Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Innebär GDPR slutet för skolfotografering?

"Nu är hösten här och skolfoto var tidigare ett traditionellt inslag för alla elever som börjat en ny årskurs i grundskolan. Flera kommuner har dock valt att ställa in skolfotograferingen i år med hänvisning till GDPR", skriver advokaten Katarina Ladenfors i en gästartikel.

Bild på fotograf

Text: Katarina Ladenfors

Det pågår för närvarande diskussioner om skolfotograferingens existens och det är också en ofta förekommande fråga under de GDRP-kurser jag håller för kommunikatörer. Jag tänkte därför ge min syn på frågan.

Att fotografering av levande personer är personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen står klart och även att fotografering av elever i skolan oftast handlar om behandling av barns personuppgifter. Dataskyddsförordningen har dock ingen särskild reglering för avbildning av personer och inte heller avbildning av barn. Frågan måste därför behandlas i ljuset av dataskyddsförordningen i allmänhet samt de få uttalanden som nu finns att läsa.

Vid skolfotografering sker en personuppgiftsbehandling bl.a. genom att elever avbildas och genom att skolan skickar uppgifter om elever till skolfotoföretaget. För att behandlingen ska vara laglig enligt GDPR krävs att skolan och skolfotoföretaget stödjer behandlingen på en laglig grund och följer de ändamål som uppställts. 

 

Tre olika ändamål

Det är viktigt att skilja på olika ändamål med fotograferingen. Jag kan identifiera tre olika ändamål. Ett ändamål kan vara att skolan vill visa föräldrar eller allmänheten verksamheten. Ett annat, att skolan behöver fotografera inom ramen för kärnverksamheten och för användning av bilder på eleverna internt av lärare och personal och ett tredje, att skolan vill möjliggöra skolkataloger och bilder som föräldrar och elever kan köpa hem.

Utrymmet att använda sig av grunden samtycke inom den offentliga sfären är ytterst begränsad. Anledningen till det är att samtycket inte anses ha lämnats frivilligt, vilket är ett krav för att använda den grunden. Utbildningsdatautredningen har dock uttalat att användning av ett samtycke kan fungera vid fotografering i skolan ”i syfte att skapa elektroniska skolkataloger eller fotografering för att dokumentera verksamheten i förskola och skola, inte minst i syfte att kunna redogöra för den för barnens vårdnadshavare.” (SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet s. 137).

 

Bilder i ordinarie verksamhet

Bilder används ofta i skolans ordinarie verksamhet, exempelvis kan det vara bra att ha bilder på elever när det kommer vikarier. Fotografering av elever för detta ändamål kan ske med stöd av den lagliga grunden allmänt intresse. Skolan behöver då ett personuppgiftsbiträdesavtal med det företag som fotograferar och behandlar elevernas personuppgifter åt skolan.

Vill skolan istället erbjuda fotografering av eleverna för deltagande i en skolkatalog eller fotografier som kan köpas av föräldrar och barn blir ändamålet ett annat. I detta fall möjliggör skolan endast fotograferingen genom att ställa skolans lokaler till förfogande och eventuellt skicka listor till skolfotoföretaget. Jag anser att skolfotoföretaget kan begära ut listor på elever med stöd av den s.k. offentlighetsprincipen. Skolfotoföretaget får därefter kontakta eleverna eller vårdnadshavarna beroende på barnets ålder för att inhämta samtycke till fotograferingen. Skolfotoföretaget blir i den situationen att betrakta som personuppgiftsansvarig.  

Att skolfotografering i och med dataskyddsförordningen inte längre är tillåtet är sålunda inte korrekt. Skolan behöver dock tänka igenom hanteringen av personuppgifterna i ljuset av de krav som dataskyddsförordningen uppställer.