Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

In med hållbarhet på er agenda 2024!

Att göra hållbarhet till en integrerad del av verksamheten kräver strategi och engagemang. Här belyser vår kursledare Maria Westman vikten av hållbarhetsarbete och ger riktlinjer för hur du kan strukturera och kommunicera hållbarhetsinitiativen. Från att förbereda sig för rapportering till att betona pågående insatser och våga kommunicera framtida satsningar.

En kvinna med brunt hår som lutar sig mot en vägg och ler mot kameran.

Den här artikeln är en del av Sveriges Kommunikatörers julkalender, där vi varje dag i december bjuder på spännande och lärorika spaningar och insikter från kommunikationsexperter. 

Hållbarhet bör vara en integrerad del i hela affären, verksamheten och i de aktiviteter och initiativ som genomförs. Jag ser att en tydlig hållbarhetsstrategi gör det lättare att se hur hållbarhetsarbetet kan integreras, vilket i sin tur gör hållbarhetskommunikationen mer självklar. 

Det finns gynnsamma värden och konkurrensfördelar för företag och organisationer att ha ett medvetet hållbarhetsarbete. Men trots att allt fler engagerar sig i hållbarhetsarbete, kvarstår tvivel för många om hur och varför det ska göras. Tidsbrist, okunskap och andra prioriteringar är vanliga hinder. Men hållbarhetsarbetet kan inte längre skjutas upp på obestämd tid, det är dags att agera.

Ett företag som har ett tydligt definierat hållbarhetsarbete stärker inte bara sitt varumärke utan även sig som arbetsgivare. Det handlar om att attrahera både kunder och framtida talanger. Hållbarhetsarbetet ger också en starkare position inte bara inom den egna branschen, utan gentemot omvärlden. I framtiden kan hållbarhet vara det första som utvärderas vid till exempel beställning av varor eller när man ska ta en anställning.

Jag drar ofta parallellen mellan hållbarhetsutvecklingen och digitaliseringen – det är två kraftfulla rörelser som förändrar arbetsmetoder, roller och strukturer. Det är utvecklingar som påverkar företag och organisationer och tvingar oss att samverka internt och externt på andra sätt. Precis som med digitaliseringen kommer hållbarhetsarbetet vara en stor del av våra liv framöver. 

Många kommunikatörer är väl uppdaterade och har en god förståelse för hållbarhet. Jag ser att kommunikatörerna blir nyckelpersoner och de behöver inte bara kommunicera vad de gör och vill göra framåt, utan också säkerställa att det finns en förankring i ett autentiskt och relevant hållbarhetsarbete. Att strukturera upp hållbarhetsarbetet och kommunikationen genom att identifiera vad som måste göras, vad som redan görs och vad man vill göra framåt – inom ramen för ett rimligt tidsperspektiv – kan vara ett bra sätt att sortera hållbarhetskommunikationen. 

Det som vi måste göra

”Va? Måste vi rapportera och redovisa vårt hållbarhetsarbete i framtiden? Men vem ska göra det åt oss? Det har vi inte tid med. Och vad ska vi då rapportera?”

Ja, det är ett riktigt citat som jag har hört vid några tillfällen. Och ja, vi måste börja förbereda oss för att redovisa vårt arbete och då behöver vi vara uppdaterade på nya lagar och riktlinjer. 

Främst handlar det om att förstå vad som är och kommer att bli lag och därmed ett måste att rapportera. I skrivande stund är det primärt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som man ska vara uppdaterad på. Till det så kommer det finnas gemensamma standarder för hållbarhetsrapportering (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige och där finner man den senaste informationen. 

Men helt klart är det så att har man gjort sitt strategiska förarbete och satt igång hållbarhetsarbetet så kommer rapporteringen bli enklare att göra. Det finns till exempel ett krav på dubbel väsentlighetsanalys (som innefattar att både ta hänsyn till påverkan som företaget har på omvärlden samt den påverkan hållbarhet kan ha på företaget och dess affär, inkluderat alla värdekedjor) i rapporteringen och för den som har gjort det i sin strategi så blir det lättare att rapportera.

Och framförallt så hoppas jag vi alla känner att vi behöver vara med och bidra till en bättre värld. Och det gäller att se till både de miljömässiga, sociala och affärsmässiga perspektiven. Där kan vi luta oss mot FNs globala mål och delmål som ett ramverk.

Det som vi redan gör

”Vi gör redan många bra saker inom hållbarhet, men vi kan inte kommunicera det förrän om ett par år när vi ser vilken effekt det ger”.

Nej! Tänk inte så, då blir risken ”greenhush” – det vill säga att ni blir tysta för att ni avvaktar eller inte vågar berätta om ert arbete. Utan berätta vad ni gör idag – ärligt och uppriktigt – var inte tysta! Våga skapa intressant och inspirerande kommunikation och era unika berättelser. ”Storytelling” gifter sig oerhört fint med hållbarhetskommunikationen då metoden har ett tydligt utifrån-perspektiv. Det finns goda exempel på organisationer som berättar vad som pågår, om sina delmål och arbetet på vägen. Tänk på att hållbarhetsarbetet sällan blir helt klart, utan att det är en pågående process. Därför bör även kommunikationen ske löpande, så att den blir ett stöd för målgruppen att kunna ”blicka in i processen”.

Jag ser att de organisationer som får den löpande hållbarhetskommunikationen att fungera väl är de som har en genomarbetad strategi samt har skapat en tvärfunktionell arbetsgrupp med ansvarig person med hållbarhet i fokus. En del organisationer kallar denna grupp för ”hållbarhetsråd”, andra har integrerat den i affärsutveckling eller i annan befintlig grupp i verksamheten. Helt klart är detta en signal att hållbarhetskommunikationen inte är en ”one man show”, utan stimuleras bäst tillsammans med andra i organisationen.  

Det vi vill göra framåt

”Det här med hållbarhet är viktigt, men vi har så mycket annat att tänka på i vår verksamhet just nu så vi får ta det senare.” 

Hållbarhet är viktigt och kopplat till er affärsutveckling, konkurrenskraft och framtida positionering. Prokrastinera inte, kommunicera vad ni gör idag och vad ni planerar att göra i framtiden. Det är ett utvecklande och givande arbete att koppla hållbarhet till er verksamhet och till era framtida satsningar. Självklart ska ni kunna infria löften så att ni inte råkar ut för ”greenwash”. Så var ärliga och transparenta från början i ert arbete och i er kommunikation.

I dagens värld är hållbarhet avgörande för företag. Genom att integrera hållbarhet i kärnan av vår verksamhet och kommunicera öppet om våra insatser, positionerar vi oss inte bara för framgång utan för en positiv inverkan på samhället. Hållbarhet är inte bara en nödvändighet för att bygga starka varumärken och attrahera engagerade talanger. Utan blir en grund till att driva innovation och tillväxt.

Häng på nu! Bli mer medvetna och kommunicera kring hållbarhet! Ta ert ansvar att vara med och forma en meningsfullare framtid, under 2024 och många år framåt!