Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Juryns motiveringar lyder...

Årets jury består av: Per Mossberg, ordförande för Sveriges Kommunikatörer och Senior Advisor på Diplomat Communications (juryns ordförande), Eva Corp, kommunikationschef på Regeringskansliet, Erik Modig, Assistant Professor på Handelshögskolan i Stockholm, Hanaw Rashid, digital strateg på The Amazing Society, Hanna Brogren, generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer, Katarina Mohlin, kommunikationsdirektör på If P&C Insurance och Marcus Thomasfolk, kommunikationsdirektör på Volkswagen Group Sverige AB

Årets unga talang

Gediminas Norgela, Multimedia designer på Uppsala Monitoring Centre
Med engagemang och känsla förmedlar han komplicerade forskningsresultat på ett estetiskt tilltalande sätt. Designen förstärker det vetenskapliga budskapet och gör informationen både iögonfallande och lättillgänglig. Han har redan uppmärksammats inom vetenskapen och vunnit priser för sin färgstarka affisch-design. Gediminas Norgela har en ljus framtid inom design och kommunikation, vilket gör honom till en kommunikatör att hålla koll på.

Lovisa Ohlson, podcastchef på Bauer Media
Trots sin ringa ålder är hon en av Sveriges främsta experter på podcasts. Lovisa Ohlson har varit med att driva utvecklingen av det nya ljudmediet i Sverige och har en otrolig känsla för berättarkonst och kommunikation. Med sitt imponerande driv och sin framträdande skicklighet är hon en kommande stjärna inom branschen.

Tom Samuelsson, digital strateg på Försvarshögskolan
Tom Samuelsson har stor kännedom om hur digitaliseringen påverkar strategisk kommunikation, både för organisationer och samhället i stort. Han har via olika medieframträdanden, och genom sin egen webbplats, belyst och förklarat komplicerade förhållanden som påverkar hela branschen. Dessutom leder han Försvarshögskolans digitala utveckling på ett framgångsrikt sätt.

Bästa kommunikativa Ledarskap

Kristina Andrén, verksamhetschef för kost- och lokalservice på Borlänge kommun
Kristina Andrén har med sitt ledarskap lyckats implementera ledorden "vi" och "tillsammans" så att de genomsyrar verksamheten. Hon har förankrat sitt ledarskap i kommunens värdegrund och lagt tid på att skapa kommunikationssystem för både chefer och medarbetare. Genom sina kommunikationsinsatser under parollen tillsammans, glädje och delaktighet har hon skapat en kraftfull dialog som lett till positiv förändring och utmärkta resultat.

Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket
Christina lever efter ledorden öppenhet, delaktighet och transparens och har på det sättet lyckats få medarbetare, samarbetspartners och kunder att känna sig sedda och delaktiga. Hennes kommunikativa ledarskap gör att anställda delar idéer och framför sina åsikter. Hon har med framgång förklarat Jordbruksverkets verksamhet och dess komplexa utmaningar på ett sätt som har stärkt organisationens förtroende. Christinas insatser under den tid hon lett Jordbruksverket har bidragit till internt engagemang och stolthet.

Magnus Uhlin, direktor på Västerås stadsmission
Med sin kommunikativa förmåga, sitt stora engagemang för de utsatta, moderna ledarstil och fokus på samarbeten har Magnus Uhlin fått Stadsmissionen i Västerås att väcka intresse hos fler. Detta har bland annat lett till fler gåvor, nya aktiviteter för de hemlösa, fler företagssamarbeten och event som lockar nya besökare. Magnus Uhlins kommunikativa ledarskap och förståelse för kommunikationens roll har varit en starkt bidragande faktor till organisationens ökade intäkter och kännedom.

Bästa kommunikation Näringsliv

Essity – kommunikationsenheten
Kommunikatörerna på Essity har lyft frågor som annars inte skulle ha nått allmänheten, vilket har skapat värde för människor i olika livssituationer – samtidigt som bolaget har stärkt sina varumärken på olika marknader. Genom att systematiskt utmana hämmande tabun har Essity öppnat för dialog med kunder, medier och samhället, vilket har förbättrat relationerna med omvärlden. Essitys kommunikation är ett typexempel på strategisk kommunikation som skapar mening både internt och externt.

