt utanförskap – där högutbildade akademiker ingår?

 

09:15 - 10:00 | Desinformation, mediemisstro och näthat – Sverige behöver en nationell MIK-strategi | Strandvägen, H551

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Utbildningsbakgrund blir allt mer avgörande för hur man konsumerar och värderar nyheter när näthat, desinformationsspridning och misstro mot medier blir vanligare. Hur ska stat, region och myndigheter samverka för att vända utvecklingen och göra svenska medborgare till medieborgare?

 

Tips!
11:00 - 12:00 | Forskningen är tydlig - ledarskap är kommunikation | Kronstallgränd 4

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer

Nyckeln till framgångsrika organisationer går via deras kommunikation och ledarskapet. Vilka är kraven på dagens och morgondagens kommunikativa ledare? Hur använder de kommunikation i sitt ledarskap? Vad krävs av kommunikatörerna? Vem vill vara ledare och chef när så mycket krävs i den rollen?

 

13:00 - 13:30 | Hur skapas hållbara och effektiva marknads- och kommunikationsavdelningar i det digitala landskapet? | Kronstallgränd 4

Arrangör: Marknadsföreningen Stockholm

Vi lever i en snabbrörlig tid där smart teknik och nya mätpunkter skräddarsyr våra flöden, och där tempot och mängden budskap ständigt ökar. Bakom kulisserna inom marknadsföring och kommunikation är komplexiteten påtaglig och utmaningarna större än någonsin.

 

14:45 - 15:30 | Är ni redo för morgondagens digitala medborgare? | Södra kyrkogatan 3

Arrangör: Microsoft

Sverige har tagit en ledande position inom innovation, men halkar efter internationellt inom digitalisering, i synnerhet inom offentlig sektor. Hur skall den offentliga verksamheten möta morgondagens digitala medborgares krav på digitalisering och tillgänglighet av tjänster?

 

15:00 - 16:00 | Digitalisering, gigekonomi och AI – vad händer med arbetsmarknaden i stad och land? | B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Arrangör: Entreprenörskapsforum, Tillväxtverket

Hur förändras den lokala arbetsmarknaden i kölvattnet av den snabba tekniska utvecklingen? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Kommer alla jobb att finnas i staden, eller är plattformar och gig-ekonomin räddningen för glesbygden?

 

16:00 - 17:00 | Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringens möjligheter utan att bränna ut oss? | Kinbergs plats 8

Arrangör: Psykisk hälsa-huset, Natur & Kultur

Vi bråkar med våra barn om skärmtid och svarar på jobbfrågor så fort det plingar till. När digitala tjänster tävlar om vår tid är det lätt att bli distraherad. Vilken roll spelar tiden framför skärmen för hur vi mår? Vad händer när skärmanvändandet går överstyr?

 

 

Tisdag – 2 juli

 

08:30 - 09:00 | Kommer det att finnas behov av människor i framtiden? | Strandgatan 27, trädgården

Arrangör: TRR Trygghetsrådet

Spaning kring hur dagens megatrender påverkar yrkeslivet och hittat 10 nya yrken som växer fram just nu. Kommer människor automatiseras bort från arbetsmarknaden eller om det finns en roll för oss även i framtiden?

 

09:00 - 09:30 | Sverige är beroende av innovativa verksamhetskulturer - hur skapar vi det? | Hamnplan, H201

Arrangör: Kantar Sifo

Hur skapar vi den öppna trygga kreativa miljön vi behöver för att klara förändring? I våra organisationer, företag och samhället?

 

10:00 - 10:30 | Ljudets makt – hur röstteknologin bär mer än bara orden | Hamnplan, H201

Arrangör: Kantar Sifo

Röstteknologins utveckling bär många möjligheter men också utmaningar. Varför får ljud en mer betydande roll i samhälls-, myndighets- och organisationskommunikation, och varför det är viktigt att beakta vad ljud & röster signalerar?

 

10:00 - 10:45 | Framtidens arbetsplatser ​– hur organiserar vi oss för gig-ekonomin?​ | Strandgatan 27, trädgården

Arrangör: Sturekvarteret

Traditionella anställningsformer blandas alltmer ut med nya och mer dynamiska sätt att förhålla sig till arbete.

 

Tips!
11:00 - 12:00 | Demokratin hotas – kommunikatörer och medier behöver varandra | Kronstallgränd 4

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer

Myndigheter, företag och medier – alla värnar på sitt sätt demokratin. Kommunikatörens uppdrag är att vårda förtroende och mediernas att granska att organisationer är värda att förtjäna det. Men hur bemöter vi tillsammans hoten mot en levande demokrati och hur minskar vi polariseringen i samhället?

 

13:15 - 14:00 | Artificiell Intelligens – från etik-teater till handling | Södra kyrkogatan 3

Arrangör: Microsoft

Förra årets heta ämne om Artificiell Intelligens (AI) och etik behöver tas upp igen. Hur säkerställer vi att det inte bara är prat och etik-teater vi sysslar med? Hur gör vi frågan om ett långsiktigt tänk konkret och går från riktlinjer till implementering?

 

Tips!
14:00 - 14:45 | Vilken ledarstil har framgångsrika ledare? | Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Arrangör: SkillEd

Vad förenar en god ledare och vilken ledarstil är mest framgångsrik?

