Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Insikterna från European Communication Monitor: därför bör du satsa på mångfald och empatiskt ledarskap

European Communication Monitor (ECM) är världens längsta pågående studie av strategisk kommunikation och PR. I årets upplaga har man tittat på kommunikationens framtida utveckling inom företag, organisationer och byråer över hela Europa. Här är de viktigaste insikterna för dig som kommunikatör!

Personer lutade över ett bord med papper

Mångfald, jämlikhet och inkludering utmanar kommunikationsbranschen

 

Studien visar att endast varannan person inom kommunikationsbranschen har följt de globala trenderna och diskussionerna om mångfald, jämlikhet och inkludering (Diversity, Equality and Inclusion, DEI). Resultaten visar även att man bara tar hänsyn till vissa aspekter inom spektrat för DEIvid planering och genomförande av kommunikationsinitiativ medan andra ofta glöms bort. 

 

Varannan organisation tar exempelvis hänsyn till ålder, etnicitet och kön vid planering, medan sociokulturell status, funktionshinder, olika världsbilder eller religion ofta inte tas i beaktande. Samtidigt känner de flesta kommunikatörer till att mångfald kan påverka förtroendet både internt och externt, och överväger faktorer inom mångfald när de producerar innehåll. Bara en tredjedel av respondenterna tror på faktisk förändring inom branschen när det kommer till mångfald. 

 

Empatiska ledare skapar engagerade medarbetare

 

Studien visar att ledare i kristider kommunicerar med större empati gentemot sina medarbetare, vilket blev extra tydligt under COVID 19-pandemin. I undersökningen utforskar man detta fenomen, och kan visa på att empatiskt ledarskap har en betydande positiv effekt på mental hälsa, engagemang och välbefinnande.

 

Studien visar även att kommunikatörer generellt sett är engagerade i sina organisationer och i sitt arbete. Den kanske mest uppmuntrande siffran är att bara en procent av respondenterna uppger att de riskerar utbrändhet.

 

Behovet av konsulter ökar – men det blir svårare att säkra kvaliteten

 

Majoriteten av respondenterna anser att behovet av extern rådgivning ökar. Samtidigt uppfattar ca 64 procent att konsultbranschen är på väg att bli allt mer diversifierad och komplex, där hela 60 procent uppger att det blir svårare och svårare att säkra kvaliteten för konsulttjänster. 

 

En majoritet stöder idén om att konsultyrket behöver övergripande standarder gentemot kunder för att kunna bedöma och kvalitetssäkra det externa arbetet. På frågan om vilka dimensioner som är viktigast för att säkerställa kvaliteten på konsultprocesser placerade respondenterna personlig kemi, erfarenhet och kunskap högst upp, följt av projektkoordinering.

 

Europas bästa kommunikationsavdelningar satsar på mångfald, empatiskt ledarskap och commtech

 

European Communication Monitor har använt ramverket Comparative Excellence Framework for Communication Management (CEF) för att identifiera de mest högpresterande kommunikationsavdelningarna i Europa. 

 

Studien visar att de bästa avdelningarna delar vissa attribut, exempelvis är de betydligt oftare involverade i att kommunicera mångfalds-, jämställdhets- och inkluderingsinitiativ och

förutser en större effekt av DEI.  Vidare engagerar sig ledare i dessa avdelningar betydligt mer i alla dimensioner av empatiskt ledarskap. När det kommer till digital transformation är dessa kommunikationsavdelningar klart före andra, och arbetar med att driva innovation, tidig användning av CommTech och digital infrastruktur.

 

Vill du ta del av fler insikter? Läs mer om rapporten Svenskarna och internet 2022 och The Nordic Communications Report 2022.