Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

”Jakten på de bästa talangerna kan snart bli stenhård”

Många kommunikatörer har fått möjligheten att reflektera över sin yrkesroll det senaste året, säger Martina Brandt. Hon tror att följden blir att fler söker sig till mentorskap för att ta nästa kliv i karriären nu när arbetsmarknaden börjar röra på sig ordentligt.

Martina Brandt leder Sveriges Kommunikatörers uppskattade mentorsprogram. Hon berättar om hur hybridupplägget fungerar och varför hon ser ett ökat behov av mentorsamtal efter pandemiåret.

Hur kommer det intensiva året vi har haft påverka innehåll och ämnen i programmet?

– Vikten av att vara flexibel och anpassningsbar, att ha ett högt AQ, har blivit allt tydligare liksom behovet av att hänga med i den snabba digitala utvecklingen. En självklar del är att vi kommunikatörer håller möten och workshops online och behöver lära oss göra dem mer interaktiva och inspirerande för att nå ut med vårt budskap. Vi har satt in ett nytt pass som handlar om trender och omvärlden för att ge förutsättningar för att bättre förstå och förhålla oss det nya normala arbetslivet.

På vilket sätt har behoven av mentorssamtal påverkats av allt som kommer med pandemin: distansarbete, digitalisering, omställning, oro på arbetsplatsen osv.?

– Efter ett år av mycket hemarbete och tid för reflektion har många börjat se över sin situation och yrkesroll. Det har funnit tid att fundera på vad som är nästa steg och vilken kompetens man saknar. En mentor eller en coach är något som många önskar för att ventilera sina tankar och få bättre koll på vad de ska göra.

– Vi människor är ju flockdjur och har behov av att träffa andra för att må bra och utvecklas. Många har på riktigt insett vikten av kollegor och andra bollplank för omvärldsbevakning och inspiration. Vi hamnar lätt i vår egen bubbla annars. Därför längtar vi efter att träffa andra kloka personer som kan ge oss perspektiv, något som just en mentor kan.

Programmet blir i år en hybrid – hur kommer det att fungera?

– På mentorprogrammet är gruppen viktig och inledningsvis kommer vi ses fysiskt för att lära känna varandra. En del övningar som till exempel Ledarstudion kräver fysiskt närvaro. Andra moment och föreläsningar fungerar utmärkt att göra på distans. Även mentorsamtalen kan ske såväl fysiskt som på distans, vilket möjliggör att du som adept inte behöver resa om din mentor bor på annan ort.

Tidigare deltagare har vittnat om att de förutom kunskaper, lämnar detta program med ett värdefullt nätverk. Hur ser ni till att det nätverket blir lika starkt och långsiktigt nu när vissa delar sker på distans?

– Gruppen blir tight då de under programmets gång delar mycket personliga erfarenheter och reflekterar över frågeställningar tillsammans. Därför är det förstås givande att fortsätta hålla kontakt. Man uppdaterar varandra om eller när man får nytt jobb och annat.

– Det är lite upp till varje grupp att fortsätta nätverka. Jag uppmanar dem att skapa en Facebook-grupp där de håller kontakten både under och efter programmet. Några har ordnat studiebesök på varandras arbetsplatser vilket varit uppskattat. Jag hör också att många har kontakt med sin mentor under lång tid efter programmets avslut.

Tror du att vi kommer se en ny typ av deltagare som kommer hitta till programmet i år?

– Jag tror och hoppas att fler tar chansen att söka till programmet i år. Kanske inte bara de mest seniora utan de som är i början eller mitten av sin karriär? Såväl medarbetare som chefer borde ha insett att vi behöver kompetensutveckling för att bli mer innovativa och proaktiva. Står vi still går vi i praktiken baklänges med tanke på den snabba förändringstakten. Så mitt råd till dig som är chef lyder: vill du behålla de bästa medarbetarna behöver du visa att du satsar på dem. Låt inte bara de som jobbat i många år få gå programmet. Skicka dit din bästa nyrekryterade kommunikatör. Nu börjar det röra på sig ordentligt på arbetsmarknaden så jakten på de bästa talangerna kan bli stenhård.


Är du nyfiken på Communication Mentoring Program? Delta i vår informationsfrukost och få reda på vad programmet skulle innebära för just dig.

Webbinarium occh inspiration den 14 april. Anmäl dig till det här.

 

Läs mer om programmet här.