 

14:00 - 15:00 | Hur ser framtiden ut för värderingsdriven marknadsföring? | Kronstallgränd 4

Arrangör: Halebop

Värderingsdriven marknadsföring har haft några goda år men hur ser trenden ut framöver? Är det bra att företag agerar som aktiva samhällsaktörer eller kan det rent av vara skadligt? Och kan det blir för många företag som pratar värderingsdrivet, så marknadsföringen tappar sin eventuella USP?

 

 

Onsdag – 3 juli

 

 

10:30 - 11:15 | Varför är informationssäkerhetsarbetet inte ett prioriterat område? | Strandvägen, H551

Arrangör: Västsvenska Arenan, Högskolan i Skövde

Digitalisering är ett nationellt prioriterat område och informationssamhället är här för att stanna. Ändå brister säkerheten kring hur information hanteras i organisationer. Skandalerna avlöser varandra. Varför är det så svårt att få till ett effektivt och systematiskt informationssäkerhetsarbete?

 

11:00 - 11:45 | Kris, mediedrev och troll – så navigerar du i kris 2019 | Mellangatan 22, trädgården

Arrangör: Resumé, Danske Bank Sverige, Dagens Media

Krishanteringen följer inte längre skolboken. Hur ska företag hantera risker, kriser och konflikter i det nya medialandskapet och hantera den växande skaran troll? Kan man bygga förtroende i en kris? Hur rustar man och leder organisationen i kris?

 

11:00 - 11:45 | Medieskuggan på landsbygden i fokus – hur bevakas lokala frågor när traditionella medier utmanas? | B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Arrangör: Mittuniversitetet

Tillgång till information och nyheter om det samhälle du bor i är en politisk och demokratisk rättighet. När mediernas lönsamhet försämras och redaktioner läggs ner uppstår ”vita fläckar” på kartan. Vem ska då bevaka myndigheter? Var sker den lokala debatten? Hyperlokala medier kan vara en lösning.

 

13:00 - 13:30 | Hur möter vi framtidens konsument, skapar minnesvärda kundupplevelser & främjar hållbar konsumtion? | Kronstallgränd 4

Arrangör: Marknadsföreningen Stockholm

Vilka samhällsrörelser och teknikutveckling påverkar oss konsumenter mest idag och imorgon? Tekniken är möjliggörare men när det kommer till att uppleva något större är de mänskliga faktorerna avgörande. Hur kan vi främja en positiv växelverkan?

 

Tips!
13:00 - 13:45 | Är kundupplevelsen din enda chans att överleva i en digital värld? | Södra kyrkogatan 3

Arrangör: Microsoft

Att vara digital gör dig inte längre konkurrenskraftig. Allt kan idag kopieras. Din konkurrenskraft ligger i dina medarbetare och den kundupplevelse som de ger. Hur frigör man effekten av digitaliseringen för att ge sina anställda rätt förutsättningar för att skapa den ultimata kundupplevelsen?

 

13:05 - 13:55 | Hur får vi resurser till viktig kommunikation om vi inte kan påvisa resultatet av den? | E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Arrangör: KOMM

Arbetar du med offentlig eller privat kommunikation som ska förändra människors attityder och beteende? Mängder av producerad information når aldrig fram och in till människor. Nyckeln är att veta hur du bör tänka kring, och arbeta med, kommunikationseffekt.

 

13:00 - 14:10 | Offentlig upphandling av kommunikationstjänster– haveri eller en väl fungerande marknad? | Trappgränd 1

Arrangör: PRECIS - branschorganisationen för pr-konsultföretag

Den offentliga sektorn köper varor och tjänster för större belopp än någonsin och köpkraften visar inga tecken på avmattning. Men nu kommer uppgifter om att konkurrensen på den offentliga marknaden minskar. Antalet anbud per upphandling går ned. Många inköp konkurrensutsätts inte som förväntat.

 

15:00 - 15:45 | Hållbar kommunikation – är samhällsansvar också affärsnytta? | Mellangatan 22, trädgården

Arrangör: Resumé

I takt med att företag vill få en mer meningsfull roll i människors liv och bidra till en bättre värld ökar också möjligheterna att påverka och förändra. Så vad händer när företag tar ett tydligare samhällsansvar? Vad är bra och mindre bra exempel på hållbar kommunikation?

 

 

Torsdag – 4 juli

 

 

10:00 - 10:45 | Kan nyheter Svanenmärkas? Hur blir information motståndskraftig mot desinformation? | Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Arrangör: Arbetets museum, Sensus

Vem kan man lita på i nyhetsflödena? Medvetet konstruerade falska nyheter gör källkritik till en svår uppgift. Med AI och Deep Fake, som i realtid ändrar direktsända TV-inslag blir utmaningen än större. Hur skapar vi tilltro till nyheter? Kan vi rejta, märka eller stämpla information?

 

10:00 - 10:55 | Artificiell intelligens, algoritmer och automatisering – bortom hypen och dystopin | B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Arrangör: Södertörns högskola

Hur har artificiell intelligens förändrat vår vardag? Vad betyder det att vi delegerar kulturella praktiker som kategorisering och bedömning till algoritmer? Hur kan vi förstå AI bortom hypen och dystopiska skräckscenarier?

 

15:00 - 16:00 | AI och fake news – vad kan vi vänta och vad kan vi göra? | Hästgatan 13

Arrangör: Nätverket för artificiell intelligens och maskininlärning vid Lunds Universitet (AIML@LU), Lunds universitet

AI-teknologier spelar, och förutspås spela, en allt större roll i samhället idag. En aspekt av detta är skapande och spridning av falsk information. Men kan AI-teknologier också utgöra en del av lösningen?