Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Juryns motiveringar för Stora Kommunikationspriset 2020

Nu är de nominerade i Stora Kommunikationspriset 2020 presenterade. Juryns motiveringar lyder...

Stora Kommunikationspriset 2020

Vinnarna utses av en jury bestående av åtta experter inom branschen: Viveka Hirdman-Ryrberg (ordförande), kommunikationsdirektör på Investor AB, Ann-Marie Begler, Erik Modig, Assistant Professor på Handelshögskolan Stockholm, Hanaw Rashid, digital strateg, Hanna Brogren, generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer, Katarina Mohlin, Head of Communication på If P&C Insurance, Marcus Thomasfolk, Head of Communications på Volkswagen Group Sverige AB och Tom Samuelsson, Årets unga talang 2019.

 

Offentlig organisation

Lasarettet Trelleborg, Marco Brizzi och Evelina Andrén 

Med medvetna kommunikationsinsatser har Lasarettet Trelleborg börjat en förändringsresa som lett till ökad intern stolthet och stärkt anseende. Sjukhuschef Marco Brizzi och kommunikationsstrateg Evelina Andrén har gjort kommunikation till en kärnfråga i ledningen.  Det har starkt bidragit till sjukhusets ökade attraktionskraft, halverad vakansgrad och till att skapa en attraktiv arbetsplats som erbjuder rätt vård i rätt tid.  

 

Trafikverket, Jessica Dahlin och Sofia Lindahl  

Innovativt och med genomtänkt strategi har kommunikatörerna Jessica Dahlin och Sofia Lindahl presenterat fakta om olycksrisken för husbilar.   

Trots en liten kommunikationsbudget har budskapen effektivt nått målgrupperna och därmed bidragit till utvecklingen av säkrare vägarKommunikationsarbetet, som fått genomslag både nationellt och internationellt utmärks av en effektiv mediestrategi, hängivet utförande och stor kreativitet.  

 

Botkyrkabyggen, pressavdelningen 

Pressavdelningen på Botkyrkabyggen har med små resurser etablerat en stark närvaro i media. Det har fått allmänheten att se vilka goda krafter som verkar i Botkyrka och bidragit till en mer nyanserad bild av kommunen. Med kunskap om mediers logik, fokus på att bygga relationer och med ett målinriktat arbete har pressavdelningen nått ut med sina budskap och stärkt varumärket. Kommunikationen visar att det inte krävs en stor budget för att nå imponerande resultat.  

 

Ideell organisation

Fritidsbanken, Henric Byström 

På kort tid och genom ett aktivt kommunikationsarbete har Fritidsbanken blivit ett välkänt varumärke. Med nästintill obefintlig marknadsbudget har de fokuserat på klassisk PR som lett till stort genomslag i media. Varumärkes- och kommunikationsansvarige Henric Byström har tagit fram den karaktäristiska grafiska profilen som varit en viktig del i framgången.   

 

Svenska kyrkan, Hanna Wallenberg 

Med gerillakampanjen #EnVarmareStad har kommunikatören Hanna Wallenberg ökat kännedomen om Svenska kyrkans ideella arbete. Med symboler som inte nödvändigtvis leder tanken till Svenska Kyrkan har kampanjen uppmuntrat människor att sprida värme och medmänsklighet. Trots en nollbudget har hundratusentals människor uppmärksammat kampanjen och Hanna Wallenbergs initiativ visar vilken stark kraft som finns i kommunikation. 

 

Maskrosbarn, Skolkurage 

Ett gediget analys- och målgruppsarbete och effektiva satsningar på relationsbyggande aktiviteter har gjort att kampanjen Skolkurage från Maskrosbarn haft ett imponerande genomslag i både traditionella och sociala medier. Genom omsorgsfull planering har budskapen effektivt nått ut till skolpersonal, barn och politiker. Kampanjen ger lärare verktyg att upptäcka unga som far illa och har på ett tydligt sätt skapat värde för barn i utsatta hemsituationer. 