Stora Enso – Ulrika Lilja och kommunikationsteamet
Med hållbarhet som bärande strategi har Ulrika Lilja med sitt kommunikationsteam förvandlat varumärket från ett traditionellt industribolag med slitet rykte till ett framgångsrikt bolag som andas hållbarhet och förnyelse. Kommunikationsavdelningen har genomfört ett förändringsarbete där Stora Ensos förtroendet och trovärdighet har stärkts. Stora Enso visar att en ledning som satsar på strategisk kommunikation kan åstadkomma imponerande resultat.

Volvo Group Trucks Operations – kommunikationsavdelningen
Genom att lyfta fram kommunikationen som en tydlig drivkraft till prestation, uppföljning, dialog och empati har kommunikation, till skillnad från information, blivit en central del av ledarskapet. Med utbildningsprogrammet i kommunikativt ledarskap, "Communicating for Result", har kommunikationsavdelningen i Göteborg på AB Volvos lastbilstillverkning och logistik organisation, fått chefer och ledning att förstå affärsnyttan och kraften i god kommunikation.

Bästa kommunikation Offentlig organisation

Borlänge kommun – kommunikationsavdelningen
På ett häpnadsväckande sätt vände Borlänge kommun en befarad negativ nyhet till en succé där man lyckades förmedla stadens värden på ett sätt kännetecknat av ärlighet, kaxighet och humor. Detta resulterade i ett stort intresse från både medier och allmänheten där Borlänge kommun tog kontroll över berättelsen och med strategisk fingertoppkänsla lyckades stärka bilden av staden. "Hellre ful och trevlig, än snygg och tråkig" löd budskapet.

Luleå kommun – kommunikationskontoret
Luleå kommuns kommunikationskontor har genomfört insatser med tydlig förankring i kommunens övergripande målsättningar. Genom att arbeta proaktivt och strategiskt har kommunikationen skapat påvisbara resultat, vilket bland annat deras folkbokföringskampanj har gett uttryck för. Arbetet är ett föredömligt exempel på kommunikation som skapar värde för medborgarna.

MSB – kommunikationsavdelningen extended version
Under de svårartade skogsbränderna i somras lyckades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upprätthålla ett balanserat flöde av information som bidrog till ökad förståelse hos allmänheten och andra intressenter. Med hjälp av gedigna processer, rutiner och flexibilitet kunde man snabbt utöka personalstyrkan, sätta in professionella kommunikatörer från andra organisationer i jobbet och därmed möta det stora kommunikationsbehovet. MSB:s krishantering har med framgång exemplifierat värdet av strategisk kommunikation.

Bästa kommunikation Ideell organisation

Barncancerfonden
Med ett effektivt och konsekvent arbetssätt har Barncancerfonden ökat kännedomen och lyckats engagera olika målgrupper till att bidra till verksamheten. Genom ett subtilt och fängslande berättande som har inslag av både sorg och framtidshopp förmedlar de sin vision och lyckas därmed samla människor för att tillsammans utrota barncancer.

Mattecentrum
Med sin vision om rätten till utbildning oavsett bakgrund och med en tydlig strategi har deras kommunikationsarbete åstadkommit påtagliga resultat. Föreningen har växt i antal medlemmar, besökssiffrorna i olika kanaler har ökat och genom ett tydligt fokus på relationsskapande har Mattecentrum hyllats av både framstående politiker och näringslivstoppar. Kommunikationsinsatserna skapar inte bara värde för föreningen, utan för en kommande generation svenskar.

Västerås stadsmission
Med fokus på samarbete och kreativa lösningar har Stadsmissionen i Västerås lyckats engagera både privatpersoner och organisationer att hjälpa till, vilket har bidragit till ökade intäkter och kännedom. Genom grundlig planering och ihärdigt genomförande har kommunikationen uttryckligen bidragit till verksamhetens mål och skapat värde både för de hemlösa och för organisationen.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.