Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Håkan Ahlström: "Chefen kan inte vara brevbärare"

Text: Håkan Ahlström

När jag läste rapporten Kommunikativa organisationer första gången (ja, jag har läst den flera gånger) kände jag att detta träffar helt rätt hos oss i Mölndals stad. Vi går sedan i höstas mot en mer tillitsbaserad styrning. Det bygger på att vi litar på att våra medarbetare har kunskap, omdöme och vilja att utföra arbetet på ett bra sätt. Det är de som vet bäst vad våra brukare behöver, de sätter brukaren i fokus varje dag. I det arbetet behöver vi utveckla former för hur vi kan ta tillvara och bättre styra på medarbetarnas kunskap och iakttagelser. Vi behöver helt enkelt öppna upp för mer dialog. Kommunikation blir som en följd av det oerhört viktigt för oss. För att påbörja den resan bjöd vi in Charlotte Simonsson till vårt chefsmöte i april och hon presenterade delar från rapporten för våra 240 chefer.

Flera nyckelbegrepp i rapporten går hand i hand med tillitsbaserad styrning och ledning. En kommunikativ organisation beskrivs som lyssnande där dialogen är central och kulturen ger medarbetaren stöd i sitt uppdrag.Vi har de senaste fem åren satsat på att rusta våra chefer att bli starkare och ännu bättre arbetsgivarrepresentanter. I våra medarbetarenkäter ser vi att vi nu generellt har fått den effekt vi velat ha och är redo att ta nästa steg. Jobba mer med medarbetarengagemang. Lyssna aktivt och ta hand om olika signaler från medarbetare på bästa möjliga sätt. Här ser vi nu tydligt att kommunikatörerna med sina kompetenser är nyckelpersoner.

Kommunikatörens hjälp

Hur ska vi tänka kring linjekommunikation? Vi har länge misstänkt att vattenfallsprincipen inte fungerar särskilt bra. Rapporten styrker misstanken att vi behöver tänka till och tänka om. Att chefen fortfarande 2019 har rollen som brevbärare känns helt enkelt inte okej. Vi behöver bli tuffare med att prioritera vad som verkligen behöver kommuniceras via chefen och även vara tydligare med hur vi förväntar oss att det ska göras. Här behöver vi kommunikatörernas hjälp att utforska och testa olika arbetssätt. Tillåta oss att våga. Jag kan börja med min egen ledningsgrupp, vi kan bli bättre på att förstå vilka beslut vi ska ta vidare i linjen och vilka som kommuniceras på andra sätt. Vi behöver helt enkelt få till ett djupare och bredare samtal om kommunikation i hela organisationen.

Cheferna är viktiga för att skapa mening och förståelse. Ett av råden i rapporten är att utveckla linjechefernas förmåga och förutsättningar för detta. Vi kommer därför att efter sommaren ge cheferna ytterligare verktyg för och utbildning i förändringskommunikation. Detta görs i våra nätverksgrupper där samtliga stadens chefer träffas över organisationsgränser för dialog i olika frågor. 

Jobba med storytelling

Jag gillar att rapporten är så lätt att ta till sig. Den är skriven för kommunikatörer men vem som helst kan läsa den och få med sig en insikt. En konkret sak från rapporten som jag tänker att vi kan börja göra direkt är att jobba mer med storytelling. Att stärka de berättelser som redan finns inom organisationen och även hos våra Mölndalsbor. Vi behöver bli bättre på att välja vad vi berättar om och att hålla i våra historier, inte berätta nytt hela tiden.  

Mitt tips till chefer? Läs rapporten och reflektera! Gärna tillsammans med andra ledare eller din kommunikatör. Jag har gjort det tillsammans med vår kommunikationsstrateg, med stor behållning. Var står ni i din organisation?


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer. Du får tillgång till våra kostnadsfria event, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.