Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

“HR går ju inte att samarbeta med - det är ju bara en massa tanter”

"HR och Kommunikation sitter numera tillsammans rent fysiskt och arbetsglädjen är hög. Vi förstår varandras kompetens och vi vet när vi ska be den andra avdelningen om hjälp". HR-experten Siri Wikander berättar i den här artikeln om en digital utmaningen och ett lyckat samarbete. 

Siri Wikander

Text: Siri Wikander


Jag är en sån där HR-tant.

Under den senaste åren har jag tillsammans med kommunikationsdirektören för ett stort börsnoterat bolag med stor framgång drivit en social lär- och kommunikationsplattform. 

Bakgrunden var att kommunikationsavdelningen hade ett gammalt intranät som bara nådde cheferna. HR hade ett omodernt e-learning system som endast 17 procent av medarbetarna loggade in i en gång per år. Vi nådde inte ut i organisationen och vi var långsamma. Samtidigt gjorde digitaliseringen att våra affärsmodeller utmanades och att vi behövde bli mer innovativa och kunna ta snabba beslut i mötet med kunden.

Våra system och våra arbetssätt var omoderna – och vi arbetade i silos. 

”Jag hade turen att komma in i en organisation där förändringsresan redan var igång. HR och Kommunikation hade satt sig ner och pratat igenom sina respektive behov. Det fanns massor av beröringspunkter. Och bägge två ville bidra till mätbara affärs- och medarbetarresultat.

HR kan kultur och ledarskap. Kommunikation kan förpacka och nå ut. Men det fanns en stor utmaning. Under upphandlingen hade avdelningarna  förälskat sig i varsitt system. Samarbetet utmanades. Efter diskussioner där egenintressen sattes åt sidan och fokus lades på samarbete och vad som skulle vara bäst för slutanvändaren insåg alla att med en gemensam plattform skulle man spara både interna resurser, licenspengar och få större genomslag.”

Nu har vi drivit plattformen tillsammans i några år. HR och Kommunikation sitter numera tillsammans rent fysiskt och arbetsglädjen är hög. Vi har lärt av varandra. Vi förstår varandras kompetens och vi vet när vi ska be den andra avdelningen om hjälp. Vi samkör produktioner, gör månadsrapporter tillsammans och driver den tekniska utvecklingen av plattformen med stöd från IT. 

Vi har insett att det inte är så stor skillnad på lärande, kommunikation och inspiration

Efter en tid samkörde vi data från medarbetarundersökningen med engagemangsdata från plattformen. Det visade sig att medarbetare som använder plattformen upplever mer samarbete, känner tydligare mandat att ta beslut och är mer kundorienterade än övriga. De är också mer stolta över företaget och har en större benägenhet att rekommendera det som arbetsgivare. Parallellt visar våra kundmätningar att kunderna blir allt mer nöjda med servicen. Affärs- och medarbetarresultat går hand i hand.

Så kanske är det dags för dig också att boka en lunch med en HR-tant på ditt jobb?

 


Missa inte Siri Wikanders workshop: När känslan gör jobbet – Scandic Hotels employer branding. Läs mer och boka här.

 

Siri Wikander

...är en populär föreläsare och People & Culture profil med lång erfarenhet från scale-ups och börsnoterade företag. Medlem av Berghs School of Communications pedagogiska råd. 

Hon kommer till Salongen och berättar för oss om sina praktiska erfarenheter och lärdomar om transformation i samarbete mellan HR och kommunikation. Vi har fortfarande några platser kvar så boka din plats redan idag.