Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Kommunikation är nödvändigt i förändring

Hanna Brogren svarar Svenska Dagbladets ledare om kommunikatörer i kommuner: "Här ryms en intressant samhällsdiskussion som vi vill delta i."

I SvD igår (2020-08-19) skriver Tove Lifvendahl på ledarplats om kommunikatörer i kommuner. Hennes text baseras på ett reportage från Timbro. Som vanligt när kommunikatörer diskuteras är det två saker som står i fokus: hur många anställda kommunikatörer det finns och så ges några spridda exempel på vad de gör.

Kärnuppdraget inom kommunikation i dessa kommuner lämnas utanför berättelsen. Men idag är kommuner liksom annan offentlig verksamhet beroende av kompetent kommunikation för att bidra till effektivitet, demokrati och att för att inkludera kommuninvånare och organisationer i kommunerna. Det har inte minst den pågående pandemin lärt oss.

Kommunernas uppdrag är komplext och i stor förändring. Behovet är stort av fungerande intern kommunikation i de arbetsplatser med flera tusen medarbetare som kommunerna är. Man behöver tänka nytt för att klara krav på effektivitet och innovation. Samtidigt behövs fungerande kontaktvägar mellan kommunen och dess invånare, företag och organisationer. Den tid då en annons i lokaltidningen eller artikel på kommunens webbsida räckte för att fullgöra det offentliga informationsansvaret är för längesedan förbi.

Frågan kompliceras ytterligare av att vi förändrar våra medievanor, köper och läser färre dagstidningar när mobilen snabbt ger oss tillgång till sociala medier och diskussionsgrupper där vi hämtar och snabbt värderar sanningshalten i information.

Vår demokrati bygger på öppenhet och förtroende. Där är kommunikationen avgörande, både den interna och den externa. I en kommun pågår ständigt samtal för att inkludera invånarna. Det är samråd kring stadsplanering och miljö, direkta dialoger mellan intressenter, kunder och kommunens organisation och i interna utvecklingsprocesser som kan inkludera upphandlade privata aktörer. Det kan handla om samarbeten med näringsliv, internationella organisationer och civilsamhället, metoder för upphandling, kompetensförsörjning och mycket mer. Allt kräver samarbeten, driv och systematisk kommunikation, allt syftar till utveckling och att uppfylla de mål som finns.

Det vore intressant med en levande offentlig diskussion om kommunikationens roll i vår demokrati och offentlig utveckling istället för att fastna i schabloniserade förenklingar. Kommunikatörer finns idag inom ledning och i operativa roller för att driva och genomföra den förändring av samhället som pågår och för att inkludera de som berörs av förändringen.


Hanna Brogren
Generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer 

Delta i samtalet på LinkedIn >>