Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kommunikatören som verksamhetsutvecklare – Ny forskning om värdet av kommunikation i organisationen

Vi ser att kommunikatören allt oftare efterfrågas som verksamhetsutvecklare. Det handlar om att få effekt av den samlade kommunikationen i företag och organisationer. Den roll vi på Sveriges Kommunikatörer kallar Generalisten är en av de fyra roller som träder fram i vår kompetenskartläggning. Generalisten har helhetssyn och kan driva verksamhetsutveckling genom att se till att kommunikation är ett strategiskt verktyg i alla viktiga processer. Det kräver att kommunikationskompetensen är god, även utanför kommunikationsavdelningen.

Ladda ner rapporten här. 

 

Vi har glädjen att välkomna professor Catrin Johansson vid Mittuniversitetet till detta webbinarium. Hon redovisar här aktuell forskning från stora svenska företag och kan presentera en modell för verksamhetsutveckling som bygger den senaste kommunikationsforskningen. Modellen inkluderar utbildning i kommunikativt ledarskap, tydliggör medarbetarnas kommunikativa ansvar för kommunikationsklimatet och bidrar till att utveckla organisationens kommunikationsmognad. Verksamhetsutveckling för kommunikatörer handlar om att driva värdet av kommunikation i relation till mål, intressenter och kärnvärden i organisationen.

Catrin Johansson har i mer än 20 år forskat om hur kommunikation bidrar till att nå affärs- och verksamhetsmål och samtidigt skapa hållbara organisationer. I ett nyligen avslutat stort projekt har hon deltagit i ett internationellt forskarteam som undersökt värdet av utveckling av kommunikativt ledarskap hos Sandvik Machining Solutions AB och AB Volvo. Hon är även grundare av företaget All In Communication Sweden AB som utifrån forskning om intern, extern och strategisk kommunikation utvecklat ett digitalt verktyg för att mäta organisationers kommunikationsmognad.