Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

"Kommunikation behövs tidigt i strategiprocessen"

Hur förtjänar kommunikatören plats i företagsledningen och hur blir man en duktig strateg? Vi ställde frågorna till Maths Lundgren som är ny programledare för Sveriges ledande managementprogram för kommunikationschefer, Communication Executives Program. 

Bild på Maths Lundgren

Från och med nästa år kliver Maths Lundgren in i rollen som programledare för managementprogrammet Communication Executives Program. Tillsammans med professor Anne Gregory kommer han att utveckla programmet så att det möter dagens krav och utmaningarna som kommunikationschefer och företagsledningar ställs inför.

Maths Lundgren har lång erfarenhet av att jobba med företagsledning och strategiprocesser för företag som till exempel Scania, Sandvik och AtlasCopco. Han har också en akademisk bakgrund inom både forskning och undervisning. 

 

Hej Maths. Hur blir man en duktig strateg?

– Det handlar mycket om att ha förmågan att kunna tänka 5-10 år framåt i tiden. Att ha nyfikenhet och förståelse av den egna branschen så att man kan se trender och skiften som antingen utgör möjligheter eller hot. Sen är den stora frågan vilka faktorer man kan och bör reagera på och ta höjd för.

– Det måste förstås kopplas till vad den egna organisationen mäktar med och vad man tror att man kan få gehör för i ledningen och av styrelsen. Ibland kan man prata om att man har en ”strategisk blick”, att man förstår de stora dragen och kan se systemet som man verkar inom.

– Framförallt handlar det om att kunna se hur systemet kan komma att se ut i framtiden, antingen genom de omvärldsförändringar som ligger utanför vår kontroll eller genom de förändringar som vi själva kan skapa.

 

Hur förtjänar kommunikatören plats i företagsledningen?

– Oavsett vilken funktion som vi pratar om så tycker jag att man måste ha intresse och förmåga att se till företagets affär. Man måste vara engagerad i helheten innefattande allt från kunder, produkter, produktion, personal och ekonomi. Det räcker inte med att bara företräda sin funktion eller sin del av affären.   

– Du får respekt av att visa intresse och engagemang, och det måste komma inifrån. Om du känner att du inte har kunskaperna inom de stora områdena så går det alltid att fylla på och lära. Faktum är att om du ställer frågor och är intresserad av att lära så visar du på ett engagemang. Så ställ frågor och be dina kollegor i ledningsgruppen förklara. Kort sagt, visa intresse för företagets affär i alla dess dimensioner.

 

Vilken funktion eller perspektiv tycker du att kommunikationschefen ska inta i ledningsgruppen?

– Om du är kommunikationschef så är det klart att kommunikation är ditt viktigaste perspektiv. Men lika viktigt är det att du har ett affärsperspektiv. Det betyder att du kan se företaget ur kundens, ur medarbetarnas, ur aktieägarnas och företagsledningens perspektiv.

– Ett perspektiv är inte tillräckligt. Sen är det klart att dina kollegor i ledningsgruppen sannolikt inte har ditt kommunikationsperspektiv. Då gäller det att du har förmågan att hjälpa dem med det. Så det är också en pedagogisk roll. Det är lätt att tro att de andra i ledningsgruppen ser det du ser, men så är det inte.

  

I takt med att samhället digitaliseras så har kommunikatörens arbetsuppgifter förändras under 2000-talet. Vilka kunskaper måste framtidens kommunikatör behärska? 

– Det är en svår fråga att svara på för mig, jag kommer ju ifrån ett annat håll. Det enkla svaret är att man ligger i framkant och kan förhålla sig till att det finns så många kanaler, att det går så fort och att man måste ta hjälp av experter inom olika områden. Men en reflektion som jag har är att komunikatörer borde hjälpa till med förståelsen av tidslinjen för en kommunikationsplan redan innan en strategiprocess sätter igång.

– Ibland händer det att en företagsledning jobbar med strategiformulering under flera månader och först i slutskedet kommer man på att det ju ska kommuniceras. Företagsledningen behöver stöd med detta i ett tidigt skede för att inte tappa tempo och kraft när det är dags att sjösätta en ny strategi.

 

Du har tidigare arbetat med managementprogram. Vilka lärdomar har du från det?

– Det viktigaste är tid för reflektion. Det gäller att redan i programdesignen sätta av tid för reflektion. Det är ju då som man får utväxling av det som man har lärt sig vid exempelvis en föreläsning. I reflektionen får man tillfälle att dela erfareheter och perspektiv och lära av varandra. Det är också ett sätt att se och förstå sina egna tankar. Ett av mina favoritcitat är: ”Det är när jag hör vad jag säger som jag ser vad jag tänker.” Jag älskar det uttrycket.  

 

Vad kommer du att bidra med som ny programledare för Communication Executives Program?

– Jag kommer att bidra med mina kunskaper inom strategi och företagsledning. Jag har jobbat med strategi i många olika företag och organisationer och kan dela med mig av de erfarenheterna. Jag har också en bakgrund som forskare och gillar det kritiska tänkandet. Att vara kritisk innebär ju att ifrågasätta och byta perspektiv för att hitta andra infallsvinklar.

– Jag har också jobbar mycket med lärande och processledning. Det kan jag tillföra både som ansvarig för programmet och som förståelse kopplad till företagsledning. Företagsledning handlar ju också om att leda processer och förmedla förståelse genom att jobba på konceptuell nivå.

 

Anne är professor i Corporate Communication och din kompetens ligger inom strategi, processledning, verksamhetsutveckling. Hur ser du på kombinationen av er två?

– Jag ser fram emot att jobba med Anne som är extremt erfaren inom sitt område. Jag bidrar med mina kunskaper och erfarenheter och tillsammans ska vi utveckla ett program som redan är mycket bra. Det är en spännande utmaning och jag ser fram emot det.

 


Läs mer om Communication Executives Program.