Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Här är juryns motiveringar för de nominerade

De nominerade till Stora Kommunikationspriset 2022 är presenterade. Här är juryns motiveringar till nomineringarna. Årets jury består av åtta experter inom branschen och vinnarna koras under en livesänd gala den 10 maj.  

Stora Kommunikationspriset 2022 i pratbubbla mot guldbakgrund

Här är motiveringarna till årets 15 nominerade, utan inbördes ordning:

 

Bästa medarbetarkommunikation 

Aller Media

Under en orolig tid präglad av omorganisation och pandemi satsade Aller Media på att stärka vi-känslan och företagskulturen. Med stor framgång använde de videoformatet för att skapa transparent och autentisk medarbetarkommunikation. Resultatet av satsningen blev det interna nyhetsprogrammet A Nyheterna som livesänds varje vecka, där alla medarbetare kan bidra och vara delaktiga. Med ett inkluderande förhållningssätt och kreativt format lyckades Aller Media involvera och engagera sina medarbetare med lysande resultat.

 

Sveriges Radio

Med en ökad konkurrens på mediemarknaden och ett viktigt samhällsuppdrag stod Sveriges Radio inför utmaningen att levandegöra sin vision i medarbetarkommunikationen. Genom omfattande insatser involverades medarbetarna för att skapa en gemensam bild av utmaningar och möjligheter. Sveriges Radio använde kraften i kommunikationen för att utveckla verksamheten tillsammans och lyckades med målet att låta visionen bli en ledstjärna i det dagliga arbetet.

 

Tre Sverige

Med syftet att etablera Tre som en av Sveriges bästa arbetsgivare och en aktiv samhällsaktör kopplades kommunikation samman med HR med lysande resultat. Initiativ som hundzoner och fria samtal till krisdrabbade länder lyckades både bygga intern stolthet och väcka intresse bland nya talanger. Med ambitiösa mål, en väl utarbetad strategi och gedigna insatser har Tre blivit en prisad och uppmärksammad arbetsgivare med medarbetaren i fokus.  

 

 

Bästa digitala kommunikation

E-hälsomyndigheten

Efter ett år med restriktioner fanns ett starkt behov av lösningar för människor att åter resa och träffas. Under stor medial press lyckades E-hälsomyndigheten på ett imponerande och  lättillgängligt sätt införa och informera om Covidbevis. Genom en välarbetad kommunikationsstrategi som tog hänsyn till en rad olika målgrupper och intressenter blev resultatet en enkel och tydlig lösning som underlättade för en stor del av Sveriges befolkning. 

 

Kvinnojouren Huddinge

Med kampanjen #TAMANSVAR tog Kvinnojouren Huddinge teknologin till hjälp för att skapa kommunikation som berör. De gjorde en VR-film som visade på våld i hemmet ur ett barns perspektiv, vilket väckte starka reaktioner hos mottagarna. Kvinnojouren Huddinge bevisade att man med rätt teknik och små medel kan skapa engagerande kommunikation som gör skillnad.

 

Nordnet

I en förändringsbenägen, digital värld gäller det att vara snabb på bollen och ha bra timing. Med imponerande resultat visade Nordnet på kraften i sociala medier och hur man med rätt digital kanal och snabbtänkthet kan åstadkomma stor förändring. Med hjälp av Twitter startade de ett uppror mot ett politiskt förslag att begränsa investeringssparkonton. Efter en vecka och 40 000 underskrifter stoppades förslaget. Nordnet gav prov på hur man kan använda kraften i digitala kanaler för att uppnå konkreta mål.

Bästa förändringskommunikation

Astma- och Allergiförbundet

Med en effektiv kommunikationskampanj lyckades Astma- och Allergiförbundet belysa vikten av att rädda pollenmätningarna. Genom att arbeta systematiskt och uthålligt i alla sina kanaler lyckades man skapa värde och tillgodose sina medlemmars behov, samtidigt som man fick ett stort medialt genomslag. Det slutgiltiga resultatet ledde till precis det riksdagsbeslut som förbundet ville uppnå med sin kommunikation.

