Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Här är de nominerade i Sveriges bästa årsredovisning

Tillsammans med Nasdaq, FAR och SFF delar Sveriges Kommunikatörer årligen ut ett pris för bästa årsredovisning. Syftet är att lyfta fram bolag som på ett transparent och förtroendeingivande sätt med sin finansiella kommunikation är förebilder och inspiration för andra. I år offentliggörs vinnarna endast digitalt.

Utmärkelsen ges till bolag inom de tre kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Dessutom delar Sveriges Kommunikatörer sedan tre år ut pris för Bästa design. Genom dessa utmärkelser lyfts årsredovisningar som hjälper till att driva finansiell rapportering framåt.

Vinnarna offentliggörs den 29 september

I och med pandemin offentliggörs vinnarna på tävlingens hemsida den 29 september, istället för att man håller den traditionella prisutdelningen. Nio bolag har nominerats av en jury som värdesätter väl disponerad, tydlig och företagsspecifik information med en bra balans mellan text, siffror, grafik och icke-finansiell information. Nytt för i år är hållbarhetsaspektens tyngd i de årsredovisningar som granskas.

Designpriset till den som både kan inspirera och bygga förtroende

Design är en del av berättelsen som lyfter det viktiga, stärker och särskiljer varumärket, bolagets unika identitet. Tredje året i rad har nu Sveriges Kommunikatörer delat ut pris i kategorin Bästa design. Jury består av Thomas Sjöberg, varumärkes- och designexpert numera verksam i Trinken och Hanna Brogren, generalsekreterare och VD för Sveriges Kommunikatörer.

– Design är en del av berättelsen som lyfter det viktiga och som stärker och särskiljer varumärket. Design skapar den helhet och det intryck som en årsredovisning vill ge. Den kan inspirera och bygga förtroende, det vill vi premiera, säger Hanna Brogren som leder juryn.


Årets bästa design granskas genom fyra kriterier

 1. Design som förstärker varumärkesupplevelsen
  Ytterst handlar det om att stärka förtroendet för bolaget (tydliga med vad de vill göra och hur de gör de, håller ihop den berättelsen i text, bild och illustration/grafik).

 1. En ÅR som förmedlar bolagets identitet och DNA, som särskiljer från andra
  Så att formgivningen lyfter fram texten och förstärker rapporteringen (konsekvent design, särskiljande).

 1. En ÅR och design som inspirerar och som skapar gillande
  Göra komplexa saker enkla att förstå, sticker ut på ett känslomässigt sympatiskt sätt (färg, bildval, lay out och övrig design som förmedlar känsla).

 1. Design som på ett visuellt, pedagogiskt sätt lyfter bolagets budskap
  Grafik, bildval, bra texter, den når en bredare målgrupp.


Den 29 september offentliggörs de vinnarna på tävlingens hemsida www.sverigesbastaarsredovisning.se.