 

Näringsliv

Blocket, kommunikationsavdelningen 

En utmanande konkurrenssituation och nya affärsområden har krävt att Blocket förtydligar sin position på marknaden. Med god kännedom om målgruppen, fokus på användarperspektivet och tydliga mål har kommunikatörerna lyckats mer än väl med sin uppgift. Konceptet ”Bakom varje annons finns en berättelse”, där målgrupperna bjuds in för att dela med sig av sina historier, har bidragit till en varumärkesförflyttning som stärkt relationen med kunderna och även andra intressenter.  

 

Nordnet, kommunikationsteamet 

Med ett gediget Public Affairs-arbete har Nordnets kommunikationsteam lyckats bredda kunskapen och skapat engagemang kring ett lagförslag om flytträtt för pensioner. Genom ett strategiskt och innovativt sätt att informera om konsekvenserna av lagförslaget lyckades man ta täten i det offentliga samtalet och bli en tydlig röst för spararna, vilket har stärkt anseendet den målgruppen. Utgångspunkten i kundernas verkliga problem borde fungera som inspiration för andra i branschen. 

 

Essity, kommunikationsavdelningen 

Essitys lansering av en återvinningstjänst för pappershanddukar visar hur nära kommunikation och affärsutveckling hänger samman. Genom att noggrant sammanställa de kommunikativa utmaningarna har kommunikationsavdelningen identifierat effektiva insatser som skapat beteendeförändringar hos kunderna vilket har gynnat både affären och miljön. På kort tid har Essitys arbete skapat ett varumärke som andas innovation och hållbarhet vilket lockar talanger och engagerar medarbetare.  

 

Ung talang

Daniel Caldeborn 

Daniel Caldeborn har med sina imponerande färdigheter inom ljud- och bild hjälpt Luleå kommun att kommunicera på ett modernt och effektivt sätt. Samtidigt som han strategiskt har startat upp en löpande produktion av rörligt material har han utbildat organisationen internt i rörlig bild och både ökat kapaciteten och bidragit till att professionalisera verksamheten.  

 

Johanna Orheim 

Som Lund Kommun Parkerings första kommunikatör någonsin visar Johanna Orheim att alla organisationer vinner på att arbeta strategiskt med kommunikation. Johanna har uppvisat stor effektivitet genom att aktivera sociala medier-konton, utveckla webbplatsen, introducera ett intranät och skapa marknadsplan och varumärkesstrategi. Med hennes förståelse för det kommunikativa arbetet ser Johanna ut att ha en ljus framtid inom branschen.  

 

Caroline Hjelm 

Under Caroline Hjelms ledarskap på marknadsavdelningen har Voi gått från okänd start-up till ledande el-scooteraktör. Med stor idérikedom och framgångsrikt genomförande är hon huvudpersonen bakom kampanjen Ride Like Voila, ett digitalt trafiktest för el-scootrar som har lett till ett imponerande engagemang på sociala medier. Carolines kreativitet gör henne till en marknadskommunikatör att hålla koll på i framtiden. 

 

Kommunikativt ledarskap

Ann-Louise Lökholm Klassonvd Sweco Sverige  

Ann-Louise Lökholm Klassons ledarskap präglas av mod och inkludering: hon bjuder på sig själv i sin kommunikation, vågar testa nya grepp och möter medarbetarna i de frågor som de tycker är viktiga. Hon förstår att de mjuka värdena egentliga är stenhårda, och att kommunikation, engagemang och värderingar är av största betydelse för att uppnå affärsmål och resultat.  

 

Sara Mohammar, Apoteksgruppen 

Sara Mohammar har med sin förståelse för kommunikationens kraft skapat förutsättningar för Apoteksgruppens anställda att göra sina röster hörda. Med sin bakgrund inom HR besitter hon kunskaper som är centrala för ett modernt ledarskap. Hon lägger mycket tid på att lyssna och träffa medarbetare och förstår att kommunikation och internt engagemang är vägen till framgångsrika resultat.  

 

Haval van DrumptTre 

Under sin korta tid som VD på Tre har Haval van Drumpt drivit förändring och positionerat om företaget inifrån och ut. I nära samspel med kommunikationsavdelningen och med ett kraftfullt personligt ledarskap har förflyttningen visat resultat på kort tid. Företaget har samtidigt ökat synligheten i media och Haval van Drumpt har innovativt tacklat komplexa frågor kopplat till företagets framtid.