Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

”Har man mod kommer man kunna utvecklas mycket genom sitt nätverkande”

Vilka kompetenser är viktigast att utveckla enligt kommunikatörer själva? Jonas Mauritzson, rådgivare på TRR, gjorde research i sitt eget nätverk inför Sveriges Kommunikatörers frukostseminarium på temat nätverkande tidigare i år. Han berättar mer om svaren och hur nätverk kommer in i bilden av kompetensutveckling.

Du gjorde research inför frukostseminariet och fick in många svar om kompetensbehov hos kommunikatörer. Hur skulle du sammanfatta svaren som du fått in?
– Bredden i kommunikatörsyrket är stor, vilket också svaren vittnade om. Den enklaste sammanfattningen kan sägas vara vikten av att ha ett strategiskt perspektiv och en operativ kunskap. I grunden ligger också förmågan att förstå den egna verksamheten och affären. Utan djup förståelse kan du inte leverera och inte skapa förtroende som är grunden för en relevant leverans. Nyckeln till den kunskapen och insikten går genom relationer. Lyssna, var nyfiken och bygg relationer! Sedan handlar mycket också om att förstå hur ledarskap fungerar. Kan du inte det har du svårare att skapa värde för cheferna i organisationen. I det sammanhanget lyfts också vikten av uppföljning och effektmätning av de insatser man som kommunikatör bidrar till och förmågan att presentera effekterna.

 

Hur kan nätverkande tillgodose kompetensbehov hos kommunikatörer?
– Utveckling kräver ständigt lärande och en medvetenhet om vad man vill lära sig. Här kommer nätverkandet in. Tag kontakt med personer som kan saker som du vill kunna eller som har roller du i framtiden vill ha. Vad kan du lära av dem direkt och vad kan du behöva läsa och öva dig till? Du måste hela tiden tänka på att du ska förbereda dig för nästa jobb utan att veta vilket det är. Var nyfiken och utforskande. Tveka inte inför att bredda ditt kontaktnät på alla organisationsnivåer. Utgå från att människor är stolta över sig själva och sitt arbete och gärna delar med sig.

 

En insikt från din research är att en kommunikatör ska ha affärs- och verksamhetskunnande. På vilket sätt kan ett nätverk vara en tillgång där?
– En kommunikatör som kan visa att hen förstår verksamheten och kan bidra till affärsnytta är värdefull. En kommunikatör som kan sätta in den egna verksamheten i ett större sammanhang, som förstår effekterna av ett visst kommunikativt handlande är än mer värdefull. Den insikten kommer med erfarenhet över tid, men också av kunskapen av andra verksamheter än den egna. Även här kommer nätverkandet in. Lyssna och lär av andra och deras erfarenheter för att skapa en större förståelse för den egna verksamheten och olika kommunikativa utmaningar.

 

Du nämner också behovet av digital förståelse och analytisk förmåga, vilket kanske har blivit en ännu viktigare punkt nu under coronakrisen. Hur har du märkt i dina nätverk att detta är eller kommer att vara en nyckelkompetens?
– Coronakrisen har drivit fram en snabbare digital utveckling. Många har tvingats välja nya sätt för den arbetsrelaterade kommunikationen. Detta tror jag kommer att påverka vårt sätt att arbeta även efter coronakrisen. Vi kommer i olika sammanhang och av olika skäl välja att mötas digitalt istället för fysiskt. Det kommer möjligen leda till mer effektiva möten, både fysiska och digitala. Den analytiska förmågan är något annat. Den handlar om att se konsekvenserna av och möjligheterna med händelser i omvärlden kopplat till den egna verksamheten. Rent kommunikativt finns det såklart kopplingar mellan digitala möjligheter och analytisk förmåga.

 

Hur tycker du att coronakrisen har påverkat nätverkande?
– Coronakrisen har ökat möjligheterna till nätverkande för många, men minskat möjligheterna för andra. Mycket beror på hur ”digital” man är som individ. Har man förstått möjligheterna med LinkedIn som plattform och är bekväm med att använda olika videotjänster som till exempel Teams och Zoom är det verkligen ”nätverkandets tid”. Många arbetar just nu hemma och har kontakt med samma människor hela dagarna. Här finns större möjlighet än tidigare att hitta den där luckan för en ”digital fika” med en ny kontakt i 20 minuter än när man ska boka ett fysiskt möte. Om du är en person som inte känner dig bekväm med att mötas digitalt på en videoskärm och kanske också upplever det jobbigt att ringa nya kontakter, då är det svårare. Då hämmas säkert nätverkandet.

 

Vad tycker du har varit viktigast att ta upp under frukostseminariet om nätverkande?
– Mod. Mycket handlar om mod. Mod, vilja och nyfikenhet. Har man det kommer man att kunna utvecklas mycket som människa och yrkesperson genom sitt nätverkande. Jag inledde seminariet med ett citat som ursprungligen kommer från en arbetsgivare som sökte säljare: ”Det är lätt att vara modig när man är trygg.” Arbetsgivaren menade att de bidrog med en trygg miljö för sina anställda vilket skapade utrymme för mod och kreativitet i utförandet av arbetet. Är man trygg med sig själv och med vad man vill ha ut av sitt nätverkande finns det inget som hindrar dig att ta de kontakter du önskar. Är du trygg i ditt syfte och ditt handlade behöver du aldrig oroa dig för att någon tycker att du gör fel när du söker kontakt. Visst kommer den som nätverkar att få nej ibland, men det hör till. Får du aldrig nej har du kanske inte varit tillräckligt modig i ditt kontaktskapande.