 

Sila Snacket, TL Bygg

I syfte att förändra den exkluderande jargongen som många gånger genomsyrar byggbranschen lanserade TL Bygg kampanjen “Sila Snacket”. Med sin autentiska och ärliga ton har TL Bygg lyckats lyfta en viktig fråga inom byggbranschen, utan att förminska eller komma med pekpinnar. Med hjälp av föreläsningar, panelsamtal och workshops har de även lyckats inspirera andra företag att gå i samma riktning.

 

Trafikverket, Norrbotniabanan

Norrbotniabanan skapar förutsättningar för Norra Sverige att ställa om till klimatsmarta resor och transporter. Samtidigt innebär den en av de största samhällsomvandlingarna i svensk historia. Med en sådan stor satsning är god kommunikation avgörande – och Trafikverket har med sitt ihärdiga kommunikationsarbete fått ett exceptionellt genomslag. Kommunikationsinsatserna har engagerat människor över hela landet, etablerat en god förståelse och genererat ett brett stöd för projektet.

 

 

Bästa innovativa kommunikation

Chalmers kommunikationsavdelning

Med hjälp av charm och en hel del mod visade Chalmers att innovation kan vara enkelt. Med målet att visa på forskningens bidrag till samhället skapades en hyllningssång till vetenskapen. Med hjälp av Chalmers sångkör spelades en musikvideo in som framgångsrikt spreds i digitala kanaler och genererade ett högt engagemang, både i media och på sociala medier. 

 

Katrineholms Kommun

Med ett innovativt förhållningssätt har Katrineholms Kommun lyckats skapa lättförståelig och attraktiv kommunikation kring Agenda 2030, som gjort de globala målen mer greppbara för allmänheten och skapat engagemang bland medborgarna. Arbetet bestod bland annat av en överskådlig hållbarhetsrapport och webbsida som gör de globala målen enkla att förstå, tillgängliga för alla och lustfyllda att arbeta med. Katrineholms Kommun har visat att man med hjärta och hjärna kan skapa storverk även utan en stor budget. 

 

Västra Götalandsregionen

När Västra Götalandsregionen såg att intresset för att vaccinera sig började minska under 2021 skapade de ett innovativt kommunikationskoncept med budskapet “Ta den för laget”. Kommunikationen vände sig i första hand till idrottsföreningar i länet, som i sin tur uppmanade supportrar att “ta en för laget” och vaccinera sig. Med idérikedom och stark samverkan lyckades man få fler människor att vaccinera sig, samtidigt som man fick ett brett genomslag med sitt budskap bland allmänheten.Bästa kommunikativa ledare

Cilla Benkö

Cilla Benkö har sedan 2012 lett ett av Sveriges största mediebolag: Sveriges Radio. Under dessa tio år har mycket hänt på mediemarknaden, vilket kräver ett innovativt tänk och mod att snabbt genomföra förändringar. På en marknad med stor konkurrens står Cilla upp för det uppdrag som Sveriges Radio har, vågar alltid ta debatten och fungerar som en fanbärare för sin organisation och för sina medarbetare. Trots en intensiv debatt om vad public service bör vara står förtroendet för Sveriges Radio stadigt högt över tid, och så även för Cilla Benkö.

 

Emma Thorp

När Emma tillträdde som VD för Publicis Group fick hon det utmanande uppdraget att vända en koncern som varit på nedgång. Med snällhet som superkraft lyckades hon på endast sex månader göra en helomvändning av företaget med fantastiska resultat. Emmas kommunikation har haft ett enormt genomslag både externt och internt, och genom bland annat enskilda samtal med sina över hundra anställda vann hon medarbetarnas förtroende. 

 

Krister Duwe

Under pandemin valde Krister Duwe, Sverigechef för Synsam Group, trots svårigheterna att trycka på gasen och växla upp. Med genuin passion för både Synsams vision och för sina medarbetare lyckades han inte bara leda sina anställda med bravur genom pandemin, utan även öppna 14 nya butiker över landet. Som ledare är Krister kommunikativ, synlig och nära sina medarbetare, både fysiskt och digitalt. Under pandemin har han varje månad lett gemensamma kickstartmöten med samtliga medarbetare, samt besökt butiker fysiskt över hela Sverige. 

 

Här kan du läsa mer om priset och se årets livesända gala blå pil