Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Hitta lösningar och se möjligheter

För mig som kommunikatör handlar det om att förstå organisationens förutsättningar. Att anpassa och utveckla mitt arbete för att skapa värde, inte bara bli ett operativt stöd utan driva utvecklingen av kommunikationen i organisationen. Då tror jag att kommunikation bäst kan bidra till framgång och måluppfyllelse, säger Karin Stenberg, ny kommunikationschef på Belstroj AB.

Karin Stenberg

Karin har arbetat många år med kommunikation. Hon gick medie- och kommunikationsvetenskap, men kompletterade också med sociologi, arbetsorganisation- och psykologi. Något hon haft nytta av på många av sina arbetsplatser i arbetet med att skapa en väl fungerande intern och extern kommunikation.

–Synen på kommunikatörens roll har förändrats under åren jag arbetat. Även om det fortfarande är svårt att påvisa det kommunikatören bidrar med har förståelsen för att kommunikation är viktig för organisationers framgång ökat, säger Karin.

Att hon skulle vidareutbilda sig inom kommunikation stod klart efter att hon gått en utbildning på komvux med inriktning på kommunikation och media. Det var först grafisk produktion som lockade, men ganska snart insåg Karin att även andra delar inom informatörsyrket passade henne.

–Att bara hålla på med grafisk produktion var inte min grej. Jag ville förklara, skapa mening, engagera och åstadkomma förändring, förklarar Karin.

Variation och möjlighet till nya utmaningar

Efter medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet började Karin arbeta med kommunikation på ett friskvårdsföretag. Fram tills idag har friskvård, hälsa och rehabilitering gått som en röd tråd genom hennes jobb. På samma sätt har rollen som kommunikationsansvarig varit en återkommande roll som Karin haft under åren. Möjligheten att arbeta nära ledningen med strategiska frågor och samtidigt snabbt växla över till operativa uppgifter skapar variation i arbetet. Utmaningen ligger i att inte fastna i den operativa produktionen, utan ta sig tid att reflektera, mäta, utvärdera och på så sätt kunna driva utvecklingen av kommunikationen.

Just variationen och möjligheten till nya utmaningar lockar Karin. Förändringar har aldrig skrämt eller varit ett hinder. Istället triggar det något hos henne och plockar fram kreativiteten och motivationen.

–Utmaningar motiverar och jag drivs av att hitta lösningar och se möjligheter. När arbetet blir för mycket på rutin är det dags att lyfta blicken och utmana invanda mönster, säger Karin.

Fokuserar på möjligheter

Att se möjligheter istället för problem har hjälpt Karin många gånger. Våren 2018 stod Karin inför en stor utmaning när myndigheten hon jobbade på skulle omlokaliseras från Stockholm till Göteborg. Karin trivdes på jobbet som kommunikationsansvarig och framför henne låg en rad spännande projekt. Men istället för att planera vårens arbete fick hon beskedet att myndigheten skulle flytta.

–I en sådan situation är det lätt att fastna i hur det hade kunnat blir om inte politikerna hade valt just vår myndighet. Men istället för att lägga energi på det som inte kunde ändras, fokuserade jag på möjligheterna beskedet innebar, berättar Karin. En handlingskraft som cheferna såklart blev väldigt glada över, minns Karin.

Mentorprogrammet ett bra stöd

Två år innan beskedet kom om omlokalisering hade myndigheten fått en ny generaldirektör. I samband med detta fick Karin möjlighet att gå Communication Mentoring Program (CMP).

–Möjligheten att träffa andra kommunikatörer med liknande erfarenheter och att ha en mentor parallellt med att myndigheten genomgick ett stort förändringsarbete var väldigt lyxigt, säger Karin.

–Jag fick så otroligt bra stöttning av min mentor och kunde använda hennes tips och verktyg i mitt arbete. Det gav en trygghet och fick mig att växa ytterligare i min roll. Att det sen var så proffsigt upplagt med två dagar hos Ledarstudion och massa bra föreläsare var väldigt bra.

Många positiva saker hände också under tiden Karin var med i mentorprogrammet. Bland annat växte kommunikationsenheten och hon fick mer ansvar och en arbetsledande roll. Efter mentorprogrammet har gruppen med adepter fortsatt att ha kontakt och ses ungefär två gånger per år. Dessutom har de en Facebook-grupp där de enkelt kan ställa frågor och få stöd av varandra.

Nya utmaningar

Även om omlokaliseringen av myndigheten innebar många nya spännande projekt och en möjlighet att bygga upp kommunikationsverksamheten i Göteborg valde Karin att sluta och söka nytt jobb. Efter en del letande och funderingar kring nästa steg valde Karin att börja på Belstroj AB, ett bolag inom byggbranschen som expanderat mycket de senaste åren. Karin kände till Belstroj sen innan och i samtal med ledningen fick hon klart för sig att de ville ta ett större grepp om den interna och externa kommunikationen.

–Med tanke på att jag gillar utmaningar så tog det inte lång tid att bestämma mig för att tacka ja till rollen som kommunikationschef. Att få bygga upp en kommunikationsfunktion från grunden i en för mig ny bransch triggade snabbt igång mitt driv, berättar Karin.

–Att jag dessutom har gått mentorprogrammet och fått med mig många bra verktyg plus alla kollegor i vår CMP-grupp gör att jag känner mig trygg och ser ljust på framtiden, avslutar Karin.

Nedan har du länk till nästa informationsfrukost den 25 mars.